MezheplerNamaz

Farklı Mezhepten Olan İmamın Arkasında Namaz Kılınır mı?

Yaşadığımız toplum içerisinde farklı mezheplerden imamlarla namaz kılmak durumunda kalmaktayız. Bu noktada Farklı mezhepten olan imamın arkasında namaz kılınır mı? Bu namaz geçerli midir?

Cevap: Değerli ziyaretçimiz, Herhangi bir fıkıh mezhebine tabi olan bir Müslüman, bir diğer mezhepten olan imamın kıldırdığı namaza tabi olabilir. İslam dinide namaz kıldıran İmamla cemaatin arasındaki mezhep farklılığı, kılınmakta olan namazın sıhhatine engel olmamaktadır. Bir İmama tabi olan kişi de imamın, kendi mezhebindeki namaz için gerekli şartları yerine getirip getirmediğini araştırmasına gerek yoktur.Çünkü örneğin imam Hanefi bir imamdır ve cemaatten bir kişide Şafidir.İmam hanefi mezhebine göre namaz şartlarını yerine getirmesi yeterli olacaktır.Örneğin Hanefi imamın eli hanımının eline deymesi arakasında namaz kılacak Şafiler için bir engel teşkil etmektedir.Nitekim Şafi mezhebinde bir hanımı da olsa bayanın eline deymek abdesti bozar.

Fakat örnekten devam edecek olursak bir Şafi kasten olmasa da bir imamın elinin hanımının eline çaptığını gördüğü veya öğrendiği taktirde Hanefî ve Şafi mezhebine göre bu kişinin o imama uyarak kıldığı namaz geçerli olmamaktadır.Bu durum tam tersi de olabilir. Örneğin burnu kanadığı halde abdestini yeniden almadan bir Şafi imamın arkasında Hanefi mezhebine tabi birinin kıldığı namaz geçerli olmamaktadır.

Maliki ve Hanbeli mezhebine göre ise imamın namazı kendi mezhebine göre sahih oluyorsa, imama uyan kişinin mezhebine göre sahih olmasa dahi, ona uyan kişinin namazı geçerlidir. Yani Maliki ve Hanbeli mezhebine göre önemli olan imamın kendi mezhebine göre namaz şartları yerine geldiği taktirde imama tabi olacak kişini mezhebine ters düşse de imamın bu hali kendisine tabi olacak kişiyi bağlamamaktadır.Zira bu iki mezhebe göre önemli olan imamın namazının kendi mezhebinin şartlarına göre sahih olmasıdır.

Farklı Mezhepten Olan İmamın Arkasında Namaz Kılınır mı? Başlıklı Sorular

Soru: Hanefi bir imam, farza başlayacağı esnada içeri bir Şafinin geldiğini görüyor, namazdan öncede hanımıda eli değdi, bu durumda Şafiyi mi uyarmalı, yoksa tekrar abdest mi almalı, yoksa ses çıkarmamalı mı ne yapmalı?

Cevap: Bu durumda imamın hiç bir şey yapması gerekmemektedir. Zira imamın abdesti vardır. Bu durumda Şafi bir kimse içinde herhangi bir sorun yoktur. Zira her mezhep sahibi kendi mezhebinden sorumludur. Dolayısı ile imam hanımının eline deymiş olsa da şafi bir kimse için bu durum bir sorun teşkil etmemektedir. Özetle hanımının eline değen Hanefi bir imam Şafi bir kimse için abdestsiz sayılmamaktadır.

islamalimi

2012 tarihinden bu yana değerli ekibimiz doğru bilgiler ile siz ziyaretçilerimize faydalı olmak adına çalışmaktadır. Mevla imkan verdiğince çalışmaya devam edeceğiz. Selam ve Dua ile...

Sorular & Yorumlar

  1. Peki 4 mezhepten olanlar birbirlerinin arkasından namaz kılabiliyor.Bu 4 mezhepten olanlar Vahabi bir imamın arkasında namaza Durabilirmi ?

  2. Peki hanefi bir imam, farza başlayacağı esnada içeri bir şafinin geldiğini görüyor, namazdan öncede hanımıda eli değdi, bu durumda şafiyi mi uyarmalı, yoksa tekrar abdest mi almalı, yoksa ses çıkarmamalı mı ne yapmalı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu