Peygamberler

Hz. Nuh hakkında bilgi

Hz. Nuh hakkında bilgiİnsanlığın ikinci babası sayılan Hazreti Nuh, Hazreti Adem babamızın oğlu Şit aleyhis selamın soyundan olup Lamek’in oğludur. Bu değerli peygamberin adı Kuran ı kerimde kırk üç yerde geçmektedir.Yüce Mevlamızın büyük ve sağlam bir söz aldığı beş büyük Peygamber biri olan Hazreti Nuh bu Peygambberlerin ilkidir . Bu konu ile ilgili ayeti kerime şöyledir. “Hani biz peygamberlerden sağlam söz almıştık. Senden, Nuh’tan, İbrahim, Musa ve Meryem oğlu İsa’dan da. Evet biz, onlardan sapa sağlam bir söz almıştık.” Ahzab, 33/7

Kuran ı Kerimin bizlere bildirimine göre bu şanlı Peygamber 950 yıl yaşamış ve imanda inat eden kavmini Allah’ın şanlı ve yüce dinine davet etmiştir. “And olsun, biz, Nuh’u kendi kavmine peygamber olarak gönderdik. O da dokuz yüz elli yıl onların arasında kaldı. Neticede onlar zulümlerini sürdürürlerken tufan kendilerini yakalayıverdi.” Ankebut 29/14 Kuran’da Hazreti Nuh öncesi bir kısım Peygamberler de zikredilmekle birlikte o Peygamberlerin inkarcılar ile mücadelesinden de detaylı bir şekilde bilgi verilmiştir. Nuh’un peygamberin soyu, hayatı, icra etmiş olduğu Peygamberliği, inkar eden kavmine karşı sergilediği büyük mücadele ve bunların aynı sıra Nuh tufanı Kuranı Kerimde Hud suresinde genişçe anlatılmıştır (bu konu için şu ayetlere başvurabilirsiniz.) 11/25-49; ayrıca- A’raf 7/59-64).

Hazreti İdris’ten sonra doğru yoldan ayrılan adem oğulları putlara ve çeşitli şeylere tapmaya, yani büyük bir sapkınlık içinde yaşamaya başladılar. Yüce mevlamız ise onlara Nuh Peygamber gibi çok değerli bir peygamber göndermiştir. Hazreti Nuh uzun yıllar boyunca imanda inat eden kavmini Yüce Allah’ın birliğine iman etmeye davet etmiştir. Kendi oğulları olan Sam, Ham ve Yafes ile bu oğullarının eşleri ve bu iman ehlinin dışında çok az bir kimse Allah’a iman etmiştir. Geride kalan insanların büyük çoğunluğu ise bu hakikati görmezden gelerek iman etmemiştir. Hazreti Nuh inatçı kavmine nasihatler , öğütler vermiş ve karşılığında hep eza, cefa ve hakaretler görmüştür.

Hz. Nuh Tufanı

Yüce Mevlamız Nuh aleyhisselama gemi yapmasını emreder ve bunun üzereni bir gemi yaparak her türlü hayvandan birer çift alarak gemiye yerleşir. Daha sonra oğlu Yam’ı (Kenan) da gemiye davet eder fakat o dağa yüksek bir yere çıkacağını ve böylece kurtulabileceğini söyleyerek gemiye binmez ve şöyle der:“Ben dağa çıkar kurtulurum.” Hazreti Nuh ise cevaben, “bugün Allah’ın (c.c) merhameti dışında başka sığınacak yer yoktur” der. Fakat bu fayda vermez ve o oğlu tufanda yok olur. Nuh’tan sonra insanlık üç oğlundan devam etmiştir. Rivayetlere göre Arapların, İranlıların ve Rumların babası, oğlu“Sam” ve Sudan halkının babası oğlu “Ham” ve Türk kabilelerinin babası ise Yafes’tir. (Bu konuda kaynak: Ahmet Cevdet, Kısas-ı Enbiya, I, 6).

Kuranı Kerimde Hazreti Nuh adını taşıyan bir sure ve bunun yanı sıra bir çok surede bazı ayetlerde bu şanlı peygamberden bahsedilmiştir. Şimdi bu konuda sizlere bu ayetlerden örnekler vereceğiz. Siz bu güzel örnekler ile bu şanlı peygamber hakkında hem geniş bir bilgi hemde sağlam bir bilgi sahibi olabilirsiniz.

  • “Gemi, inkar edilen kimseye (Nuh’a) bir mükafat olarak gözetimimiz altında yüzüyordu.” (Kamer, 54/14)

 

  • “ (Ey Muhammed! ) Nuh’u da hatırla. Hani o daha önce dua etmişti de biz onun duasını kabul ederek, kendisini ve ailesini o büyük sıkıntıdan (tufandan) kurtarmıştık.” (Enbiya, 21/76)
    Değerli bir kaynakta yer verilen rivayete göre Hazreti Nuh, büyük tufandan sonra 350 sene kadar yaşamış ve Mekke’de hakkın rahmetine kavuşmuştur. (Ömer Faruk Harman, “Nuh”, İFAV Ans. , III, 499).

 

islamalimi

2012 tarihinden bu yana değerli ekibimiz doğru bilgiler ile siz ziyaretçilerimize faydalı olmak adına çalışmaktadır. Mevla imkan verdiğince çalışmaya devam edeceğiz. Selam ve Dua ile...

Sorular & Yorumlar

  1. Çok uzun derken imalı bir anlatım mi yaptınız anlayamadım. Fakat yorum yapan herkes çok uzun demiş bu da demek oluyor ki söylediklerinizde ciddisiniz.
    Ve size yorum yapanlara şaşırıriyorum. Hz Nuh peygamberden bahsediliyor burada sayfalarca yazı olması gerekirken çok kısa bir bilgi var burada. Sizde kalkmış çok uzun diyorsunuz. Admin daha uzun ve geniş bilgiler olabilirdi..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu