Akaid

İman İslam İlişkisi

İlmihallerde yer alan konulardan İman İslam İlişkisi hakkında bilgi verici bir konu.

İslam demek sözlükte, “itaat etmek, boyun eğmek, teslim olmak, esenlikte kılmak” manalarına gelir. Terim olarak ise, “yüce Allah’a itaat etmek, Hz. Peygamber’in din hakkında bildirmiş olduğu şeylerin hepsini kalp ile tasdik edip dil ile söyleyerek, yaşamak, sözleri ve davranışları ile kabul edip benimsediğini göstermek” demektir.

Kur’an-ı Kerim’de iman ile İslam, bazen aynı bazen farklı anlamda kullanılmıştır. İman İslam aynı manada kullanılırsa İslam kelimesi, İslam’ın gerekleri olan hükümlerin dinden olduğuna inanmak, İslam’ı din olarak benimsemek ve boyun eğmek manasına gelir.
İslam geniş bir kavramdır teslimiyet demektir. Teslimiyet üç türlü olur. Ya kalben olur bu kesin inanç demektir. Ya dille olur bu da ikrardır. Ya organlarla olur ki, bunlar amellerdir. İslam’ın üç şeklinden biri olan kalbin teslimiyetine ve bağlılığına iman denir. ayette iman ile İslam aynı manada kullanılmaktadır: “…Ancak ayetlerimize inanıp da teslim olanlara duyurabilirsin” (en-Neml 27/81). Eğer iman ile İslam aynı anlamda kullanılırsa, o zaman her mümin kişi müslimdir, her Müslim de mümindir.

İman ile İslam’ın farklı kavramlar olarak ele alınması halinde her mümin, Müslim olmakta, ancak her Müslim, mümin sayılmamaktadır. Çünkü bu manada İslam, kalbin bağlanışı ve teslimiyeti değil, dilin ve organların teslimiyeti, belli amellerin işlenmesi demektir. Bu halde İslam daha genel bir kavram, iman daha özel kavram olmaktadır. Mesela münafık, kişi diliyle Müslüman olduğunu söyler, buyrukları yerine getiriyormuş gibi yapar, fakat kalbiyle inanmaz. Münafık gerçekte inanmadığı gibi, dünyada Müslümanmış gibi görünebilir. bu ayet-i kerimede iman ile İslam ayrı kavramlar olarak geçmektedir: “Bedeviler inandık dediler. De ki: Siz iman etmediniz, ama boyun eğdik deyin. Henüz iman kalplerinize yerleşmedi…” (el-Hucurat 49/14).

islamalimi

2012 tarihinden bu yana değerli ekibimiz doğru bilgiler ile siz ziyaretçilerimize faydalı olmak adına çalışmaktadır. Mevla imkan verdiğince çalışmaya devam edeceğiz. Selam ve Dua ile...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu