Sözlük

Günah Nedir?

Bir Müslüman için her an söz konusu olan kavramlardan biri olan Günah Nedir? sorusunun cevabı ve bunun yanı sıra Büyük Günahlar, Günah Anlamı, Günah Ne Demektir? gibi soruların cevabına da bu konuda ulaşabilirsiniz.

Günah kelimesi Farsça bir kelime olmakla birlikte sözlükte “suç, yapılması yasak olanın yapılması” anlamlarına gelmektedir. İslam dininde yer alan bir kavram olarak ise Günah Yüce Mevlamızın ilahi emir ve yasaklarına aykırı fiil ve davranış anlamında kullanılmaktadır. Kuran’ı Kerim ve hadisi şeriflerde ise günah kavramını ifade eden birçok ayet ve kelime yer almaktadır. Bu kelimelerden genel anlamıyla günah yerine kullanılanlar “ism, zenb, vizr, cünâh ve hub” gibi kelimelerdir. Bir insanı Günaha sürükleyen etkenleri, insanın yapısında bulunan eğilim vede arzularla onu dışarıdan etkileyen amiller olmak üzere iki grupta toplamak mümkündür. İslam dinine göre insanın yapısında bulunan kötülüklerin kaynağı nefistir. Çünkü nefis, “kötülüğü olabildiğine emreden” yani nefs-i emmaredir. (Yûsuf, 12/53) Nefis kulu devamlı günaha yöneltmek için sürekli fısıltılar ile telkinde bulunan bir güçtür.

And olsun, insanı biz yarattık ve nefsinin ona verdiği vesveseyi de biz biliriz. Çünkü biz, ona şah damarından daha yakınız. (Kaf, 50/16)

– Onlar ancak sizin ve atalarınızın (ilah edindiğiniz şeylere) taktığınız isimlerdir. Allah, onlar hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Onlar (putperestler) yalnız zanna ve nefislerin arzusuna tabi oluyorlar. And olsun ki, kendilerine, Rableri katından yol gösterici gelmiştir. (Necm, 53/23)

Bir insanı Günaha sevk eden bir başka etken de ölümsüz bir dünya hayatı içgüdüsü ve öbür dünyayı unutmadır (1) . Kuran bu olumsuz eğilimli nefse karşı, kendini kınayan (levvame) ve Hakk’ın rızasında huzura kavuşan (mutmainne) nefisleri, yani eğitilmiş ve dizginlenmiş, iyilik yapmayı kabullenmiş nefislere ulaşmayı öğütler (2) . Ayrıca insanın hassas bir psikolojik yapıya sahip bulunması (Nisa, 4/28), fizyolojik ve psikolojik bağımlılıklarının bulunması önemli günah faktörlerindendir (3).

Günaha sürükleyen dış etkenler içinde dünya hayatının çekiciliği (4) , günah konusunda kötü örneklerin çok miktarda bulunması (5) ve insanın yüce Mevla’ya yücelişini engellemeye çalışan şeytanın ve şeytanların tahrikleri de (6) önemli bir yer tutmaktadır. Günah bazı nitelikler bakımından büyük günah ve küçük günah olmak üzere ikiye ayrılır (7). Yüce Allah tarafından Tövbesiz affedilmeyen yegane günah küfür, nifak ve şirktir ve bu günahların cezası da ebedi olarak cehennemde kalmaktır. İslam dini, insanlara günahlardan kurtulmanın yollarını göstermiştir ve insanlara günahlardan tövbe imkanını sunmuştur.

Günah Konusu İle Alakalı Ayetler

(1) Fakat kendi elleriyle önceden yaptıkları işler yüzünden ölümü hiçbir zaman temenni edemezler. Allah, o zalimleri hakkıyla bilendir. An dolsun, sen onların, yaşamaya, bütün insanlardan; hatta Allah’a ortak koşanlardan bile daha düşkün olduklarını görürsün. Onların her biri bin yıl yaşamak ister. Halbuki uzun yaşamak, onları azaptan kurtaracak değildir. Allah, onların bütün işlediklerini görür. (Bakara, 2/95-96)

(2) (Kusurlarından dolayı ) kendini kınayan nefse de yemin ederim (ki diriltilip hesaba çekileceksiniz). (Kıyame, 75/2)

(3) And olsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek deneriz. Sabredenleri müjdele. (Bakara, 2/155)

(4)Fakat onları kurtarınca, bir de bakarsın ki yeryüzünde haksız yere taşkınlık yapıyorlar. Ey İnsanlar! Sizin taşkınlığınız, sırf kendi aleyhinizedir. (Bununla) sadece dünya hayatının yararını elde edersiniz. Sonunda dönüşünüz bizedir. (Biz de) bütün yaptıklarınızı size haber vereceğiz. ( Yunus, 10/23)

(5) Eğer yer yüzündekilerin çoğuna uyarsan seni Allah yolundan saptırırlar. Onlar ancak zanna uyuyorlar ve onlar sadece yalan uyduruyorlar.(Enam, 6/116)

O gün zalim kimse, (çaresizlik içinde) ellerini ısırıp şöyle diyecektir: “Ne olurdu ben de peygamberle beraber aynı yolu tutsaydım!”. “Yazıklar olsun bana, keşke falanı dost edinmeseydim!”.”And olsun, Kur’an bana geldikten sonra beni ondan o saptırdı. Zaten şeytan insanı yardımcısız bırakıverir.” ( Furkan, 25/27-29)

(6) Bakınız (Hicr, 15/36-42)

(7) Eğer size yasaklanan (günah)ların büyüklerinden kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi güzel bir yere koyarız. (Nisa, 4/31)

Onlar, ufak tefek kusurları dışında, büyük günahlardan ve çirkin işlerden uzak duran kimselerdir. Şüphesiz Rabbin, bağışlaması çok geniş olandır. Sizi, topraktan yarattığında da ve analarınızın karnında ceninler iken de, en iyi bilendir. Bunun için kendinizi temize çıkarmayın. Çünkü O, Allah’a karşı gelmekten sakınanları en iyi bilendir. ( Necm, 53/32)

islamalimi

2012 tarihinden bu yana değerli ekibimiz doğru bilgiler ile siz ziyaretçilerimize faydalı olmak adına çalışmaktadır. Mevla imkan verdiğince çalışmaya devam edeceğiz. Selam ve Dua ile...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu