Kuran, Tefsir

Fil Suresi Anlamı Türkçe ve Arapça Okunuşu

Namazlarda sıkça okuduğumuz Fil Suresi adını, ilk ayetinde geçmekte olan “fil” kelimesinden almaktadır. İslam dininden önce Mekke’de bulunan Kabe’yi yıkmak maksadı ile gelen ve fil ordusundan bahsetmektedir.

Bahsi geçen Yemen ordusunun nasıl helak olduğunu anlatmasından dolayıda bu sureye Fil suresi denilmektedir. Sure 5 ayetten oluşmaktadır ve Mekke’de inmiştir. Mushaf sırası 105, iniş sırası ise 19 dur.

Fil Suresi Arapça Okunuşu

Fil Suresi

Fil Suresi Türkçe Anlamı

  • Rahman ve Rahim olan Allah´ın adıyla
  • (1) Rabbinin, fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi?
  • ﴾2﴿ Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı?
  • ﴾3-5﴿ Üzerlerine balçıktan pişirilmiş taşlar atan sürü sürü kuşlar gönderdi. Nihayet onları yenilmiş ekin yaprakları haline getirdi.

Fil Suresinin Temel Konuları

Surede Fil ordusunun başına gelen olay anlatılmaktadır. Kutsal mekan Kabe’yi ticareti kendi beldesine çekmek maksadı ile yıkmaya gelen Yemen valisi ve Habeşistanlı komutanı olan Ebrehe’nin fil ordusu ile Mekke’ye hücumu surede zikredilmektedir. Bu hücumun sonrasında Ebrehe’nin ordusuyla birlikte nasıl helak oldukları surede zikredilmektedir.

Fil Surenin Mesajları

Fil vakası olarak bilinen bu olay Peygamber Efendimizin doğmuş olduğu sene olmuştur. Mekke ahalisi o dönemde Kabeyi koruyabilecek güçte değillerdir. Yüce Allah (c.c.) ilahi kudreti ile müdahale etmiş ve Ebabil ismi ile zikredilen kuşları Ebrehe’nin gafil ordusunu helak etmesi için yollamıştır.

Ebabil kuşları, surede de belirtildiği üzere “Siccil” adındaki kızgın ve pişmiş taşları Ebrehe ve ordusunun tepesinden aşağı atmışlardır. Bu şekilde orduda yer alan filler ve insanlar ilahi kudret karşısında helak olup gitmişlerdir. Surede de zikredildiği gibi ordu adeta yenmiş ekin tarlasına dönmüştür.

Bu yüce sure tüm insanlığa kibirli ve azgın olan toplulukların Allah’a (c.c) karşı geldikleri taktirde nasıl helak olacaklarını açık bir şekilde göstermektedir.

İnsanlık tarihinde önemli bir yeri olan Fil vakası, Hazreti Peygamberin doğmuş olduğu yılı olan miladi 570 senesinde meydana gelmiştir.

Fil Suresi Hakkında Bilgiler Video

islamalimi

2012 tarihinden bu yana değerli ekibimiz doğru bilgiler ile siz ziyaretçilerimize faydalı olmak adına çalışmaktadır. Mevla imkan verdiğince çalışmaya devam edeceğiz. Selam ve Dua ile...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu