Akaid

İslam Dininde Şeytan

Gözle görülmeyen varlığı kesin olan, kötülükte çok ileri giden, kibirli, insanları saptırmaya çalışan cinlere İslam dininde şeytan ismi verilir. Kur’an-ı Kerim’de ilk şeytandan İblis diye bahis edilir, İblis, azmış ve Rabbinin buyruğuna isyan ederek sapıklığa düşmüş cinlerdendir. “Hani biz meleklere Adem’e secde edin demiştik. İblis hariç hepsi secde ettiler. O yüz çevirdi, büyüklük tasladı ve kafirlerden oldu” (el-Bakara 2/34) anlamındaki ayet, melek olduğunu göstermez. Bu ayette, ifadenin çoğunluğa göre düzenlenmesi kuralına uygun bir üslup kullanılmıştır.

“…İblis cinlerdendi; Rabbinin emrinden dışarı çıktı…” (el-Kehf 18/50) ayetinden de açıkça anlaşılacağı gibi, aslında bir cindir. Allah’a ibadet ederek derecesini yükseltmiş, melekler arasına karışmış, sonra da isyanı yüzünden bu konumunu yitirmiştir.

Hanefi Mezhebinde Şeytan

İslam dininde Melekler ve cinler gibi duyu organlarıyla algılanamayan fakat varlığı Kur’an-ı Kerim ve sahih hadislerde kesin haber verilen şeytan, ateşten yaratılmıştır. Hazreti Adem’in çamurdan, kendisinin ise ateşten yaratıldığı gerekçesiyle üstün olduğunu iddia etmiş, Adem’e secde etmekten kaçınmış, Allah’ın lanetine uğramış kovulmuştur. Hazreti Adem ve Havva’yı yanıltarak, cennetten çıkarılmalarına neden olmuştur. Şeytan ilk insandan beri insanlara kötülükleri, küfür günahları süsleyip güzel göstermiş, insanları hak yoldan uzaklaştırmak için elinden geleni yapmıştır. Allah’ın gösterdiği dosdoğru yoldan uzaklaşmak, yasakları çiğnemek, şeytana imkan ve fırsat vermek demektir. Sapıklık azgınlıkta devam edenler, şeytanın çepeçevre kuşatmasına, kendilerinin de şeytanın esiri olmalarına neden olurlar. Yüce Allah insanları şeytanın düşmanlığına, hile ve aldatmacalarına karşı uyarmıştır:

“Çünkü şeytan sizin düşmanınızdır. Siz de onu bir düşman sayın. O, kendi taraftarlarını ancak ateş ehlinden olmaya çağırır” (el-Fatır 35/6).
İnsanları hak hakikatten uzaklaştıran şeytan, ahirette de onları işledikleri ile baş başa bırakacak, bu konuda kendisini suçlamamalarını söyleyecektir. Şeytanlar, tüm peygambere düşman kılındığı gibi, her insanı yoldan çıkarmaya çalışacak kötü şeyleri süslü gösterip, yasakları çiğnemeye teşvik edecek bir şeytanın bulunacağı da Hazreti Peygamber tarafından bildirilmiştir

Yüce Allah, Kur’an okunduğunda kovulmuş şeytandan kendisine sığınılmasını emrettikten sonra, Allah’a içtenlikle inanıp ibadet eden, yasaklarını çiğnemeyen kimseler üzerinde şeytanın hiçbir etki ve hakimiyetinin olmayacağını ifade etmiştir. Şu ayetlere bakmanızda fayda var.

16.98 – Kur’an okuduğun zaman, kovulmuş şeytandan Allah’a sığın. (Nahl 16/98)

17.65 – “Şüphesiz, (gerçek) kullarım üzerinde senin hiçbir hakimiyetin olmayacaktır. Vekil olarak Rabbin yeter!” (İsra 17/65)

7.21 – “Şüphesiz ben size öğüt verenlerdenim” diye de onlara yemin etti. (Araf 7/21)

Şafi Mezhebinde Şeytan

İslam inancında Şeytan ateşten yaratılmıştır. Cinlerin babası durumundadır. Hazreti Adem´den evvel yaratılmış uzun süre Allahu Teala´ya ibadet ve itaat ettiği için melekler içinde yer almış ancak Allah’u Teala´nın Adem´e secde etmeleri için meleklere verdiği emre karşı çıkmış, bunun üzerine Rahmel-i İlahiyye´den ebediyyen kovulmuştur. Hazreti Adem´i Havva´yı kandırıp Cennet´ten çıkarmış tüm insanları kandırabilmek için her türlü çareye başvuracağına yemin etmiştir.Kur´an-ı Kerim´de geçen isimlerden biri de Iblis´lir. Allahu Teala insanlara düşman olarak tanıtmış ve insanların da onu düşman olarak kabul etmelerini emretmiştir. O´ndan korunmanın ve karşı durmanın en makul yolu Kur´an-ı Kerim´de Peygamberimiz (s.a.v.)´in Hadis-i şe­riflerin de gösterilen yoldan yürümektir.

Kur´an-ı Kerim´de Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır:

“Ey insanlar! Allah´ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayan sizi aldat­masın ve o aldatıcı (Şeytan) da Allah hakkında sizi kandırmasın. akikaten şeytan sizin düşmanızdır: Siz de onu düşman sayın. O, kendi taraftar­larını ancak ateş ehlinden olmaya çağırır.”( Fatır: 35/5-6) [1]

islamalimi

2012 tarihinden bu yana değerli ekibimiz doğru bilgiler ile siz ziyaretçilerimize faydalı olmak adına çalışmaktadır. Mevla imkan verdiğince çalışmaya devam edeceğiz. Selam ve Dua ile...

Sorular & Yorumlar

  1. Seytan bizim düşmanımız ona karşı mücadele veriyoruz, insaAllah sınavı geçenlerden oluruz.b

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu