HacSözlük

Hac Nedir?

Dini hayatımızda önemli olan Hac konusuna Hac Nedir? olarak cevap veriyoruz. Hac kelimesi mana olarak “Yüce Allah’a yönelme, günahlardan arınma, Hak yolunda feragat gösterme, meşakkatlere katlanma ve İslam dininin özüyle temasa geçme” manalarına gelmektedir. Hac kelimesi terim olarak, Mekkeyi Mükerreme de bulunan Kabeyi ve civarında olan kutsal ve özel yerleri, belirli vakitler içerisinde, usulüne ve adabına uygun olarak ziyaret etmek vede yapılması gerekli olan diğer “menasiki” yerine getirmek manasına gelmektir. İslam’ın beş esasından biri olan Hac, Hicretin 9. senesinde farz kılınmıştır.

Kuran-ı Kerim’de Hac konusunda şöyle buyrulmaktadır; “Gitmeye gücü yetenlerin Kabe’yi ziyaret etmeleri, Allah’ın insanlar üzerinde bir hakkıdır” (Al-i İmran, 3/97). Hazreti Peygamber ise Hac konusunda şöyle buyurmuştur; “İslam beş esas üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in O’nun Elçisi olduğuna şahitlik etmek, namaz kılmak, zekat vermek, Kabe’yi ziyaret etmek(Hac bu ziyarete girmektedir) ve Ramazan orucunu tutmaktır.” (Buhari, İman, 2; Müslim, İman, 5). Bunun yanı sıra Peygamber Efendimiz hadislerinde hac ibadetini önemini ve yararlarını belirtmiş. Haccın nasıl yapılacağını ise bir fiile kendisi göstermiştir.

Bedeni ve maddi gücü yeten, yani sağlık ve maddiyat yönünden hac etme imkanı buluna her hür, akıllı ve buluğ çağına erişmiş olan Müslümanın, ömründe bir defa hac etmesi, yani Hacca gitmesi farzdır. Bu şartları taşıyan bir Müslümanın, imkan sahibi olunca, hiç geciktirmeden, enkısa zaman içinde bu farzı yerine getirmesi gerekir. Zira bu şartlar yerine geldiği taktirde o kişinin üzerine Hac ibadeti farzdır ve bu farzı yerine getirmediği taktirde günaha girmiş olur. Hayatında bir defa hac yapmış olan Müslümanın bir daha hac etmesi gerekmemektedir. Lakin bu güzel ibadetten ne kadar istifade edilirse o kadar güzel olmaktadır.

Haccın Şekilleri

Hac ibadetinin üç şekilde yapılışı vardır. Bu yapılışı Hacca gidecek olan Müslüman daha yola çıkarken Hac görevlileri tarafından bilgi verilince niyetlenmek istediği üç Hac şeklinden biri seçer ve bu seçmiş olduğu yani daha doğrusu niyetlenmiş olduğu Hac şeklinin gereklerini yerine getirir.
Yapılış şekli bakımından hac üçe ayrılır; İfrat haccı, Kıran haccı ve Temettu’ haccı.

islamalimi

2012 tarihinden bu yana değerli ekibimiz doğru bilgiler ile siz ziyaretçilerimize faydalı olmak adına çalışmaktadır. Mevla imkan verdiğince çalışmaya devam edeceğiz. Selam ve Dua ile...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu