Kutsal Kitaplar

İlahi Kitaplar Nelerdir? İlahi Kitaplara İman Nedir?

Dinimizin iman şartlarından üçüncüsü Allah tarafından peygamberlere gönderilen ilahi kitaplara iman ve sahifelere inanmaktır. Şimdi ilahi kitaplar nelerdir hakkında bilgiler verelim.

İlahi Kitaplar Nelerdir?

Bu ilahi kitapların dördü büyük kitap, diğerleri ise sahifelerden ibarettir. Bu kitaplarda Allah Teala’nın emir ve yasakları, müjde ve tehditleri mevcuttur. İlahi kitapların hepsi de Allah Teala’nın kelamıdır. Yüce Mevla’mız Kuran ı Kerim de bu konu ile alakalı şöyle buyurmuştur.

Ey iman edenler! Allah’a, O’nun Peygamberlerine, Peygamberi Muhammed’e (s.a.v) indirdiği kitaba ve ondan önce indirmiş olduğu kitaplara iman edin. Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkâr ederse,tam manasıyla sapıtmış olur. (Nisa 4/136)

Allah’ın kitaplarına karşı vazifemiz, onların Allah Teala’dan peygamberlerine vahiy yoluyla geldiğine inanmaktır. Yüce kitabımız Kuran-ı Kerim’in gelmesiyle diğerlerinin hükümlerinin geçersiz olduğunu bilmemizdir.

Bugün okuyup amel etmekle emir olunduğumuz tek ilahi kitap, Kuran-ı Kerimdir. Onun hükmü kıyamete kadar geçerlidir. Dört büyük kitaptan

  • Tevrat, Musa (as)
  • Zebur, Davud (as)
  • İncil, İsa (as)
  • Kuranı Kerim, Hazreti Muhammed (s.a.v) indirilmiştir.

Bu kitaplar Allah’ın (cc) kelam sıfatını ispat eder. Allah (cc) peygamberleriyle vasıtalı ve vasıtasız konuşmuştur. Vahiy meleğine doğrudan hitap etmiş ve onu peygamberlerine göndermiştir. Üstelik biz kullarına kendini tanıtmış emir ve yasaklarını bildirmiştir. İlahi kitaplar bulundukları devirdeki insanlara hayır ve şerri öğretmiştir. İnsanların hakkında bilgi sahibi olmadıkları kainat, yaratılış, ölüm ve ötesi hakkında, akılla gerçeğine ulaşılması mümkün olmayan bilgiler vermiştir. Ayrıca insanlık vahiy desteğiyle en mühim sorularına cevap bulmuştur.

İlahi Kitapların Sayısı Nedir?

İlahi kitaplar, Kitaplar ve sahifeler olarak ikiye ayrılmaktadır. İlahi kitapların sayısı dörttür. Bunlar “Tevrat, Zebur, İncil ve Kuranı Kerimdir”. Sahifelerin sayısı için çeşitli rivayetler olsa da bu konuda kaynaklarımızda kesin bir bilgi yoktur. Bu noktada bize düşen isim ve sayı değil, iman ve saygıdır. İlahi Kitapların sayısını ancak Allah Teala bilir! Bir Müslümanın ben yüce Rabbimin indirdiği sahifelere ve kitaplara iman ettim. Kuran’ın ve Kuran’da bildirilen kitapların hak olduklarını tasdik ediyorum demesi yeterlidir. Kuran’dan önce indirilen kitapların asıllarının hak olduğuna iman ederiz. Tarih içinde insanlar tarafından değiştirilmiş, aslını kaybetmiş, hükmünü yitirmiş olan Tevrat, Zebur ve İncil bugünkü halleriyle Allah tarafından indirilmiş kitaplar değildir.

Bir takım insanların ortaya koydukları yanlış fikirlere ve tarihi bilgilere Tevrat ve İncil adını vermeleri bu gerçeği değiştirmemektedir.

İlahi Kitaplar Hakkında Bilgi

Bugünkü Tevrat ve İncil konusunda İslam’ın görüşü şudur. Her iki kitap da insanlar tarafından değiştirilmiş, aslı bozulmuştur. İçlerine hak olmayan şeyler katılmış, içlerinden bazı ilahi haber ve hükümler çıkarılmıştır. Bu iş para, menfaat, itibarını koruma ve keyfi arzular için yapılmıştır.

Bu kitaplar insanlar tarafından tahrif edilse de bu kitaplar da aslına uygun hüküm ve haberler olabilir. Bizler için ölçü Kuran ve Sünnettir. Tevrat, İncil yer alan Kuran ve sünnete uygun ise doğru olduklarını tasdik ederiz. Kuran ve Sünnete uymayan konuları ise tasdik etmeyiz. Mevcut Tevrat ve İnciller içinde ilahi kelamdan bazı parçalar bulunabileceği için o kitaplara hürmetli ve hakaret etmemeliyiz.

Kuran Son İlahi Kitaptır

Kuranı Kerimin tamamı kesin olarak Allah kelamıdır. İlahi Kitaplara İman konusu çok önemlidir. Bu ise Kuranı Kerime iman ile başlamaktadır. İçinde bir kelime olsun insan sözü yoktur. Onu getiren meleğin ve tebliğ eden peygamberin bir katkısı, eklemesi, çıkarması, değiştirmesi, müdahalesi olmamıştır. Kuran-ı Kerim, en son ilahi kitaptır.

Önceki kitapların hükmü kaldırılmıştır. Ondan sonra hiç kimseye ilahi bir kitap gelmeyecektir. Kıyamete kadar gelecek olan bütün insanlık Kuran’dan sorumludur. Kuran-ı Kerim ilahi koruma altındadır. Bir harfi dahi değişmeden kıyamete kadar korunacak, aslı bozulmayacaktır.

Çünkü Cenabı Hak “Kuran’ı biz indirdik. Muhakkak ki onu koruyacak olan biziz” buyuruyor.(Hicr 15/9)

Kuran-ı Kerim, bir hidayet kitabıdır. Hak’kın yolundaki insanlığın önündeki en emin rehberdir.

Kuranın Bütününe İman Edilmelidir

Kıyamete kadar bütün insanlığın iç ve dış terbiyesini, sosyal düzenini, huzur ve saadetini sağlayacak olan ilahi kaynaktır. Kuran-ı Kerim’in bütün ayetlerine inanmak gereklidir. Bir ayetini inkar, tümünü inkar sayılır. Namaz, ve abdest ayetlerine inanıp da, faizin haram olması gibi, muamelatla, hırsızın kolunun kesilmesi gibi, cezalarla ilgili ayetleri inkar etmek, insanı kafir eder.

Çünkü faizin yasaklığı, (2/275) kol ve kesme cezası (5/38) ayetlerde zikredilmektedir. İslam dini ve Allah’ın yolu anlamına gelen “Şeriat” ı inkar etmek de kafirliktir. Zira Şeriat’a uymak, (Casiye 45/18) Kuran’da Peygamberimizin (s.a.v), şahsında bütün ümmetine Allah Teala’nın en büyük emirlerinden biridir. Kuran-ı Kerim, alemlerin rabbi olan Allah’ın kelamıdır. O bir ucu Rabbimizde bir ucu bizde olan, kendisine sarılanı Allah’a ulaştıran, iman ve amel edene dünyada şeref, ahirette saadet müjdeleyen nurlu bir kitaptır.

islamalimi

2012 tarihinden bu yana değerli ekibimiz doğru bilgiler ile siz ziyaretçilerimize faydalı olmak adına çalışmaktadır. Mevla imkan verdiğince çalışmaya devam edeceğiz. Selam ve Dua ile...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu