Ahiret

Haşir ve Mahşer

Haşir ve MahşerBu konuda sizlere haşir ve mahşer hakkında bilgiler sunmaktayız. Bu bilgilerin yanı sıra amel defterinin dağıtılması hakkında da bilgiler alabilirsiniz.

“Toplanmak, bir araya gelmek” manasında olan haşir, Allah’u Tealanın insanoğlunu hesaba çekmek için yeniden dirilişin ardından bir araya toplamasıdır. İnsanoğlunun toplandığı alana mahşer (arasat) meydanı denmektedir. Kuran da mahşerde gerçekleşecek hadiselerden bahseden bir çok ayeti kerime bulunmaktadır onlardan birinde şu şekilde buyrulmaktadır: “Allah, onları sanki günün ancak bir saati kadar kaldıklarını sandıkları bir durumda yeniden diriltip toplayacağı gün aralarında birbirleriyle tanışırlar. Allah’ın huzuruna varmayı yalanlayanlar elbette zarara uğramışlardır. Çünkü onlar doğru yola gitmemişlerdi” (Yunus 10/45).

Mahşer zamanı insanoğlu sıkıntılarını, içinde bulunduğu hesaptan yüzlerinin akıyla çıkıp çıkmayacaklarını düşünmelerinden ötürü çok yakınlarıyla dahi ilgilenmeyeceklerdir. O günde mümin kulların yüzleri parıl parıl parlayacak, kafirlerin yüzleri de kara olacaktır. Peygamber efendimiz her bir insanın öldüğü hal üzere, iyilik üstünde ölmüşse iyi, kötülük üstünde ölmüşse de kötü olarak tekrardan diriltileceğini, çıplak ayak ve ilk yaratılışları gibi yaratılacaklarını buyurmuştur. (Buhari, “Rikak”, 45; Müslim, “Cennet”, 14, 19; Tirmizî, “Tefsir”, 18)

Haşir ve Mahşerde Amel Defterlerinin Dağıtılması

İnsanoğlu hesap gününde hesap vermek üzere toplanmalarının ardından, dünya hayatında yaptıkları şeylerin yazılmış olduğu amel defterleri kendilerine verilir. Verilen defterlerin değeri önemi bilinmemektedir. O verilen defterler dünya hayatındaki defterlere benzemez. Kiramen Katibin ismindeki melekler tarafından yazılmış olan o defterler için Yüce Kitabımız’da şu şekilde geçmektedir:

“Kitap ortaya konmuştur. Suçluların onda yazılı olanlardan korkmuş olduklarını görürsün. Vay halimize derler, bu nasıl kitapmış. Küçük büyük hiçbir şey bırakmaksızın hepsini sayıp dökmüş. Böylece yaptıklarını karşılarında bulmuşlardır. Senin Rabbin hiç kimseye zulmetmez” (el-Kehf 18/49).

Hesap Gününde verilen Amel defterleri cennetlik olan kullara sağ tarafından, cehennemlik olan kişilere ise sol tarafından ya da arka tarafından verilir. Amel Defteri sağ tarafından verilen kullara “ashab-ı yemin”, sol tarafından ya da arka tarafından verilenlere “ashab-ı şimal” ismi verilir. Amel Defterin sağ tarafından alınması kişiye bir müjde, sevinç sol tarafından alınması ise azab üzüntünün habercisidir.

islamalimi

2012 tarihinden bu yana değerli ekibimiz doğru bilgiler ile siz ziyaretçilerimize faydalı olmak adına çalışmaktadır. Mevla imkan verdiğince çalışmaya devam edeceğiz. Selam ve Dua ile...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu