AkaidSorularınız

Gerçekten Her İşte Bir Hayır Var mıdır?

Her insan ve hatta her canlı için dünya hayatında gerçekten her işte bir hayır vardır. Şimdi bu konu ile alakalı bir soruya ve cevabına yer vereceğiz.

Dünyada Gerçekten Her İşte Bir Hayır Var mıdır? Nasıl Bir Bakış Açımız Olmalı

Öncelikle böyle faydalı bir site açtığınız için sizlere minnettarız. Bilmediğim bir çok şeyi sizin sayenizde öğrendim. Hatta arkadaşlarımla paylaşıp onların da bilgi sahibi olmasını sağladım. Efendim arkadaşlarımın çok merak ettiği bir soruyu sormak istiyorum.

Her işte bir hayır vardır deniliyor. Bizim hayır olarak gördüğümüz bir çok noktada şer ve aynı şekilde şer olarak gördüğümüz bir çok noktada da hayır vardır. Herkes özgür bir iradeye sahipse ve Allah (c.c) tarafından herkes eşit yaratılmışsa. Bu noktada herkes kendi kaderini tayin eder. Peki bu konuda bir örnek vereyim. Hakkıyla girdiği iş sınavlarını kazanan bir gencin mülakatlarda elenmesi, başka başka işlerde gerçekten de değişik engellerin çıkması.

Kısacası hak etmesine rağmen istediğini bulamayan bir gence belki böylesi daha hayırlıdır denmek ne kadar doğrudur. Tam tersine aynı fırsatları yakalayan başka bir kişinin muradına ermesi veya hiç hak etmediği halde muradına eren bir kişiyi ele aldığımızda Allah gerçekten kaderlerimize müdahale eder mi. SAYGILARIMLA…

Evet, Gerçekten Her İşte Bir Hayır Vardır, Zira Rabbimiz Rahimdir!

Cevap: Değerli ziyaretçimiz, öncelikle bu konuda her işte hayır vardır konusuna değinelim. Tabi ki bu konuda kader ile alakalı bir konudur. Fakat kader konusuna da değinir isek konu uzayacak ve dağılacaktır. Yalnız şunu belirtelim ki evet, kudreti sonsuz Yüce Mevla’mız kadere müdahale edebilir. Zira kaderimizi elinde tutmaktadır. Lakin kendine verilen sınırlan içinde her kul kaderini şekillendire bilmektedir. Zira her insan özgür bir iradeye sahiptir.

Hakkıyla girdiği iş sınavlarını kazanan bir gencin mülakatlarda elenmesi, başka başka işlerde gerçekten de değişik engellerin çıkması. Kısacası hak etmesine rağmen istediğini bulamayan bir gence belki böylesi daha hayırlıdır denmesi ne kadar doğrudur demişsiniz. Bu söz yerden göğe kadar doğrudur ve yerindedir. Lakin bu sözün manasını o durumda ki bir gence anlatmak zordur. Bu söz söylendiği taktirde hemen kabul etmesini beklemek yanlış bir tutumdur. Zira o genç ümitsizliğe düşmüş ve olumsuz bir manevi alem içerisine girmiştir. Tabi şu gerçek hepimiz için geçerlidir. Aslında örnek verdiğiniz gencin durumu onun için gerçekten hayırlı olandır. Zira ileride kaderimizde ne olduğunu biz değil, ancak yüce Mevla’mız bilmektedir.

Bazen Şerde ki Hayırı Görmemiz Zaman Alabilir

Şüphe yok ki belli bir zaman sonra akıl sahibi insan aslında ilk bakışta istemediği şeyin ileride kendisi için ne kadar hayırlı olduğunu görebilmektedir. Fakat akıl sahibi insanın hakikati görebilmesi için çok istediği fakat olmayan işe takılıp kalmaması gerekmektedir. Zira bu tür konulara takılan insan inancını yitirmekte ve olumsuzluklarla dolu iç dünyası adeta gözüne bir perde indirerek sonradan gelen hayırları görmesini engellemektedir. Hatta bu durum bunla da kalmayıp o insanın inancını dahi yitirmesine neden olabilmektedir. Oysa gerçekten her işte bir hayır vardır. Bu konuda Erzurumlu İbrahim Hakkı hazretleri ne güzel buyurmuştur.

Hak şerleri hayr eyler
Ârif anı seyreyler
Zan etme ki gayreyler
Mevlâ görelim neyler, Neylerse güzel eyler

Bu çok değerli İslam alimimizin bu dizelerinin ilki bize her işte bir hayır olduğunu hatırlatıyor. Fakat bu hayrı görebilmemiz için ikinci satırda Arif olmamızı yani tevekkül sahibi kul olmamızı, üçüncü satırda umutsuzluğa kapılmamızı tavsiye ediyor. Eğer biz böyle yapar isek dördüncü satırda belirtildiği gibi Mevla’mızın bize daha hayırlı şeyleri nasip edeceğini göreceğimizi vurgulamaktadır.

Müslüman Her Şeyin Kendisi İçin Hayır Olduğunu Bilmelidir

Aslında bu düşünce ve hakikat İslam inancının bir parçasıdır. Zira aklı selim bir Müslüman bilir ki Yüce Mevla’mız Rahman ve Rahimdir. Dolayısı ile yüce Mevla’mızdan şer başka bir değişle kötülük gelmesi beklenemez, zira onun her işi ve her verdiği hayırdır.

Başınıza her ne musibet gelirse, kendi yaptıklarınız yüzündendir. O, yine de çoğunu affeder.

(Şura 42.30)

Bu ayette Mevla’mız açık bir dil ile başımıza gelen musibetin kendi yaptıklarımız nedeni ile bizi bulduğumuzu ifade etmektedir. Dolayısı ile aynı zamanda Yüce Mevla’mızın kullarına musibet vermediği gayet açık bir şekilde anlaşılmaktadır. Yüce Mevla’mız insanı sadece hayır vermek için yaratmıştır. Zira bu böyle olması idi Hazreti Adem’i Cennete koymak yerine direk Dünya hayatına koyabilirdi.

Farklı Bakışlara Göre Hayır ve Şer

Tabi şu konuda önemli bir hakikattir ki konular bakış açısına göre de değişebilmektedir. Yani biz şimdi Hazreti Adem’in dünyaya gelişi için ne kadar hayırsız bir durumdur diyebiliriz. Çünkü ilk bakışta Hazreti Adem Cennet için yaratılmıştır, o halde dünya hayatına düşmesi onun için çok hayırsız bir durumdur. Hal bu ki gerçekte bu hiçte böyle değildir. Zira her işte bir hayır vardır ve Yüce Mevla’mız kuluna ancak hayır vermektedir.

Peki, bu işte ki hayır nedir der isek kısaca bu işte ki hayırları kısaca şöyle ifade etmemiz mümkün. Öncelikle birinci hayır Hazreti Adem’in hatasının yüce Mevla’mız tarafından affedilmesidir. İkinci büyük hayır ise şeytanın hilesine aldanan Hazreti Adem’in belli bir olgunluğa erişebilmesi ve ebediyen Cennette kalabilmesi için dünya hayatına layık görülmesi ve bu vesile ile hikmet dolu bir imtihan ile olgunlaşmasına fırsat verilmesidir.

Olur ki, bir şey sizin için hayırlı iken, siz onu hoş görmezsiniz. Yine olur ki, bir şey sizin için kötü iken, siz onu seversiniz. Allah bilir, siz bilmezsiniz.

(Bakara 2.216)

Özetle, şüphe yok ki her işte bir hayır vardır. Bu noktada önemli olan sabır göstere bilmemiz ve inancımızı yitirmemizdir. Böyle olduğumuz taktirde er yada geç aslında bizim için neyin daha hayırlı olduğunu yaşayarak görebiliriz. Size Mevla’mızdan hayırlar diliyoruz.

islamalimi

2012 tarihinden bu yana değerli ekibimiz doğru bilgiler ile siz ziyaretçilerimize faydalı olmak adına çalışmaktadır. Mevla imkan verdiğince çalışmaya devam edeceğiz. Selam ve Dua ile...

Sorular & Yorumlar

  1. Allah razı olsun. Arakanlı Müslümanlara çok üzülüyordum, sayenizde onların yaptığı pislikler yüzünden Allah’ın onlara bu musibeti verdiğini ve Arakanlı Müslümanların katledilmesinin hayırlı olduğunu öğrendim üzüntüm ve yardım etme isteğim söndü. Allah sizden razı olsun.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu