Akaid

İlahi Kitap Kavramı ve Kitaplara İman

Siz değerli ziyaretçilerimiz için hazırlanmış bu konuda İlahi Kitap Kavramı ve Kitaplara İman, İlahi Kitap Nedir? İlahi Kitap Anlamı, Kitaplara İman Nedir? Kitaplara İmanın Önemi gibi birçok konuda ilmihal derecesinde bilgi edinebilirsiniz.

Kitap, sözlükte “yazmak yazılı belge” manasına gelir. Terim olarak ise, Allah Teala’nın kullarına yol göstermek aydınlatmak üzere peygamberine vahiy ettiği sözlere bunun yazıya geçirilmiş şekline denilir.

Çoğulu “kütüb”dür. Hristiyan ve Yahudilere ilahi kitap olarak İncil Tevrat verildiğinden onlara “Ehl-i kitap” denilmiştir. İlahi kitaplara Allah katından indirilmiş olması nedeniyle “kütüb-i münzele” ya da “semavi kitaplar” denilir.

Hanifi Mezhebinde İlahi Kitap Kavramı ve Kitaplara İman

Kitaplara iman, Allah tarafından kimi peygamberlere kitaplar indirildiğine bu kitapların içeriğinin tümüyle doğru gerçek olduğuna inanmak demektir. Yüce Allah Hazreti. Peygamber’e,

“İşte onun için sen (tevhide) davet et ve emir olunduğun gibi dosdoğru ol. Onların heveslerine uyma ve de ki: Ben Allah’ın indirdiği kitaba inandım ve aranızda adaleti gerçekleştirmekle emir olundum…” (eş-Şura 42/15) diye hitap etmiş, müminlere de “Ey iman edenler, Allah’a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman ediniz. Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve kıyamet gününü inkar ederse tam manasıyla sapıtmıştır “ (en-Nisa 4/136) buyurarak, kitaplara inanmanın bir iman esası olduğunu belirtmiştir.

İslam’ dininde iman esasları birbirleriyle bağlantılı birbirinden ayrılmaz olduğu için kitaplara iman öbür esaslardan ayrılmaz. Allah’a inanmak, O’nun birer yol gösterici peygamberler gönderdiğini kabul etme sonucuna götürür. Peygamberlere iman da onların Allah’tan getirip tebliğ ettiklerini doğrulamayı gerektirir. Peygamberlerin tebliğ ettikleri şeyler Allah’ın kitaplarıdır. İslam dininde gönderilen Her ilahi kitap bir peygamber vasıtasıyla gönderilmiştir. Kendisine kitap indirilen peygamber de, ondaki emir ve de yasakların uygulanmasını göstermiş bunların yaşanabilir olduğunu ortaya koymuştur.

İlahi kitaplar hususu Allah’ın kelam sıfatı ile alakalıdır, bu sıfatın eseridir. Peygamberlerine vahiy yoluyla bildirildiği mesajının ortaya çıkmış şeklidir. Peygambere indirilen kitaplara ilahi kitap denilmesinin nedeni bu kitapların Allah tarafından gönderilmesi, söz içerik olarak onlarda hiçbir insan katkısının bulunmamasıdır.
Bugün kitapların şu andaki şekillerine değil, Allah’tan gelen bozulmamış şekillerine inanmakla sorumluyuz. Ancak ilahi kitaplara inanmadıkça kişinin imanı gerçekleşemez. İlahi kitaplardan bir bölümü tamamen kaybolmuş, bugün için elimizde hiçbir şey kalmamıştır. Hazreti İbrahim’in sahifeleri böyledir. Tevrat, Zebur ve İncil ise zamanla insanların iyi ya da kötü niyetli müdahaleleri sonucu değişikliğe bozulmaya uğramıştır. Varlığını korumuş, bozulma ve değişikliğe uğramadan günümüze kadar gelmiş kıyamete kadar da özelliğini sürdürecek olan büyük kitap Kur’an-ı Kerimdir: “Kuran’ı kesinlikle biz indirdik. Elbette onu yine biz koruyacağız” (el-Hicr 15/9)

İlahi Kitap Kavramı ve Kitaplara İman Konusunda Ayetler

Kur’an-ı Kerim, kendinden önceki kitapları doğrulamış ama onların koymuş olduğu kimi hükümleri ortadan kaldırarak yeni hükümler getirmiştir. Mümin olabilmek Hazreti Peygamber’e ve de ona indirilen Kuran’a uymayı önemle vurgulamıştır. Bu ayetleri şöyle sıralayabiliriz.

1. De ki: “Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.” (Al-i İmran 3/31)
2. Ey kendilerine kitap verilenler! Birtakım yüzleri silip de tersine çevirmeden, yahut cumartesi halkını lanetlediğimiz gibi onları lanetlemeden, yanınızda bulunanı (Tevrat’ı) doğrulayıcı olarak indirdiğimiz bu kitaba (Kuran’a) iman edin. Allah’ın emri mutlaka yerine gelecektir. (en-Nisa 4/47)
3. Ey kitap ehli! Artık size elçimiz (Muhammed) gelmiştir. O, kitabınızdan gizleyip durduğunuz gerçeklerden birçoğunu sizlere açıklıyor, birçoğunu da affediyor. İşte size Allah’tan bir nur ve apaçık bir kitap (Kur’an) gelmiştir. (el-Maide 5/15)
4. İşte bu, benim dosdoğru yolum. Artık ona uyun. Başka yollara uymayın. Yoksa o yollar sizi parça parça edip Onun yolundan ayırır. İşte size bunları Allah sakınasınız diye emretti. (el-En`am 6/153)
5. Rabbinizden size indirilene uyun. Onu bırakıp başka dostlara uymayın. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz! (el-Araf 7/3)

Peygamber göndermek kitap indirmek Allah için görev zorunluluk değildir. Ancak insanların peygamberlere kitaplara ihtiyacı vardır. insan yaratılırken yeteneklerle donatılmıştır. Bu yetenekler sayesinde kendisi, çevresi diğer yaratıklar hakkında bazı bilgiler edinebilir,gerçekleri kavrayabilir bütün bunlar sınırlı kendi gücü oranındadır. İnsanın gücünü aşan konularda, yeterli olmadığı konularda ilahi yardıma, vahye kutsal kitaba olan ihtiyacı ortadadır bu ihtiyacı en iyi bilen Allah, kuluna lutuf ikram olarak peygamberleri vasıtasıyla kitaplar indirmiş yol göstermiştir. İlahi kitaplar indirildiği ümmet için Allah’ın hükümlerinin açıklandığı ilk kaynaktır. İslam dininde inanç esasları, ameli ve ahlaki hükümleri, farz haramlar kitap ile belirlenir.

Şafi Mezhebinde İlahi Kitap Kavramı ve Kitaplara İman

İnsanın, yaratıcısının Allah olduğunu bilmesi gerekmektedir.İnsanın tanımak, bilmek, eğilmek, ona güzel hayat tarzı sağlayacak, dünya ve de ahirette mutlu olmasını sağlamak için, yaratıcısı olan Allah´ın emir ve ya­saklarını bilip tatbik etmesi gerekir. Yüce Allah, insanın bu ihtiyaçlarını Peygamberler aracılığı ile bildirmiştir.Emir ve yasak­ları, nelere inanıp, nasıl ibadet edileceğini, güzel ahlakın kurallarını içine alan tamamen Allah´tan Cebrail (a.s.) aracılığı ile vahiy ürünü olan ilahi mesajlara inanmak, imanın rükünlerinden biri olan “Ki­taplara inanmak” hükmüne girer.

İslam dininde Kutsal kitaplar, insanlık için vazgeçilmez ihtiyaçtır kitaplar nasıl yaşayacağımızı, nelere dikkat edeceğimizi,mükellef olduktan sonra ölüme kadar hayatımızı nasıl düzene koymamız gerektiğini bildirir.

İnsan,Yüce Allah´ın emirlerine bağlı olmaktan mutlu ve huzurlu olur. Kutsal kitap Kuran-ı Kerim, nazil oluşuyla beraber diğer ilahi kitapların hükmü kalkmış, yalnızca Kuran-ı Kerim´e bağlı olmamız gerektiği Kuran-ı Kerim´de bizlere bildirilmiştir.

islamalimi

2012 tarihinden bu yana değerli ekibimiz doğru bilgiler ile siz ziyaretçilerimize faydalı olmak adına çalışmaktadır. Mevla imkan verdiğince çalışmaya devam edeceğiz. Selam ve Dua ile...

Sorular & Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu