Sözlük

Hadisi Kutsi Ne Demektir?

Dinimizde hadisi kutsiler büyük önem arz etmektedir. Zira bu hadislerin ayrı bir özelliği vardır. Şimdi Hadisi kutsi ne demektir? sorusuna cevap verirken bu ayrı özelliği de anlamış olacağız.

Peki, Hadisi Kutsiler Ne demek?

Hadisi kutsiler Peygamber Efendimizin güzel kalbine Yüce Mevla’mız tarafından ilham olan ve Peygamber Efendimizin dilinden çıkan sözlerdir. Bu sözler bildiğimiz klasik hadislerden çok farklıdır. Peki, Hadisi kutsileri diğer hadisi şeriflerden ayıran özellikler nelerdir.

Bu mübarek sözler vahiy değildir, yani bizim anlayacağımız tabirle ayeti kerime değillerdir. Hadisi kutsiler Kuran ı Kerimde yer almamaktadır. Fakat bu sözler yüce Mevlamızın sözleridir. Diğer hadisler ise sadece Efendimizin bizatihi sözleridir.

Tabi ki aklımıza şöyle bir soru gelebilir. Madem hadisi kutsiler Mevla’mızın sözleridir. O halde neden Kuran ı Kerimde yer almamaktadır. Bu sorunun cevabı şu şekildedir. Kuran ı Kerim tabiri caizse Yüce Mevla’mızın yazılı belgesidir. Özel bir amaç için belli kurallar ile indirilmiştir. Kuran ı Kerimin kendine has bir resmiyeti vardır.

Hadisi Kutsiler ise Yüce Mevla’mız ile Peygamber Efendimizin sohbeti gibi düşüne biliriz. Sözler Mevla’mızda Peygamber Efendimize söylenmiştir. Ancak bu sözlerin ayrı bir yeri var ki Yüce Mevla’mız bu sözlere Kuran ı Kerimde yer vermemiştir. Tabi ki bunun pek çok hikmeti vardır.

Yüce Mevla’mızın bu sözleri sadece Peygamber Efendimize söylemesini Efendimizin sözlerine itimat eden Müslümanlara özel olarak söylediğini düşünebiliriz. O zaman göreceğiz ki hadisi kutsilerin hikmetlerinden biride budur. Zira günümüzde pek çok alim diye bilinen insanlar dahi hadis i şerifleri önemsiz görmekte ve Kuran bize yeter demektedirler.

Dolayısı ile Hadisi kutsilerden istifade edenler hadis i şeriflere hak etiği değeri veren Müslümanlardır.

Hadisi Kutsi Örnekleri

Şimdi konumuzda yer alan hadisi kutsi konusunda birkaç hadise örnek verelim. Bu sözlerin hadisi kutsi olduğunu okuyan herkesin anlaması gayet mümkündür.

“Ben, kulumun benim hakkımdaki zannına göreyimdir.”

(K.S.5849 C.16 B.1993 alıntıları Buhari, Tevhit 35, Müslim, Zikr 1, (2675), Tirmizi, Züht 51, (2389)’,

Ben Kulumun Zannı Üzereyim Hadisi hakkında geniş bilgiyi bu konuda bulabilirsiniz.

Bir kudsî hadis-i şerifte ise şöyle buyrulmuştur: “Her kim benim kazama rıza göstermez, verdiğim belaya sabretmez ve nimetlerime şükretmezse, kendisine benden başka bir Rab bulsun!”

(Taberânî, el-Kebîr 22/320; Beyhakî, Şu‘abü‘l-Îmân 1/377; İbn Batta, el-İbânetü’l-Kübrâ 4/278; Ebu Nuaym, Ma‘rifetü’s-Sahâbe 6/3047)

islamalimi

2012 tarihinden bu yana değerli ekibimiz doğru bilgiler ile siz ziyaretçilerimize faydalı olmak adına çalışmaktadır. Mevla imkan verdiğince çalışmaya devam edeceğiz. Selam ve Dua ile...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu