İsimlerSorularınız

Güzel Bir İsim Koymak, Cennet Çiçeği Çocuklarımıza Her Anne Baba’nın Görevidir

Yeni bir cana hayat veren ve lütfü, keremi, merhameti ile Yüce Mevla’mızdır. Bize bir cennet çiçeği olarak verilen çocuklarımıza, güzel bir isim koymak her ana baba’nın görevidir. İsimleri dünya ve ahirete yakışır isimler olmalıdır. Elhamdülillah Müslüman’ız ve çocuğumuza da, İslam ahlakına uygun olan isimler vermek anne ve babaların görevidir.

Dinimizde İsim Koymak Büyük Bir Önem Arz Etmektedir

Bin bir emek verilerek yetiştirdiğimiz, gözümüzün nuru canımız çocuğumuza, yakışan bir isim koymak çok önemlidir. Onlar gülüşleri ile evimizin neşesi ve hayatın umut çiçekleridir. Gül kokulu Peygamber Efendimiz güzel isim koymanın önemi hakkında şöyle buyurmuştur:

“Sizler kıyamet günü isimlerinizle ve babalarınızın isimleriyle çağrılacaksınız. Öyleyse isimlerinizi güzel yapın.” (Ebu Davud)
“Çocuğa güzel bir isim koymak evladın ana-baba üzerindeki haklarındandır.” (Beyhaki)

Özetle, hadis-i şeriflerden de anlaşılıyor ki her anne babanın evladına isim seçerken çok çok dikkatli olması, anlam ve manasını araştırması ve ona göre koyması gerekmektedir.

Bizler hakkımızda hayırlı olanı istemek ve ona göre topluma güzel örnek olacak isimler koymalıyız. Eğer bizler çocuklarımızı dinin gerektirdiği gibi okutup büyütmeliyiz. Bununla birlikte bizler böyle yaparsak bu durum Yüce Mevla’mızı ve Peygamberimizi hoşnut edecektir.

Yine bu konu ile alakalı Hazreti Aişe annemiz bizlere şu hadisi rivayet etmektedir.

“Resulullah, çirkin isimleri değiştirirdi.”

(Tirmizi)

Güzel Bir İsim Koymak Hakkında Önemli Bir Hadisi Şerif

Güzel isimler, Peygamber Efendimizin hoşuna giderdi. Bu konu ile alakalı çok güzel bir hadisi şerif şöyledir.

Ebi Hadred’den (ra) rivayet edildiğine göre, demiştir ki:

“Peygamber şöyle buyurdu:
“Bu devemizi (hac esnasında kurban edilmek üzere Harem’e ka¬dar) kim sürecek?” Yahut:
“Bu devemizi  (Harem’e) kim ulaştıracak?” buyurdu. Bir adam:
“Ben (ulaştırırım). Dedi. Bunun üzerine Peygamber:
“Senin ismin nedir?” dedi. Adam:
“Falandır.” dedi. Peygamber (ona):
“Otur!” dedi. Sonra başkası kalktı. Buna da:
“İsmin nedir?” diye Peygamber sordu. Bu kimse de:
“Falandır.” dedi. Peygamber (buna da) :
“Otur!” dedi. Sonra başka bir adam kalktı. Peygamber (yine buna):
“İsmin nedir?” dedi. O adam:
“Naciyye’dir.” dedi. Peygamber şöyle buyurdu:
“Sen buna,  (deveyi Harem’e ulaştırmaya) ehilsin, bunu sür.” (Buhari)
Naciyye, kurbanlık deve hadisesini şöyle anlatır:
“Hudeybiyye” vakasında hac için engel çıkınca ben Peygambere dedim ki:
“Ya Resulullah! Kurbanlık deveyi benimle gönder; onu Harem’de kurban edeyim.
Peygamber:
“Bunu nasıl yaparsın?” buyurdu. Dedim ki:
“Düşmanların sezemeyeceği ve beni yakalayamayacağı bir vadiden giderim.
Bunun üzerine Peygamber kurbanlık deveyi bana verdi; ben de onu Harem’de kurban ettim.

Efendimiz Güzel İsim Vermeyi Tavsiye Ederdi

Peygamber Efendimiz çocuklara güzel isim vermeyi tavsiye ederdi. Bir yere bir görevli gönderecekleri zaman, O kişinin ismini sorarlardı. Eğer hoşa gidecek isim olursa, bunun memnuniyeti yüzünde ki gülüşünde belli olurdu. Hoşa gitmeyen bir isim olur ise, bundan da memnun olmadığı yüzlerinden anlaşılırdı.

Peygamberimizin Tavsiye Ettiği ve Etmediği İsimler

Peygamber Efendimizi Yüce Mevla’mızın Peygamberinin isimlerinin konulmasını tavsiye etmiştir. Bununla birlikte Abdullah, Abdurrahman, Haris ve Hemama isimlerinin konulmasını önermiştir. Konu ile alakalı örnek bir hadisi şerif şu şekildedir.

Ebu Vehb el-Cüşemi (r.a) anlatıyor: “Peygamber (a.s) buyurdular ki: “Peygamberlerin isimleriyle isimlenin. Allah’ın çok sevdiği isimler Abdullah, Abdurrahman’dır. En sadık olanları da Haris ve Hemmam isimleridir. En çirkinleri de Harb ve Mürre isimleridir”

Kaynak: Ebu Davud, Edeb 69, (4950). Metin Ebu Davud’a aittir, Nesai’de muhtasar olarak kaydedilmiştir (Hayl 3 (6, 218, 219)).

İsim Verirken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Tabi ki çocuklarımıza isim verirken dikkat etmemiz gereken konular vardır. Örneğin Peygamber Efendimizin künyesi olan isim vermemeliyiz. Ancak Muhammed, Ahmet ismini verebiliriz. Yalnız o isimli çocuğu çağırır iken ismine de hürmet etmeliyiz. İsim tavsiyeleri için şu konulara baş vurabilirsiniz.

Dinimizde her çocuğun ismi Kuran da geçmelidir diye bir kural yoktur. Fakat çocuklarımızın ismi Müslüman’a yakışır bir isim olması çok önemlidir. Bizler Müslüman olarak hayatımızın her adımına dikkat ettiğimiz gibi, çocuklarımıza isim verirken de dikkat etmeliyiz.

islamalimi

2012 tarihinden bu yana değerli ekibimiz doğru bilgiler ile siz ziyaretçilerimize faydalı olmak adına çalışmaktadır. Mevla imkan verdiğince çalışmaya devam edeceğiz. Selam ve Dua ile...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu