Akaid

Görmediğime İnanmam Düşüncesi

Birçok insandan bu sözü duymaktayız ve genelde insanlar Görmediğime İnanman Düşüncesini İslam dinine dair konularda kullanmaktadır.Peki bu söz ne kadar doğrudur ve bu düşünceye sahip insanlara nasıl bir açıklama yapılmalıdır?

Cevap: Bizler az olsa dahi “Görmediğime inanmam” diyen insanlarla karşılaşmaktayız. Şüphesiz varlık alemi sadece beş duyu ile hissedile bilen şeylerden ibaret değildir. Görme duyusu ile, sadece madde alemini görülmektedir. Dille tatlar alemini, kulakla sesler alemini, burunla ise kokular alemini hissedilmektedir. Halbuki elektrik, yer çekimi nice gerçek şeyler vardır ki, bu şeyler ne görülmekte ne de işitilmektedir. İşte bu hakikatleri göz ardı eden insanlar, görmediğime inanmam gibi söylemlerde bulunarak bütün varlığı, yalnız göz ile görülen maddi eşyadan ibaret sanarak, büyük hataya düşerler. Halbuki var olan bir şeyin gözle görünmemesi o varlığın yokluğuna delil olmamaktadır. Ki gördüklerimize oranla göremediğimiz şeyler çok daha fazladır. İnsan vücudunda dahi bu böyledir.Örneğin akıl, hayal, hafıza gibi görünmeyen varlıklar, görünenlerden çok daha fazladır.

Görmediğim şeye inanmam, bu söz altında, aklın görevini göze yükleme yanılgısı barındırmaktadır. Halbuki insanın sahip olduğu her bir duyu ayrı bir alemin kapısını açmaktadır. Zira bir duyunun görevi diğer bir duyudan beklenemez. Örneğin, göz, kulağın; burun, dilin görevini yapamayacağı gibi İnsan, gözüyle ne yemeğin tadına, ne bülbülün sesine, ne de gülün kokusuna bakabilir. İşte bu nedenlerle Görmediğim şeye inanmam diyen kişinin gözü bahsettiğimiz organların görevlerini yerine getiremezken, elbette aklın fonksiyonunu da icra edemez.

İslam alimleri bu konuda birçok açıklama yapmışlardır. Örneğin, Şüphesiz bir eser, göz ile göründüğü halde, o eserin ustası akıl ile anlaşılmaktadır. “Görmediğime inanmam.” diyen bir insan, eserin sahibini inkar durumuna düşmektedir. Bu düşünceye sahip bir insan, bu kainatta her an tecelli eden ve Allah’u tealanın varlığını güneş gibi gösteren, yaratma, rızk verme, hayat verme gibi sınırsız olayları nasıl açıklayacaktır? Tabi ki işin özüne inildiği taktirde bu hakikati her akıl sahibi anlamaktadır. Zira İslam dinini hakikatini kabullenmek istemeyen insanlar bir perdenin arkasına saklanırlar. İşte bu perdenin adı da “Ben Görmediğime inanmam” sözüdür.

islamalimi

2012 tarihinden bu yana değerli ekibimiz doğru bilgiler ile siz ziyaretçilerimize faydalı olmak adına çalışmaktadır. Mevla imkan verdiğince çalışmaya devam edeceğiz. Selam ve Dua ile...

Bir Soru & Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu