DuaNamaz

İstihare Namazı Nasıl Kılınır? İstihare Duası Nasıl Yapılır?

Kararsız kaldığımız veya ne yapacağımız bilmediğimiz durumlarda istihare önem arz etmektedir. Bu konuda İstihare Namazı nasıl kılınır? İstihare Duası nasıl yapılır? Gibi pek çok sorunun cevabını bulabilirsiniz.

Değerli ziyaretçimiz, öncelikle istihare konusunda detaylı bir bilgi verelim. Zira yaptığımız amellerin ne kadar farkında olur isek o kadar istifade göreceğizdir. Bir kimse Ticaret, evlilik, seyahat ve benzeri bir işe niyeti varsa, o işin hayırlı olup olmayacağı konusunda tereddüde düşebiliriz. Bu durumda istihare namazı kılabiliriz. Bu konuda yapılacak ilk şey, yapılması istenen meselenin helal olup olmadığının araştırmamızdır. Dini ölçülere uyup uymadığının incelenmesidir.

Dinimizde İstihare Namazı

İnsanın kendisi bir sonuca varamadığı takdirde en doğru yol, o konuyu bilen biri kimseye danışmaktır. O kişinin fikrini aldıktan sonra konuyu enine boyuna bütün teferruatıyla konuşmak ve istişare yapmaktır. Daha sonra istihareye yatmaya karar vermeliyiz. Tabi ki en doğru sonucun alınabilmesi için tavsiyemiz şudur. İstişare yapılacak insanın bilgili ve sözüne güvenilir olması gerekmektedir. Böyle bir kimse çevremizde yok ise tabi ki kendi istiharemize kendimizde yatabiliriz. Bunun için önce istihare namazının kılınması gerekmektedir.

Şûra Suresi, 38. Ayette şöyle buyrulmaktadır. “Onların işleri aralarında müşavere iledir”. İstişare ederken bilgi sahibi kişilerin seçilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte fikir ve inanç yönünden yabancı olan kişilerle istişare yapılmaması konusunda da ikazda bulunmaktadır. Başka bir ayeti kerimede ise yüce Mevlamız şöyle buyurmaktadır.

“Ey iman edenler! Sizden olmayan kimseleri içli dışlı dost edinip sırlarınıza ortak etmeyin. Onlar sizi zarara sokmakta kusur etmezler. Size sıkıntı verecek şeylerden hoşlanırlar. Size düşmanlıkları sözlerinden belli olmuştur; açığa vurmayıp da kalplerinden gizledikleri düşmanlık ise daha büyüktür. Biz size dostunuzu ve düşmanınızı böylece gösterip ayetlerimizi açıkladık eğer akıl ederseniz.”

Âl-i İmran Suresi, 118.


Efendimiz ise istihare konusunda şöyle buyurmuştur: “İstihare eden kimse zarar görmez, istişare eden pişmanlık duymaz, iktisada riayet eden maişetçe aile belasını çok çekmez.”

Dikkat edileceği üzere hadis-i şerif müminin sosyal hayatını üç temel esasa riayet etmeye bağlamıştır.

 • İstişare
 • İstihare
 • İktisat

Bilhassa bunlardan istişare ve iktisadın ne kadar ehemmiyet taşıdığı şüphe edilmez bir gerçektir. Hadis-i şeriften anladığımız üzere önce istişare yapılmalıdır. Eğer kalp mutmain olmaz ise istihare yapmak sünnettir.

İstihare Nedir?

İstihare, lügat anlamı itibariyle, Allah’tan hayır dilemektir. Dolayısı ile istiharet şu anlamalara gelmektedir.

 • Yapılacak bir işin iyi mi, kötü mü olduğunu anlamak.
 • Bir işi hemen mi, yoksa bir müddet sonra mı yapmaya karar vermek.
 • Bir işin daha iyi netice verip vermeyeğini anlamak.
 • Bir mesele için kalbin o meseleye yatışmasını Allah’tan dilemek ve istemektir.


İstihare Peygamberimizin bir sünnetidir ve biz ümmetine tavsiye ettiği bir dua ve ibadet şeklidir. Peygamberimiz (s.a.v) istiharenin nasıl yapılacağını, hangi duanın okunacağını bizzat kendisi öğretmiştir. İstiharenin önemi konusunda Cabir bin Abdullah şöyle demektedir. Rasulullah (s.a.v) bize Kuran’dan bir sure öğretir gibi büyük küçük işlerimizin hepsinde istihareyi öğretti. İstihare hakkında şöyle buyurdu.

‘Sizden biriniz bir işe kalben azmettiği zaman, iki rekât namaz kılsın.”

Buhari, Küsuf: 75.

İstihare Namazı Nasıl Kılınır?

İstihare namazı iki rekat oluşmaktadır. Bu iki rekat namazın kılınışı nafile iki rekat namazın kılınışından farkı yoktur. Fakat istihare namazına niyet şöyle yapılır. “Niyet ettim Allah rızası için iki rekat istihare namazı kılmaya” denilerek, tekbir alınmalıdır.

İmam Gazali istihare namazının birinci rekatında Fatiha’dan sonra Kul ya eyyühe’l-kâfirûne okunmasını söylemiştir. İlk rekatta Kafirun suresini okumalıdır. İkinci rekatında ise Kul hüvellahu ehad yani, İhlas suresini surelerinin okunmasını tavsiye eder.

Kaynak: İmam Gazali. İhyâu Ulûmiddîn. (Daru İhyâi’l-Kütübü’l-Arabî) 1.207.

İstihare Duası Nasıl Yapılır?

Duanın Türkçesi okunabileceği gibi, Arapça aslını okumak daha faziletlidir. Duanın aslı, verdiğimiz bu kaynaklarda olduğu gibi, ilmihal kitaplarında da mevcuttur. Kişi istihare ettikten sonra kalbi hangi yöne giderse onu yapmalıdır. İstihareye rağmen bir gönül yatışması görülmediği takdirde, kişi istihareyi tekrarlayabilir. Bu sünnettir. Bununla alakalı olarak Enes bin Malik’in (r.a.) rivayet ettiği bir hadiste Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur:

“Ey Enes, bir işi yapmayı niyet ettiğin zaman o iş hakkında yeniden yedi defa istihare et. Daha sonra kalbinden geçen temayüle bak. Çünkü hayır kalbinde doğan manadadır.”

İş acele olup da istihareyi tekrarlamak mümkün değilse şöyle dua edilir: “Allah’ım, hakkımda hayırlı olan ne ise onu nasip eyle. Beni kendi halime bırakma.”

Sizlere naklettiğimiz bu İstihare Namazı Duası peygamber Efendimizin bir hadis i şerifidir. Bu nedenle istihare yapan Müslümanların istiharelerinin hayır olması için bu duayı okumaları oldukça önemli ve hayırlıdır.

İstihare Duası Arapça Okunuşu

İstihare Namazı Duası
İstihare Namazı Duası

İstihare Duası Türkçe Okunuşu

Allahumme inni estehiru ke bi-ilmike ve estakdiruke bi kudratike ve es’eluke min-fadlike’l-azîm. Fe-inneke takdiru velâ akdiru ve ta’lemu vela a lemu ve ente al lamu’l ğuyub. Allahumme in kunte ta’lemu en-ne haza’l-emra hayrun lî fî-dînî ve meâşî ve akıbeti emri (âcili emıî ve âcilihî) fakdurhu lî ve yessirhu lî summe bârik lî fîh. Ve in kunte ta’lemu enne hâzâ’l-emre şerrun lî fi dînî ve meâşî ve akıbeti emri (âcili emıî ve âcilihî) fasrifhu annî vasrifnî anhu vakdur liye’l-hayra haysu kâne summe ardınî bih.

Kaynak: (Buharî, Teheccüt, 25, Deavât, 49, Tevhid, 10; Tirmizi, Vitr, 18; İbn Mace, Akâme, 188; Ahmet b. Hanbel, III, 344).

İstihare Duasının Türkçe Anlamı

“Allah’ım yapmayı düşündüğüm su işin işlenmesinden yahut terkinden hangisinin hayırlı olduğunu bana ilminle kolaylaştır. Kudretinle senden güç istiyorum. Senin büyük fazlından ihsan buyurmanı dilerim. Şüphesiz senin her şeye gücün yeter; benim gücüm yetmez. Sen bilirsin, ben bilemem. Sen şeyi çok iyi bilensin, Allah’ım. Eğer bu işi dinim, yaşayışım ve işimin sonucu veya dünya, ahiretimin sonucu bakımından benim için hayırlı olduğunu bilirsen o işi bana takdir et. Kolaylaştır ve onu bana mübarek kıl. Eğer bu işi dinim, yaşayışım ve işimin sonucu veya dünya veya ahiretimin sonucu bakımından benim için şer olarak bilirsen. Onu benden, beni de ondan uzak eyle. Nerede olursa olsun benim için hayır olanı takdir et. Sonra da beni bu hayırla hoşnut buyur”

Kaynak: İbni Mâce, İkametetü’s-Salât: 188; Buharî, Küsuf 75.

İstiharede Görülen Renkler

İbni Abidin, istihare eden kimsenin dileğinin uygun olup olmadığına işaret olarak şöyle bir kayda yer verir. “Yatmadan önce dua okunur ve abdestli olarak kıbleye yönelerek yatılır. Rüyada beyaz veya yeşil görülürse o işin hayır olduğuna, siyah ve kırmızı görülürse de şer olduğuna işaret eder. Şerli olandan kaçınmak icap eder”. İstiharede görülen renkler hakkında geniş bilgiiçeren bir yazı hazırladık.

İstihare Namazı ve Duası Sıkça Sorulan Sorular

İstihare 7 Gün mü Yapılmalıdır?

Soru: İstihare 7 gün yapılması gerekiyormuş diye duydum  bu doğru mudur? Herhangi bir renk gördüğüm zaman bırakayım mı ya da devam edeyim mi?

Cevap: İstihareye 7 gün yatmak şart değildir ilk seferde bir şey görmezseniz bir kaç defa daha yatmanızda fayda var. Bununla birlikte güvendiğiniz bir kimseden sizin için istihareye yatmasınıda isteye bilirsiniz.

islamalimi

2012 tarihinden bu yana değerli ekibimiz doğru bilgiler ile siz ziyaretçilerimize faydalı olmak adına çalışmaktadır. Mevla imkan verdiğince çalışmaya devam edeceğiz. Selam ve Dua ile...

Sorular & Yorumlar

 1. hocam selamun aleyküm ben istihare namazına yattım ve rüyamda evimiz çok kalabalıktı herkes et yerken benim önümde yeşil ve siyah zeytin vardı yengem benden siyah zeytinleri alıp yeşilleri ye diyordu öyle uyandım bunun yorumu nedir allah rızası için cevaplar mısınız

 2. Merhaba istihareyi yattım toplam 6 gün kalbim Ferah ve temiz uyandım birbirimize daha da çok bağlandık fakat bazı olumsuzluklardan dolayı evlilik zor gözüyle bakıyorduk. İstiharede dediğim gibi oldu çok güzel rüyalar gördüm 2 kere de bişey görmedim. Nasıl yorumlanır

 3. hocam selamunaleykum hayırlı bi işim vardı bi kaç aksilik çıktı aileler arasında konuşmayı kestik ama ikimizin beklentisi de Allah’tan ve onun için dua ediyoruz ayrıca 7 8 defa ist
  hareye yattım bi kaç tanesinde o kişiyi güzel bi şekilde gördüm bi kaç tanesinde de sahabilerden gördüm şimdi ne yapacağımı bilmiyorum acaba nasipte zamanı mı gelmedi nasıl dua emeliyim ona bile şaşkınım artık bu konu hakkında yorum yazarsanız sevinirim içim bi nebze rahatlar
  şimdiden Allah razı olsun

  1. Bu konularda işin çoğu damat adayına düşmektedir. En azından kendi annenize istekli olduğunuzu dile getirmeli sabretmelive hayırlı ise bu evliliğin olması için dua etmelisiniz. Yüce Mevla’mız hakkınızda hayırlısını nasip eylesin.

 4. Hocam ben dua bilmiyorum sadece istihare duasını okuyup niyetinde etsem yatsam olurmu yani gorurmuyum rüya

 5. Hocam ben istihare dualarina bilmiyorum. O dualari bir kağida yazsam, istihare namazi kilarken o dualari kağitan okusam olur mu?

  1. Evet tabi ki olur. Ancak namaz kılarken olmaz, namazdan sonra oturduğunuz yerden kalkmadan okuyabilirsiniz.

 6. Hocam eşim ceza evinde ben bu istihare namazı kılsam olur mu daha ceza almamış çıkıp çıkmayacağını merak ediyorum.

 7. Hocam meraba bende istiare namazına yattım.evlenmeyi düşündüğüm erkek arkadasım hakkımda hayırlı mı değil mi diye .rüyamda çok karmaşık kalabalık ruya gördm ve hersey sihaytı üstelik rüyamda ateşle yanan bi çoçuk vardı hiç bişe hissetmediğini acımadıgını söylüyordu hocam sizce ruyam ne anlama geldi yorumlarsanız sevinirim hocam.

 8. HOCAM MERHABA BEN RÜYAMDA BEYAZ GÖMLEK GİYMİŞ VE YANINDA AKAN Bİ SU VARDI BERAK SONRA YATMAYA DEVAM ETTİM YİNE TAKIM ELBİSE SİYAHTI GİYMİŞTİ NİYET ETTİĞİM KİŞİYİ GÖRÜYORUM HEP BANA

  1. Değerli kardeşim evet ama namaz içinde kendine has duaları vardır.istihare konusu ve namazı yazının içinde detaylı yazılmıştır.

 9. Ben Üniveriste sınavına hazırlanıyorum kazanıcam mı kazanamıycam mı diye istihare namazı kılsam bir şey görebilirmiyim ?

  1. istihare yalnızca bir işin hayırlı olup olmadığını öğrenmek için yapılır.

 10. salmkm.hocam bende istihare namazini kilmak istiyorum evlenecegim biri var hayirlisıni bilmek icin fakat duyduguma gore yesil veya beyaz hayirli diyolar dogrumu

 11. Istiare rüyamda berrak su akıyordu içind e rengarenk kuşlar ve balıklar vardı ama hepsi ölüydü ıstiareye yattığım kişinin babası balık ve kuşları eline aldığında canlanıyorlardı. Acaba anlamı nedir.

 12. Hocam ben namaz kilmadim sadece istihare duasini edip uyudum. Ruyamda küçük güzel bi kız çocuğu gülerek elini açmış gel işareti yapiyordu. Yorumu nedir acaba

 13. Ben dorduncu gun ruya gordum…evlenecegim kiz icin istihareye yatmistim…kizla birlikte kirmizi bortlen yiyorduk…yani hayirsiz cikti bende ayrildim…:)

 14. dün gece istihareye yattım. sevgilimden ayrıldım. onun hayırlı olup olmadığını öğrenmek için yattım. rüyamda beni istemeye geldiğini gördüm. acaba ne anlama geliyor?

  1. hocam ben 3 kere istihare kildim ve birinde beyaz at gordüm boğaz kisminde ince camur izleri vardi siyah 3 tane bu ruyada 2 renk gorunce tekrar kildim bu seferde yemyeşıll orman gordum bu 2 istiharemde duam erkek arkadaşim donecekmi donmeyecekmiydi ama 3. namazimda erkek arkadaşim benim icin hayirlimi senin için uygunmu Allahim diye dua ederek niyet ettm bu sefer siyah mont gordum elimde tutuyodum ve erkek arkadasmin ustunde kirmizi tisort vardi 2 olumsuz rengi birden gordum ve uyanmama yakin ruyamda mavi gök yuzune dogru uctugumu ve kalbimde Allah sevgisini hissettm derinden
   aşiri mutlu birşekilde uyandim butun bunlarin manasi nedir 🙏

 15. Selamun aleyküm istihare ye yattım biriyle ortak olmak için hayırlımı hayırsızmı diye rüyamda gri gördüm sizce nedir yorumunuz.

 16. selamunaleykum.ben bu zamana kadar gormedigim bir ruya gordum.evliyim esimle sikintilarimiz var.bir kizim var 2 yasinda.ruyamda evim uskudar gbi biryerde tarihi eser bir caminin bitisiginde oluyo.evimin icinde yesil ortulu buyuk bir kabir goruyorum.kabir zemin altinda.korkuyorum ama bir mubarektir diye kabrin ustundeki kardolabi aliyorum ordan.esim kizim ben ve ailem meydanda banka oturyoken yakinima suriyeli zannettigim uzun boylu esmer siyah pardesulu bir kadin yaklasiyo kolundaki cantada bomba varmis ben bagirinca kadin kacarken patlatiyo.cocugum kucagimda arkama baktigimda yerde olu insanlar goruyorum.kacarken evin yolunu unutuyorum.ailemde o hengamede baska yerlerdeler.evladim dar bir esnaf sokaginda uzerime beyaz kusuyo.saclari uzun yuzu gorunmeyen orta yasli bir erkek hortum suyu ile bana yardim ediyo.bn soruyorum bu su temizmi diye temiz diyo.evim camiye yakin oldugu icin yeri soruyorum bana caminin minaresini gosteriyo.gittigmde belediye iscileri kazi yapiyo ve evin sahibini soruyolar bnii gosteriyolar birde bakiyorum kazdiklari yerde benim evimde gordugum kabir.sonra eve geliyorum.kizim uyuyo kabrin gorundugu odada.biz diger odadayiz.esim feryat ederek geliyo kabiri gordu zannediyorum.odaya gittigimde uyuyan kizim yataktan yukselmis vaziyette uyuyoken bizimle konusuyo.ne dedigini hatirlamiyorum.bu ruyayi yorumlayabilirmisiniz.benim icin cok onemli.tesekkur ederim.

 17. Bİ İLİŞKİ ÜZERİNE YATACAĞIM. OLUMLU VEYA OLUMSUZ GÖZE ALDIM HAYRINI DİLİYORUM. İLK SEFERDE HAYIRLISINI GÖRSEM VE Bİ KAÇ KEZ DAHA AYNI ŞEKİLDE YATSAM OLUR MU.
  YADA HAYIRSIZ OLARAK GÖRDÜM İLK SEFERDE. BUNA İNANARAK UZAKLAŞMALI MIYIM. KALBEN İSTEDİĞİM TAKTİRDE.
  +++
  OLARAK.BUGÜN EVLİLİK İÇİN YATTIM. Bİ KAÇ GÜN SONRA GÖRDÜM VE ARKASINDAN Bİ İŞ İÇİN İSTİHARE YAPTIM. RABBİM ZORDA KALANLARA YARDIM EDER HER SEFERİNDE BELKİ AY İÇERİSNDE İŞ BAŞVURULARIM SEBEYLE 3 4 5 KEZ FARKLI İŞLER İÇİN YATACAĞIM. ÇIKMAZDA GİBİYİM. HERŞEYİ ALLAHTAN İSTEMEK BİZİM KULLUĞUMUZ ALLAHIMN GÖSTRMESİ BÜYÜKLÜĞÜ.
  ÖZELLİKLE EVLİLİK SONRA DA İŞ ÜZERİNE BİLGİLENDİRİRSENİZ HOCAM. TEŞEKKÜR EDERİM.

 18. Eğer evliyken mutsuzsak ayrılmak istiyoorsak bunun hayrlisi şermi olduğunu anlamak içinde kilabilirmiyiz

 19. Merhaba… Gördüğüm rüyada hava bulutluydu kapalıydı sonra ilerledim 3 bebek vardı ten renkleri biri açık biri daha koyu seklindeydi. Açık tenli hareketli bebekte siyah banda na vardı otekilerinde yoktu. Yüzünü göremedim. Yorumlar mısınız evlenmek istediğim insan için .

 20. namazı günün her hangi bir vaktinde kılabilir miyiz yoksa yatsıdan önce kılmak mı gerekir?

 21. Merhaba ben istihare ye 4 gece yattım ve değişik rüyalar gördüm ama rüyaları çok fazla hatırlamıyorum herhangi bir renk gördüğümü de hatırlamıyorum bundan ne anlam çıkarabiliriz ne şekilde yorumlanır acaba ?

 22. Merhaba ben şunu merak ediyorum mesela evlilik gibi bir olay için istihare yapacağım niyet ederken falanca kişinin oğlu ya da kızı veyahut falanca kişiden olma ahmet mehmet mi deyeceğiz?

 23. İstihare namazi ıcın okunacak duaları bilmiyorum niyetim o olsa baska sureleri okuyup namazi kılsam nasıl olur

 24. Simdi degil de ileride almayi dusundugunuz bir karar icin istihare namazi kilinir mi? Ve nasil niyet edilmeli? (mesela hayalini ettiginiz birsey veyahut istediginiz ama cesaret edemediginiz birsey…)

 25. Ben 5 yildir eski erkek arkadasimi kalben cok seviyorum vede cok temiz seviyorum . Umudumu hic kaybetmedim Allaha dua ettim hep . ŞIMDI SIZE SORACAGIM SORU SU BENIM BU DUYDUGUM SEVGI HAYIRLI OLUCAKMI OLMAYACAKMI ONUN ICIN ISTIHAREYE YATSAM UYGUN OLURMU ACABA ??

  1. Dini geniş manada düşünmek gerek, keyfi daireye girmeyecek şekilde her türlü Kuran eksenli eylem yapılabilir. Niyetler has ve salih olsun, Allah her şeyi yoluna koyacaktır.

 26. istihareye yattiktan sonra ruyamda ilk baslarda gozlerim iyi gormuyodu karanlikti heryer icin daralmisti uyandim tekrar uyudum bu sefer bir markette dışı kırmızı olan haşlanmiş bir yumurtayi soyuyodum soyuncada elimde beyaz yumurta kaliyodu boyle bir ruyada gordum iste hocam

 27. Rüyamda eskiden ayrılık yaşadığım birisi için istiareye yattım hayırlı mı değil mi, o da beni sevmiş mi diye? Rüyamda onu, buluşmamızı gördüm, her şey geçmişte yaşandığının aynısıydı ama ben bu sefer onun yerine geçmiştim ve düşündüğü, hissettiği her şeyi hissedebiliyordum. Aslında onun kötüye yorduğum hareketlerinde ne kadar iyi olduğunu gördüm ve ayrılık sonrasında benden resmen kaçmıştı. Aslında beni özlediğini gördüm, hissettim. Ama sonra rüyamda beyaz bir kıyafetle başka bir erkekle el ele duruyordum ve onu tanımıyordum ve sevmiyordum o da beyaz giyinmişti. Eski sevgilim de ben de üzgündük. Sabah kalktığımda ise onu özlediğimi ve ona haksızlık ettiğimi hissettim, bunun yorumu nedir hocam?

 28. Selamun aleykum Hocam.Istihare duasini dolu ezberlemedim.Istihare fuasini bi şeyde (kagitdan,kitapdan)okumagim Caizmidir.

 29. Ya bende istihareye yattım. İstihareye yattigim kişinin ablası bana “yenge” diye msj attı rüya da. bunda ne anlam çıkar. Renk falan görmedim

 30. istihare yaptım ama bir şey göremedim tam 15 güne yakın oldu şimdi ne yapayım

 31. Evlilik icin istihareye yattım normalde hic rüya gormezdim cok nadir görürüm yani istihareye yattıktan sonra iki rüya gördüm tek seferde birinde askerdeydim ve askerlere is yaptırıyordum ve kendi yatagimi yapiyordum mavi çarşaf sererek yapıyordum burda hem mavi hemde yeşili gördüm. Ikinci rüyada ise düğün vardı gelin beyazlar icinde idi damat ise kahverengine yakin bi damatlik giymişti ve düğünde uzakta durup aglayan bir kadin vardı burdada beyazi gördüm siyah yoktu sizce ruyalarimin manası ne olabilir hocam

 32. Bir kaç defadır kılıyorum ve göremiyordum bu gece ise bembeyaz bir kupayı almak için elimle tuttum inceledim yanındaysa beyaz olmayan dışı işlemeli bi kupa vardı mağazadaki birkaç kişiye soruyordum hangisi güzel diye kararsız kalmıştım ve en sonunda beyaz kupayı bıraktım işlemeli kupayı aldım çok karışık bir rüyaydı fakat en iyi bu kısmı hatırlıyorum ama rüyayı yorumlayamadım yardımcı olursanız sevinirim

  1. Üzgünüm ama bence hiç bi yorumu yok sadece bi rüya -_- şimdi istihare yi kıldın tamam rüyanda renkte gördün ama bu rüyaya bağlı kalarak karar vermek ne kadar doğrudur ki? Sadece rüyada renk görmek karar vermek için yeterli mi kupa işlemeli veya değil ne fark eder? Önemli olan bence kalbine neyin doğduğu sonuçta rüyalar değişkendir bugün işlemeli kupayı alırsın yarın işlemesizi -_- kalbine doğana yönel

 33. Bişey sormak istiyorum. Eskiden bilinçsizce yaptığın geri dönülmez bir hata var ama kesin olup olmadığını bilemiyorum ve bu ağır bir yük. Çok dua ettim Allah’ım bana göster diye istihareyle bu mümkün müdür?

 34. Ya ben yaptım ve rüyamda siyah ve kırmızı renk gördüm ama güvenemiyorum bi türlü hiç emin değilim hala… :(

 35. İstihare duasını ezberlemeden sadece ilmihalden okuyup yatsak olurmu yoksa ezberlememiz mi gerekiyor bide duayı yapip yattarken de bi niyet veya herhangibişey söylememiz gerekiyormu yoksa sadece kalbimizden ne için yattığımızı geçirmemiz yeterlimi

  1. evet ilmihalden okuyabilirsiniz.ne için yatılacaksa ona niyet edin hayırlımı hayırsızmı diye.

 36. S.a
  Benim görmem gerken rüyayı hiç alakası olmamasına rağmen istihare yaptığımı bile bilmiyo. arkadaşım görmüş (kırmızı) bundan bi anlam çıkarmalımıyım?

 37. Bende istihare namazına yattım rüyamda sevdiğim kız bana pişman olduğunu söylüyordu bu ne olabilir acaba

 38. ben kac defadir istihare namazi kiliyorum ve bi swy goremiyirum iki rekat icinde okunan sureleri bilmiyirum normal dua okuyorum kabul olurmu

  1. Ilk hangisini gördünüz.. Sonra sona doğru hangi renkle uyandınız o da önemli bi sonuç..

 39. Ben is icin istihareye yattim fakat siyah elbise grdum cok guzeldi o benim nisan elbisemmis yapiliyormus bana sizce nedir bu

  1. İbni Abidin, istihare eden kimsenin dileğinin uygun olup olmadığına işaret olarak şöyle bir kayda yer verir: “Yatmadan önce dua okunur ve abdestli olarak kıbleye yönelerek yatılır. Rüyada beyaz veya yeşil görülürse o işin hayır olduğuna, siyah ve kırmızı görülürse de şer olduğuna işaret eder. Şerli olandan kaçınmak icap eder.”

 40. slm. ben kızımın ameliyat olursa hakkında hayırlı olurmu diye istihare yapabilir miyim lütfen cevap yazın

 41. Merhabalar ben lise tercihi yapacagim istedigim lise hayirli mi diye baksam olur mu??

 42. Selamaleyküm ben namazı kıldıktan sonra yerde seccadenin üzerinde mi uyumalı yoksa yatağımızda mı??

 43. Erkek arkadasımla evlenmeyi düşünüyoruz . İstiareye yattı. Rüyasında yesil çimenler üstünde fotoğraf çekiniyomuşuz . Ama düğün mü nişan mı bilmiyor. Benim elbisem kırmızı. Daha sonra fotograflara bakarken kafamı kaldırmışım o fotoğrafıma bakıyormusuz. Buna bi yorum yapabilir misiniz.

  1. Yüce Mevla’mız istiharenizi hayırlara çevirsin. Ancak sitemizde rüya tabiri yapılmamaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

 44. Herşeyin hayırlısı Rabbim herkesin gönlüne göre versin inşallah bende bugün yapacam sevdiğim adam için

 45. selamun aleyküm nişanlımla birbimiz için hayırlı mıyız diye istihareye yattım ve rüyamda nişanlımla birlikle gökyüzünü izlediğimizi gördüm gökyüzü açık mavi ve beyaz bulutlar vardı ayrıca yerden fışkıran su gördüm ama su beyaz at şekiline bürünüyordu yerden çıktıktan sonra nasıl bir anlamı var yardımcı olabilir misiniz

 46. Selamunaleykum. Ben istihareye yattım dün. Hoşlandığım çocuk benim için hayırlı mı hayırsız mı diye. Rüyamda bir tane okul merdiveni yokmuş.bende o duvarı çıkıyorum zorlanarak. Eve geliyorum anne beni o okuldan nakil yaptırın diye. Sonra babamlar çay içmiş. Bulaşıkları kalmış. Tepsiye bakıyorum şeker dökülmüş bir suru. Öyle gördüm. Yorumlarsanız sevinirim Allah razı olsun.

 47. Ben geçen istihareye yattığımda gireceğim sınavda başarısız olacağımı gördüm ve başarısız oldum ama şimdi hatırlamıyorum içimden de bir şey geçmiyor ne olumlu ne de olumsuz

 48. selamumaleykum, ben istihareye yattim ilk gecede anahtar, ikinci gecede orman ücüncü gecedede kizartilmis patates gördüm. dördüncü gecede gördüklerimi hatirlamiyorum. kalbimden ne gectigindende emin degilim. yardimci olursaniz sevinirim

 49. Selamun aleyküm…bende istihareye yattim ..ama yeşil renk ve arada bi kere kirmizi renk gördüm..sizce ne anlam a geliyor.yardimci olabilirsiniz sevinirim

 50. selamunaleykum istihare sonrası rüyada mavi bir mutfakta beyaz tabak uzerınde patates kızartması gordum doğal olarak sarı renkti. Cevaplarsanız sevinirim

 51. istihareye yatıp inanılmaz bi pişmanlık yaşayan birisi olarak yazıyorum ki bu muhtemelen her aklıma geldiģinde icimi acıtıcak bi konu olucak artık belli kayıplarım çok agır çunku. simdi diycegim şu ki ruyayla gaipten bilgi almak sadece peygamberlere mahsus bi durum bizler rüyalarımızı o anki ruh halimize gore bilinç altımızla şekillendireniliyoruz ve sonuç benim gibi kaybedebilirsiniz oyuzden bence oturup dusunun tasının istişare yapın artı eksi verin ama yükü istihareye bırakmayin sonra imanınız bile zedelenebilir sonucu ağır problerle karşılaşırsanız benim gibi iyi olmaz.

  1. Kaybetmekte de bir hayır vardır. Hayatım alt üst olacak diye endişelenme.Neredn biliyorsun hayatın altının üstünden daha güzel olmadığını. Elden gidenler ile geriye kalanlarda helal ve haram olanı da değerlendirirsen kötülememiş ve bir çok insanı zedelememiş olursun. Önce takdir Allah’ ın demelisin. Kaybedince gidecek olan ve zedelenecek olan iman değildir. Verdiğinde iyi aldığında kötü mü?

  1. Değerli ziyaretçimiz istihare bir şeyin hayırlımı hayırsızmı olduğunu anlamak için yapılır.Biriyle evlenecekmisiniz evlenmeyecekmisiniz diye istihare yapılmaz.

 52. Ucgun istihare yaptim yeni isyermde devamli kallcakmiyim diye amma kendimi hep eski isyerimde calisirken goruyorum aceba eski isimemi ger imi doncem ? Cevabin billen varsa allahrizasi icin yazsin enez

 53. Admin
  Bir kaynaktan duanın belli kısımlarında nİyetimİz yatma sebebimizi söylememiz gerekiyor diye biliyordum
  o kısımlar hangi kelimelerden sonraydı acaba bilginiz var mı?
  Ayrıca rüyanın yorumlatılması gerekiyor diyede biliyorum yoksa yanlış yorumla hataya düşülebiliyor diye biliyorum.
  Teşekkürler şimdiden.

  1. İlk sorunuzla alakalı bir bilgimiz yok. Luongo sorunuzun cevabı ise istihareye görülen renkler ile yorum yapılmaktadır. Sitemizin arama motoruna istihare görülen renkler yazarsanız ilgili konuya ulaşabilirsiniz.

 54. Ben istihare namazına yattım fakat mavi renk gördüm bunun anlamı nedir bilen varsa cevap yazarsa sevinirim…

 55. S.a ben istihareyi ablama yaptırdım. Kırmızı renk gordu. Merak ettiğim şu,istiharede çıkan sonucu uygulamamız gerekiyor mu. Mesela benim olumsuz çıktı bulunduğum durumu terk etmem çıkan sonucu mutlaka uygulamam gerekiyor mu? Yardımcı olursanız sevinirim. Çok teşekkür ederim.

  1. Hayır zorunda değilsin. Ama Allah ilminde onu bildiği için bunu yaparsan zarara uğrayacaksın yapmaman daha hayırlı senin için diyor. Hayırsızsa hiç olmasın demek lazım.

 56. Yattım ve rüyamda beyaz bi uçağa bindim cok net değildi ama uçağın beyaz oldugunu hatırlıyorum sizce hayırlı olduguna mı isaret.

 57. ben sadce 1 gece tek yattm sabaha kadar karışık rüyalar gördüm ama sabaha kadar şuan birlikte olduğum sevglimi gördüm . Gördügümlemi evlenecem merak ediyorum?

  1. çevremden duyduguma göre evlilik için istihare namazına yatıldığında rüyada kimi görürsen onla evlenirsin diye biliyorum .doğrumu sizce de?

 58. Ben üç gece boyunca kıldım sabaha kadar uyuyamadim. Aklıma o kadar çok şey geliyor du ki üç gece boyunca kendime gelemedim bunun hikmeti nedir acaba

  1. Tam olarak bizde anlayamadık. Size tavsiyemiz istihareye kendiniz yatmayın güvendiğiniz bir kimseden sizin için istihare yapmasını isteyin.

  2. S.a calla banada öyle oluyor gördüğüm şeyler rüya değil üstelik beynim hep uyanık kaldığı için habire bilinç altına yerleştirdiğim sey beynimi uyanık tutuyor bunun tek çaresi son derece sakin olup soradan bir günün uykusuna yatıyormuş gibi uyumak.yoksa hic bise görmuyo insan gördukleride biseye benzemiyor zaten.

 59. 2 ocak 20016 eric hocam ben işlerimle ilgili istihare yaptım 7 gün ve rüyamda yeşil ve beyaz renkleri gördüm azda olsa her seferinde siyah vekirmizida gördüm bir anlam veremedim lütfen beni aydınlatır mısınız.

 60. Selam aleykum !!
  Bir şeyi merak ediyorum, istihare namazı kıldığımız aynı gece demi rüyayı görüyoruz ? 3 gün evvel kıldım, o geceki rüyamı hiç ama hiç hatırlamıyorum. Ama bu gece bir şey yapmadan, dizilmiş kırmızı giyili insanlar gördüm. Halakasi varmı hiç bilmiyorum.

  Hepinize hayırlı günler

  1. Size tavsiyemiz tekrar istiharenin gerekliliklerini yapmanız ve istihareye yattığınız gece ki rüyanızı dikkate almanızdır.

 61. Hocam şu an da regl döneminde olduğum için istihare kilamiyorum okuyamiyorum da ama benim bunu yapmam lazım bi yol gostterir misiniz kimseyede kıldıramıyorum :(

 62. Merhaba.. tam da kendimle kararsız kaldığım bir konu var ve bugün istihareye yatmak istiyorum. 7 gün yapılması gerekiyormuş diye duydum herhangi bir renk gördügüm zaman bırakayım mı ya da devam edeyimmi kaç güne kadar namaz kılıp yatmam gerekiyor?

  1. 7 Gün şart değildir ilk seferde bir şey görmezseniz bir kaç defa daha yatmanızda fayda var.

 63. İstihareye yatan iki kişiden birinin olumlu görmesi diğerinin olumsuz görmesi durumunda ne yapmak gerekir.

 64. Selamun Aleykum. İstihare duasını ezbermek çok zor. Kağıtta yazıp namazımin bittikten sonra okursam kabul olur mu?

 65. Merhabalar benim görüştüğüm bir kişi var ama aramızda gerginlik oldu ve görüştüğüm kişi bana hiç ısınmıyor aramaz sormaz hale geldi. Bunun üzerine iki rekat istiareye yattım ve sevdiğim bu adamı gördüm rüyamda. Rüyada gözümde yeşil mercek varmış gibi her şey yeşildi. Sonra yüzü bana dönük bakıyordu ve yeşildi. Sonra sararmaya başlamıştı ama yine yeşildi. Yorumlarsanız sevinirim. Teşekkürler

 66. Ben istihareye yattim ama sadece hakkimda hayirli olan kisiyi diledim ve ruyamda peygamber kervani gordum.. bembeyaz giyinen bir adam yanimda kocaman bir beyaz devenin diger tarafinda duruyordu ve beraber o kervanin gecmesini izliyorduk.. sizce hayirli bir ruyami ve o ruyamda gordugum kisi hayirli olan kismetimmi ??

 67. aynı istiharede açık pembe kazak açık mavi kazak ve de siyah ayakkabı ne anlama gelir acaba

 68. İstihare ye yattım iki kere ilkinde uyuyamadim ikincisinde çok karışık rüyalar gördüm hem siyah hem beyaz ayakkabı gördüm bide konuştuğum kişi bizim eve gelmiş oturuyorduk

 69. Görücü usulü biriyle tanıştım Allahın izniyle olumlu düşünüyoruz.konuşmaya başladığımızda istihare ye yatmami istedi çok baglandigim için hayırsız çıkarsa ne yapacağımı bilemediğim den yatmaya korkuyorum şimdi yatmaak istiyorum ama yine korkum var sizce ne yapmalıyım

 70. Merhaba hocam ben nişanlımla durduk yerde ayrılığın eşığıne geldim çok mutsuzum diye bu kişi hakkımda hayırlı mı diye istihareye yattım.Rüyamda yayla gibi bol yeşil ağaçlık bi yerde bi teyze bana bakır bi tabakta(parlak temizdi) yaprak sarması ikram etti yedim,sonra bi tabak daha verdi bakır tencereden(tencere yeni kalaylanmş bakirdı parlıyordu).Sonra bahçede dalından yeşil incir ağacından kopartıp bana verdi yanında götürürsün dedi elime aldıgımda kavun kadar mor bi kuru incir oldu kopartıp biraz ondanda yedim çok güzel dedim. içi boştu incirin kenarlarıda kurumuş incirdi ve çok güzel mor renkteydi çok beğendim . Daha yeşil ağaçların oldugu bi yerden tekrar çıktı teyze yine aynı bakır tabakla çilekde al kızım yanında götür dedi.çilek elma kadar büyük soyulmuş,dilimlenmişti uzatınca aldım rengi parlak kırmızıydı.Aldım elime ama yemedim ondan ilerleyip devam ettim ve uyandım.Uyandıgımda çok mutlu huzurlu hissediyordum kendimi iyi hayırlı olacak diye yorumladım fakat birine yorumlatmadm.Hocam sizce rüyam hayırlı mı?

 71. Selamün aleyküm hocam ben okulumu değiştirme konusunda kararsiz olduğum için istihareye yatacagim ama namaz daki tüm sureleri bilmiyorum onun yerine bildiğim dualari okusam sorun olur mu kafirun suresini ezberlerim ama etteyehatu felan uzun sürer ne yapmaliyim lutfen cevao yazar misiniz

 72. Selamunaleyküm Hocam;ben evlilik için 3 defa istihareye yattım ilkinde güneş gördüm ve beyazdı ikincisinde ise yere uzanmış ve üzerimde kırmızı giysiler oldugunu gördüm 3.ise rüyam karışıktı ama en son hatırladıgım 3 bardak vardı ve içinde yeşil su vardı ortadaki bardağı karıştırıyordum.hayırlımıdır yorumlarmısınız.Allaha emanet olun…

 73. Hocam evlenmeyi düşündüğüm bayanın hakkımda hayırlı olup olmayacağını görmek için istihare namazı kıldım. Rüyamda ailemle birlikle kız tarafına gittik evin girişinde hepimiz hoş karşılandık ailemi evlerine davet ettiler fakat bayanın babası bana seninle konuşacaklarımız var diyip kapıda bekletti ve rüya burada bitti yorumunuz nedir acaba

 74. S.a hocam. Bir meslek secimiyle alakali olarak annemden tanıdığı birinin istihareye yatmasini istedim. Ancak bu kişi beni ne görmüştür ne de tanır. Sadece ismimi ve sececegim mesleği söyledik.
  O kisi de gece istihareye yatmış ve rüyasında bir kumaş dükkanına girdigini top top kumaslar olduğunu ancak kumaşların siyah kırmızı ve kahverengi olduğunu görmüş. sonra ruyadaki kişinin yanağına yogurt suruluyormus ancak yanağına yogurt sürülen kişi ben miyim yoksa rüyayı gören kisi ki bilmiyorum sonucta o kişi beni hic görmedi. Rüya bu sekilde hocam. Kişi bu rüyayı gördükten sonra mahmut efendinin cemaatinden birini aramış ve yorumlamasini istemiş. Yorumlayan da rüyanın sıkıntılı olduğunu başına ne geleceği belli değil gitmesin oraya demiş. Benim yorumumda hocam çalışacağım yer çok çetin sıkıntılı olacak ama göğüs gerersem başarıya ulasacagim seklinde. Siz ne dersiniz hocam? Allah hepimizden razı olsun.

  1. Aslında siz rüyanızı güzel tabir etmişsiniz. Durumunuz sıkıntılı fakat duruma göre ferahada çıkabileceğiniz gözüküyor. Eğer bu sıkıntıları göze alıyor iseniz Yüce Mevla’mız size başarılı olabilmeyi nasip eylesin.

   1. Allah razı olsun hocam yorum için. Ancak benim içimde rahat değil. Yapamam diye düşünüyorum.

   2. S.a hocam evlendikten 2 yıl sonra evliliğim için ve ondan yapmak istediğim çocuk için istihare kılınması doğrumu? Allaha emanet olun

   3. Bu konuda istihareye yatılabilinir. Fakat çocuk bir aileye hayırdan başka bir şey getirmez. Zira ailenin aile olabilmesi için çocuk şarttır. Tabi Yüce Mevla’mız nasip etmemesi müstesna.

 75. selamün aleyküm hocam şu anki okulumda mı kalsam yoksa diger okulamı geçsem kararsız kaldım istihare namazı kılıp yattım rüyamda evde boya yapılıyor ustalar çalılıyor . Sonra dedem var . Bende yardım ediyorum sonra okuldan çıkıyorum. Ama okulu hatırlamıyorum Servisteyim farklı yoldan gidiyoruz kişiler aynı gibi sonra markete gidiyorum hocam rüyam hayırlı mıdır

 76. Merhaba hocam benim bu ayın sonunda düğünüm var iki gecedir istihare namazı kılıyorum çok hatırlayamıyorum ne gördüğümü bu gece çok yeşillik güzel bir yer gördüm nişanlımla biz oradaydık nişanlımın eski görüştüğü kisi ve aileside geldi sonra daha sonra hep karışık rüyalar gördüm nasıl yorumlamalıyım ?

 77. Selamünaleyküm, istihare rüyamda kafamda bit gördüm. Renk olmadığından tereddüt ediyorum. Bir yer açmak istiyorum. Tabir konusunda yardım edermisiniz

 78. Selamını aleykum Hocam fikirleriniz benim için çok önemli değerli Allah razı olsun sizden bize doğru yolu gösteriyorsunuz. Benim bir sorum olacaktı. Ben iş yerinde çok emek verdiğimi düşünerek bir şeyler yapmaya çalıştım hep fakat ben bir sebeple ayağımı kaydırmak için çaba eden insanların içinde kaldım bunu hiç bir zaman anlatamadım çünkü davranışlar beni bile acaba diye iyi niyet e götürdü ama görüyorum ki öle bir nokta ya geldim ki ise yaramayan yapamayan ama iyi niyetime idare edilen konumda kalmışım haberim yok beni idari kısmına öyle bir yansıtmışlar ki duyunca çok şaşırdım. Hocam bunlar gün yüzüne çıksın diye çok dua ediyorum rabbim benim haksızlığa geldiğimi anlatsın diye ama öyle bir iyi görünüyorlar ki ben bile çelişkide kalıyorum acaba diyorum. İçim hiç rahat değil çok üzülüyorum. Ama kötü niyetli varsa da bunların kendi diliyle yaptıklarını anlatmalarını istiyorum. Bunun için hacet namazı kılmak istiyorum sizce doğru mu :( hoşça kalın

  1. Tabi ki hacet namazı kılabilirsiniz. Bunu yapmanızda güzel olacaktır. Fakat insanların kötülüğü için değil hatalarını anlamaları için dua etmelisiniz. Zira böyle yapmaz isek o insanlardan bir farkımız olmayacaktır. Yüce Mevla’mız yardımcınız olsun ve size daha güzel iş imkanları nasip eylesin.

   1. Amin hocam kötülük istemek değil de itiraf etsin istedim çünkü gercekt en haksızlık oldu ama vazgeçtim nasıl olsa ahirette her şey gün yüzüne çıkacak teşekkür ederim. Hocam Allah a emanet olun.

 79. Hocam benim isteğime annem istisare rüyasına yattı ve rüyasında kafamda yeşil olduğunu söylemişler göstermemişler söylemişler sadece hayırlı mıdır?

 80. Ben kendim için istihareye yattim ama bölük bölük rüya gördüm bi tanesinde yigenimi yerdryerde buldum üstü pislenmis onu aldim yikadim ama elbiseleriyle bide tanidiqim bi amcayla karsilastm bi lokantaya girdik yemek yicektik orda ben arkadaslarimla karsilastim sohbet ettim bide cikinca disarda birbirine bomba atan insanlar gördum

 81. selamun aleykum ben istiareye yattım da , yorumlarsanz çok sevinirim :
  Ben bi hastaneye çalışmak için gidiyorum danışmanda olan kişiye beyaz kağıta yazılı bisey veriyorum oda bana kağıt 20 lira veriyor , bu ne anlama geliyor yorumlarmısınz hocam

 82. selamun aleyküm hocam istihareye yattığımda çeşmeden akan suda beyaz porselen tabak yıkıyordum deterjan falan yoktu çeşmedeki suyun altına tutuyordum.

 83. merhaba hocam benim kısmet olursa iki ay asonra düğünüm var evliliğin benim için hayırlı olup olmıcağını görebilmek için istihare namazına yattım rüyamda bi bayan arkadaşımın erkek arkadaşının ablası ve kız kardesi arkadaşımı benden istemeye geliyolar ama yüzleri asık isteksizler ne anlama gelmektedir.

  1. Aleyküm selam, değerli ziyaretçimiz bir kaç defa daha istihareye yatabilirsiniz. Eğer bir sonuç alamazsanız güvendiğiniz birinden sizin için istihareye yatmasını isteyebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu