Tasavvuf

Halvet der Encümen Ne Demek?

Halvet; sülük ehlinin ibadet için yalnız kalacağı bir mekan manasına gelir. Encümen ise insan topluluğudur. Sadatı Kiram katında ise mana şudur; salike yakışan, kalben Allah’u Zülcelal ile huzurda olup halk içinde olduğu halde, onlardan ayrı gibi yaşamasıdır.

Murad olan mana, yukarıdaki gibi olunca, cümlenin manası; “murakabe” olur. Yani günlük yaşantısı içerisinde işi ile uğraşırken, yakınları ile beraberken, halk içerisinde herhangi bir şey ile meşgul iken, zahirinin halk ile görünmesi, batının ise Allâh-u Zülcelâl’den bir an dahi gafil olmamasıdır. Allah’u Teâlâ bu manaya işaret edip ayet-i celile de şöyle buyurmuştur: “Öyle erlerdir ki; onları ticaret, alış-veriş Allah’ı anmaktan alıkoymaz.” (Nur; 37)

İşte bu tür “halvet” Nakşibendi yoluna hastır. Nitekim bu yolun erbabı, (diğer tarikatlardaki gibi) zahiri olarak halvete çekilmezler. Bunların halveti, insanlar arasında bâtınî halvettir.

Halvet der Encümen Abdulhalik Gücdevani hazretleri bugün Nakşibendîliğin esasları diye bildiğimiz on bir temel esası ortaya koyan değerli üstadtır. Bu prensiplerin esası; “Kalbe gelip onu meşgul eden her şeyi çıkarıp atmak ve kalbi daima Allah-u Teala ile meşgul hale getirmek” tir.

islamalimi

2012 tarihinden bu yana değerli ekibimiz doğru bilgiler ile siz ziyaretçilerimize faydalı olmak adına çalışmaktadır. Mevla imkan verdiğince çalışmaya devam edeceğiz. Selam ve Dua ile...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu