Kuran, TefsirNamaz

Fatiha Suresi Anlamı Arapça Okunuşu ve Tefsiri

Fatiha suresi şüphe yok ki İslam dinine mensup her Müslümanın hayatının bir parçasıdır. Fatiha suresi anlamı hakkında birçok hadisi şerif vardır. Bu güzel konuya hadisi şeriflerden bir örnekle başlayalım.

Fatiha Suresi Hakkında Hadisler

Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor: “Hazreti Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur.

“Nefsimi kudret elinde tutan Zât-ı Zü’l-Celâl’e yemin ederim. Allah, Fatiha’ının bir mislini ne Tevrat’ta, ne İncil’de ne Zebur’da, ne de Furkan’da (Kuranda) indirmemiştir. O (namazlarda) tekrarla okunan yedi ayet ve bana ihsan edilen yüce Kuran’dır.”

(Tirmizi, Sevâbu’l-Kur’ân 1, (2878)

Bu hadis i şerif bu surenin ne kadar mühim ve değerli olduğunu göstermektedir. Fatiha suresi Kuran ı Kerimde de övülmüş ve ümmeti Muhammed’e büyük bir nimet olarak değerlendirilmiştir. Kuran’da Fatiha suresine işaret eden ayet şöyledir.

15.87 – “And olsun, biz sana tekrarlanan yedi ayeti ve büyük Kuran’ı verdik.”

(Hicr- 87)

Fatiha Suresinin Türkçe Okunuşu

Özetle bu surenin değerinden ve büyüklüğünden bahsettikten sonra şimdi size bu sureyi nakledelim. Aşağıda yer alan resimde Fatiha suresinin Arapça yazılışını ve Arapça okunuşunu bulabilirsiniz. Resmin altında ise bu surenin mealine “anlamına” ulaşabilirsiniz.

Fatiha Suresi

Fatiha Suresinin Meali

1. Bismillâhir rahmânir rahîm.
2-4. Hamd , Âlemlerin Rabbi , Rahmân , Rahîm , hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) mâliki Allah’a mahsustur.
5. (Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.
6-7. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Amin

Eğer ki bu yüce surenin geniş bir anlamına ihtiyaç duyuyor iseniz Veleddalin Amin Ne Demek? başlıklı konuya başvurabilirsiniz.

Kuranı Kerimde yer alan Fatiha Suresinin Tefsiri birçok alimimiz tarafından yapılmıştır. Bu konu için tefsir kitaplarına da baş vurabilirsiniz. Biz size burada sadece bu tesirlerin bir örneğini sunmaktayız.

Fatiha suresi anlamı içerisinde ilk altı ayet düşünceye işaret etmektedir. Son ayeti ise önce şükre, sonra ise tövbeye işaret etmektedir. Şüphesiz Fatiha suresinin sayısız anlamları vardır. Unutmamak gerekir ki bu sure aynı zamanda çok büyü bir duadır.

Fatiha Suresinin Arapça Okunuşu

Fatiha Suresinin Tefsiri
Kuranı Kerimde yer alan Fatiha suresinin Arapça yazılışı.
  1. Bismillahirrahmanirrahim
  2. Elhamdulillahi rabbil’alemin
  3. Errahmanir’rahim
  4. Maliki yevmiddin
  5. İyyake na’budu Ve iyyake neste’in
  6. İhdinessiratal mustakim
  7. Siratallezine en’amte aleyhim
  8. Ğayrilmağdubi aleyhim ve leddallin

Kuranı Kerimde yet alan Fatiha Suresinin Tefsiri birçok alimimiz tarafından yapılmıştır. Bu konu için tefsir kitaplarına da baş vurabilirsiniz. Biz size burada sadece bu tesirlerin bir örneğini sunmaktayız.

Fatiha suresinin ilk altı ayeti düşünceye işaret etmektedir. Son ayeti ise önce şükre, sonra ise tövbeye işaret etmektedir. Fatiha suresi anlamı sayısız manaları içermektedir. Biz burada sadece işaret ettiği bir manayı anlamaya çalışacağız.

Fatiha suresinin ilk altı ayeti inanca, son ayeti ise şükre ve tövbeye işaret etmektedir. Bu nokta bizler için çok manidardır. Yüce Mevla’mız, ilk altı ayette nasıl bir inanca sahip olmamız gerektiğini bizlere açıklıyor. Son ayeti ile de nasıl şükretmemiz ve tövbe etmemiz gerektiğini biz kullarına açıklamaktadır.

Fatiha Suresinin Açıklamalı Tefsiri

1. (İsmiyle o Allah’ın). Ey kulum, şunu iyi bil ve düşün ki senin Rabbin ( Rahman’dır) karşılıksız ikram eden (ve Rahim’dir ) karşılıksız merhamet eden) dir.
2. (Hamd alemlerin Rabbi olan Allah’adır ) Ve Rabbinin var olan bütün âlemlerin Rab’bi olduğunu düşünerek hamd et ki o bütün var olan âlemlerin yaratıcısı ve bütün âlemlere rızklarını verendir.
3. Ve Rabbin ( Rahman ve Rahim’dir ).bu nedenle Rabbinin var etmiş olduğu âlemlere ve o âlemlerde ki canlılara çok Rahman ve Rahim olduğunu iyi düşün ve bu düşünce üzerinden Rabbini anlamaya çalış.
4. Sonra ise ( Din gününün Maliki’dir) Rabbinin hesap gününün maliki ve o günün tek hesap soranı olduğunu düşün ve bu düşünce ile hayatına ölçülü bir düzen ver.

5. ( Yalnız sana kulluk ederiz ve yalnız sen den medet umarız) ve bu düşünce ile deki ya Rab’bi ben bu düşünceler üzere, yani bu inancım üzerine ancak sana kulluk ederim ve yalnız senden yardım dilerim.
6. (Bizi sıra tel müstakime ulaştır)sen düşüncemi inancımı dost doğru yoldan ayırma ve beni dost doğru yol olan İslam’da sabit kıl.
7. (Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yoluna) Ve bana sonsuz ikramda bulunduğun zaman, o sonsuz ikramda bulunduğun Salih kulların gibi şükrede bilmeyi. (gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil) ve sen den gazabını isteyen, doğru yolda olmamakla inat eden kulların gibi olmamayı ve yaptığım yanlış işlerimden hakkıyla pişman olup tövbe edebilmeyi nasibi ikram eyle( Âmin )

Fatiha Suresi Tefsirinin İzahı

Tabi ki bu noktada akla şöyle bir soru gele bilir ki şükür Fatiha suresinin ikinci ayetinde geçmektedir. Oysa burada şükrün son ayette yer aldığı söylenmektedir. Bilinmelidir ki ikinci ayette geçen âlemlerin Rabbine hamd olsun sözü daha çok düşünceye hitap etmektedir. Çünkü orada âlemlerin, derken kul kendini, içinde bulunduğu âlemi ve bilmediği âlemleri yaratan Rabbini düşünür.

Bu düşünce üzerine kendini yoktan var eden Rabbine, ya Rabbi beni ve içinde bulunduğum bu âlemi ve âlemleri yarattığın için sana hamd olsun demektedir. İşte burada kul bil hassa düşünceye, tefekküre yönelir. Ve diğer ayetlerde de böyle devam eder. Fakat son ayette geçen kendilerine ikram edilenlerin yolunda ise kul kendini ve âlemleri yoktan var eden Rabbini bilmektedir. Bununla beraber gördüğü bütün o eşsiz nimetler için şükür etmektedir. Asıl şükür bu noktada gerçekleşmektedir.

Sizlere sunmuş olduğumuz bu Fatiha suresi tefsiri Emre Badıl Akbay’ın kaleme almış olduğu Kulluk Makamına İlk Adım Adlı Eserden bir alıntıdır.

islamalimi

2012 tarihinden bu yana değerli ekibimiz doğru bilgiler ile siz ziyaretçilerimize faydalı olmak adına çalışmaktadır. Mevla imkan verdiğince çalışmaya devam edeceğiz. Selam ve Dua ile...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu