Sahabeler

Hazreti Osman’ın Hayatı

Biz burada edebli bir insanın en büyük temsili olan Hazreti Osman’ın Hayatı ndan (ra) dan sadece bir nebze bahsedeceğiz… Hazreti Osman (ra) Künyesi: Ebû Abdullah, Dünyaya teşrifleri:580, Hakka kavuşmaları: 17 Temmuz 656, Değerli Nesebleri: Ümeyyeoğulları

Hazreti Osman’nın Özellikleri

  • Hazreti Osman 3. halifedir.
  • Hazreti Osman dört halifenin en zenginidir.
  • Peygamberimizin evli olduğu kızı hakkın rahmetine kavuşunca bir diğer kızıyla evlenmiştir.
  • Hazreti Osman zamanında Muaviye tarafından ilk İslam donanması kuruldu. Donanmanın ilk hedefi Kıbrıs adası olmuştur.

Hazreti Osman’ın Hayatı

Dört Büyük Halife’nin üçüncüsü olan Hazreti Osman (ra) 644 yılından 656’daki refahatına kadar, 12 yıl boyunca, halifelik görevini en güzel bir şekilde icra etmiştir; Dört Büyük Halife’den en uzun süre halifelik yapan Hazreti Osman (ra) olmuştur. Hazreti Osman İslam’a teslim olan ilk sahabilerdendir.

Aynı zamanda peygamberi efendimizin muhterem damadırdır. Peygamber efendimizin kızlarında Rukiyye annemiz ile evlenmiş ve Hazreti Rükiye’nin vefat etmesinden sonra efendimizin bir başka kızı olan Ümmü Gülsüm ile evlenmiştir. Hazreti Ümmü Gülsüm’de Rükiye annemiz gibi Hazreti Osman’dan önce hakkın rahmetine kavuşmuştur. Peygamberin ilk damadı olması ve iki kızıyla evlenmiş olması hasebiyle kendisine ‘Zi’n-Nureyn’ yani “iki nur sahibi” olarak da anılır.

Habeşistan’a hicret eden sahabiler arasında olan Hazreti Osman Mekke’ye geri dönmüştür.Daha sonra Medine’ye hicret kararının alınmasından sonra da Medine’ye hicret etmiştir. Hazreti Osman Bedir Savaşı hariç peygamberin hayatta olduğu sürede yapılan bütün savaşlara iştirak etmiştir. Veda Haccı’nda da peygamberin yanında yer almıştır. Peygamber efendimizin vefatından sonra halife seçilen Hazreti Ebu Bekir’e bey’at etmiştir. Ridde Savaşları sırasında Hazreti Ebu Bekir’in danışmanı olarak görev yapmış ve Medine’de kalmıştır. Daha sonra Hazreti Ebu Bekir’in Hazreti Ömer’i bir sonraki halife olarak tayin eden belgesini kaleme alan da Hazreti Osman’dır. Hazreti Ömer’in hilafeti sırasında Ömer’de danışmanlık yapmış ve Medine’de kalmıştır.

Hazreti Osman’ın Halife Seçilmesi

Hazreti Ömer kendisinden sonra aralarından bir sonraki halifenin seçileceği bir şura kurulmasını istemiştir. Hazreti Ömer’den sonra kimin halife olacağı tartışması sırasında ara bulucu Hz.Abdurrahman bin Avf’ın, başkalarının görüşlerini de alarak kendisini Hazreti Osman’ı seçmesiyle Hazreti Osman halife olmuş, kendisiyle birlikte halifel olabileceği düşünülen Hazreti Ali de kendisine bey’at etmiştir. Halife olduğu dönemde İslam devletinin sınırları bir hayli genişlemiştir. Hazreti Osman döneminde büyük bir bir donanma kurulmuş, birçok ekonomik reform gerçekleştirilmiştir. ilk İslam parası da Hazreti Osman zamanında basılmıştır; Bu paranın üzerine Bismillah basılmış İran dirhemleri idi. İlk İslam devleti dirhemi daha sonraları Emeviler döneminde basılmıştır. Ayrıca Kabe ve Mescid-i Nebevi de Hz.Osman zamanında genişletilmiştir.

Hazreti Osman’ın Hayatı Boyunca Yaptığı Önemli Bir İş

Hazreti Osman’ın yaptığı en önemli iş Kuran ı Kerim’in musaf yani bir kitap haline getirerek çoğaltılmasıdır. Hz. Osman’ın emriyle Kuran ı Kerim, o gün yaşayan sahabilerin hepsinin ortak bir çalışmasıyla bir araya gelmiştir. Çoğaltılan Kuran ı Kerim nüshaları Mekke, Basra, Kufe, Şam ve Mısır’a gönderilmiş ve bütün ümmete ulaştırılması için büyük çabalar harcanmıştır. Bir Nüsha ise Medine’de bırakıldı ve böylece Kuran’ın yanlış okunması,değiştirilmesi önlenmiş oldu.

Hazreti Osman’ın Dönemi

  • Hazreti Osman döneminde İran ,Kafkasya,  Afrika‘da gibi ülkelerde fetihler sürdü.
  • İlk Deniz donanması oluşturularak, Akdeniz’de stratejik önemi büyük olan Kıbrıs feth edildi
  • Kuran çoğaltılarak orijinalliğinin bozulması engellenmiştir.
  • Ancak Hazreti Osman yönetimdeki zayıflığı, huzursuzluklara yol açtı tabi ki burada suç fitneyi çıkaranların dır. Hazreti Osman iyi huylu yumuşak huylu bir liderdi.İnsanlar hep böyle liderler ister fakat böyle liderlere de ne yazık ki hak ettikleri değeri vermezler.

Hazreti Osman’ın Hayatı Son Bulurken

Hazreti Osman’ın hayatı boyunca  yumuşak huyluluğun dan ve saflığından faydalanan bazı münafıklar evini ablukaya aldı.Bu sırada haberi alan Hazreti Ali oğulları Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin’i koruma olarak Hazreti Osman’ın yanına gönderdi. Zalim ve cahil İsyancılar buna rağmen Kuran ı Kerim okumakta olan Hazreti Osman’ı şehit ettiler.

1. Bu olayla ilk kez bir halife isyan sonucu öldürülmüş oldu.
2. Bu yapılan zulüm ve fitne ile Müslümanlar arasında görüş ayrılıkları ortaya çıkmıştır.

Değerli ziyaretçilerimiz sizlerle şimdi edep dolu çok değerli bir sahabe olan Hazreti Osman’ın (ra) hayatından kesitler paylaşıyoruz… Yüce Mevlamız Hz. Osman’ın makamını ali eylesin.

islamalimi

2012 tarihinden bu yana değerli ekibimiz doğru bilgiler ile siz ziyaretçilerimize faydalı olmak adına çalışmaktadır. Mevla imkan verdiğince çalışmaya devam edeceğiz. Selam ve Dua ile...

Sorular & Yorumlar

  1. Hak büyükleri için Öldürüldü yazmayın Şehid edildi diye yazın Zaten Şehidler hakkında bu konuda ayet bile var, biliyorsunuz… Halbuki bu zatlar bir de Ashab-ı kiramdan ve dört büyük halifeden olan kişiler. Biraz edebe davet etsem kırılmazsınız değil mi…?!

  2. çok teşekkürler çok işime yaradı İnşallah ödevden artı alırım bana dua edin lütfen :) :)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu