Abdest

Gusül Gerektiren Durumlar Nelerdir?

Esasen dinî temizlenme ve arınma vasıtası olan guslün sebebi hükmî kirliliktir. Bu sebeple hükmi kirlilik hali sayılan cünüplük, hayız ve nifas halleri guslü gerektiren üç temel sebeptir.

Ancak bu üç durumun fıkıh dilinde büyük kirlilik olarak anılması, bu durumdaki kimselerin dinen necis ve pis sayıldığı anlamına gelmez. Zira Mümin necis olamaz. Bu sebeple cünüp olan, hayız ve nifas gören kadınların hükmi kirliliği, onların namaz kılmaları, tilavet secdesi yapmaları, Kabe’yi tavaf etmeleri, Kuran’ı eline alma ve Kur’an okuma, mescide girme gibi belirli ibadetleri veya ibadetle yakından ilgili fiilleri yapmak için gerekli ruhî ve manevi hazırlığa sahip olmadıkları anlamına gelir. Bundan dolayı cünüp kimsenin oruca devam etmesi veya namaz vaktine kadar yıkanmayı geciktirmesi günah sayılmayıp, namazın kılınabileceği son vaktin öncesine kadar gusledilmesi farz görülmüştür.

  • Diğer bir anlatımla gusül, hükmi kirliliği sona erdirip belirli ibadetleri yapmayı mümkün hale getiren bir hükmi temizlenme usulünden ibarettir. Fıkıh dilinde cünüplük, cinsi münasebet veya şehvetle meninin gelmesi sebepleriyle meydana gelen ve belirli ibadetlerin yapılmasına engel olan hükmi kirlilik halinin adıdır.
  • Meni gelsin veya gelmesin cinsi münasebet sonunda kadın da erkek de cünüp olur. Erkek veya kadından meninin gelmesi cünüplüğün ikinci sebebidir. Meninin uyku halinde veya uyanıkken, isteyerek yada istemeyerek gelmesi sonucu değiştirmez.
  • Uyandığında ihtilam olduğunu hatırlamamakla birlikte elbisesinde meni bulaşığı gören kimsenin gusletmesi gerekir. Buna karşılık olarak ihtilam olduğunu hatırladığı halde elbisesinde böyle bir iz görmeyen kimsenin ise gusletmesi gerekmez.

mezi nedir?: tenasül organından şehvetsiz olarak çıkan beyaz, renksiz ve ince bir sıvıdır. Mezinin gelmesi gusül yapmayı gerektirmez, fakat abdesti bozar.
Vedi nedir?: idrarın peşinden tenasül organından çıkan koyu ve bulanık bir sıvıdır. Vedinin çıkmasıda guslü gerektirmez.

islamalimi

2012 tarihinden bu yana değerli ekibimiz doğru bilgiler ile siz ziyaretçilerimize faydalı olmak adına çalışmaktadır. Mevla imkan verdiğince çalışmaya devam edeceğiz. Selam ve Dua ile...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu