Efendimiz

Hz. Peygamberin Hissi Mucizeleri

Kainatın efendisi Peygamberimizin hissi mucizeleri hakkında bilgilere ve bu mucizelerin örneklerine bu konuda ulaşabilirsiniz. İslam dininde Hazreti Peygamber’in yaşadığı dönemdeki insanlara gösterdiği, olağan üstü olaylara hissi mucize denir. Hazreti Peygamber’in hissi mucizelerinin bir bölümü kendi şahsı ile alakalıdır.

Ashaptan, Hazreti Muhammed’in bedeni ve ruhi özellikleri, üstün ahlakı örnek davranışları ile alakalı olarak nakledilen rivayetler, bunları değerlendiren ilim adamları ve bilge kişiler nezdinde, böyle yüce niteliklerin ondan önce ve sonra hiçbir kimsede toplanmadığı yönünde kesin bir ortak kanaat oluşturmuştur. Nitekim Yahudi iken Müslümanlığı kabul eden Abdullah b. Selam, Hazreti Peygamber’le ilk karşılaştığında: “Bu yüz asla yalancı yüzü olamaz” demekten kendini alamamıştır. Hazreti Peygamber ömrü boyunca üstün nitelikleri kendisinde korumuş, inanmayanlar aşırı düşmanlıklarına rağmen onda eleştirebilecekleri yön bulamamışlardır.

Bu da peygamberlik iddiasını destekleyen güçlü bir delil kabul edilmiştir. Yüce Allah’ın, peygamber olmadığı halde peygamberliğini ileri süren kimsenin şahsında bunca üstünlükleri erdemi toplaması, ona 23 yıl müsaade etmesi, sonra da tebliğ ettiği dini, öbür dinlere üstün kılıp düşmanlarına galip getirmesi ölümünden sonra eserlerini kıyamete dek yaşatması aklen imkansızdır. Hazreti Peygamber’in İslam çağrısını ilk kez, kitap sahibi olmayan hikmetten anlamayan bir kavme yöneltmesi, onlara kitabı hikmeti açıklaması, dini hukuki hükümleri öğretmesi (el-Bakara 2/151) onların ahlakını mükemmelleştirmesi de onun kişiliği ile alakalı hissi mucizeleri içinde sayılmıştır.
Hazreti Peygamber’in hissi mucizelerinin bir bölümü şahsının (bedeni ve kişiliği) dışında meydana gelmiştir.

Bu Mucizelerinin En Meşhurları Şunlardır

1. Bir gecenin çok kısa bir anında Mescid-i Haram’dan, Mescid-i Aksa’ya gitmesi ile başlayan isra mi`rac mucizesi (el-İsra 17/1).
2. Ayın iki parçaya ayrılması (Buhari, “Menakıb”, 27; Müslim, “Münafikun”, 8).
3. Taşın Hazreti Peygamber’le konuşması (Müslim, “Fezail”, 2).
4. İlk zamanlar yanında hutbe okuduğu hurma kütüğünün, minber yapıldıktan sonra, Hazreti Peygamber’in minbere çıkışında inlemeye başlaması, Hazreti Peygamber’in ona yaklaşarak okşar gibi elini gezdirmesi ve de kütüğün susması (Buhari, “Menakıb”, 25).
5. Hayber fethinde bir yahudi kadının, Hazreti Peygamber’i öldürmek maksadıyla, ona kızartılmış zehirli koyun eti sunması üzerine, kendisinin zehirli olduğunu koyunun haber vermesi (Buhari, “Tıb”, 55; Müslim, “Selam”, 18; Ebu Davud, “Dıyat”, 6).

islamalimi

2012 tarihinden bu yana değerli ekibimiz doğru bilgiler ile siz ziyaretçilerimize faydalı olmak adına çalışmaktadır. Mevla imkan verdiğince çalışmaya devam edeceğiz. Selam ve Dua ile...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu