AileEvlilik

Evlilikte Aranması Gereken Şartlar Nelerdir?

Evlenmeye karar vermiş olan erkek, bu isteğin tahakkuku için hayırlı olabilmesi için evleneceği kadında bazı şartlar aramalıdır bu şartlar şöyledir:

1. İmanlı Olması: “Allah’a ortak koşan kadınlarla, onlar inanıncaya kadar, evlenmeyin Allah’a ortak koşan kadın, hoşunuza gitse dahi, inanan bir cariye, ortak koşan hür bir kadından iyidir ” (Bakara, 2/221 )

İnanan bir kimse Allah’a itaat eder Furkan suresinde şöyle geçmektedir: “Rabbimiz! Bizi gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler ver! Ayetinin tefsirinde Hasan-i Basri Hazretleri şöyle buyuruyor: “Ailesini ve çocuklarını Allah’a itaat eder görmek kadar, bir insanı mutlu edecek bir şey yoktur ” (Muhtasaru İbni Kesir, 4/641 )

2 .Saliha – Salih olması: İyi olan bir kadın, imanlı olduğu kadar salihadır da… Saliha bir kadın da, tam anlamıyla dindar olan bir kadın demektir Salihalık öyle güzel ve değerli bir sıfattır ki ondan daha üstünü yücesi düşünülemez Peygamber Efendimiz (sav) şöyle buyuruyor:

“Dünya metâdan (maldan mülkten) ibarettir Dünya metaının en hayırlısı da iyi ve Saliha bir kadındır” buyurarak bunu en güzel şekilde ifade etmiştir (Müslim, Rada 17; İbn Mâce, Nikâh 5 ) Şu hadis saliha olan kadının hayırlı olduğunu tam olarak gösteriyor: “Mü’min bir erkek, Allah korkusundan sonra saliha bir kadından gördüğü hayır kadar hiçbir şeyden görmemiştir. Saliha kadına emrederse emrine itaat eder, yüzüne bakarsa kendisini sevindirir, onun adına bir yemin ederse yeminini boşa çıkarmaz, uzak bir yere gidecek olursa hem kendini, hem de efendisinin malını korur.”

Ebu Hureyre (r.a) rivayet ettiğine göre Rasulullah (sav)’e: – Hangi kadın daha hayırlıdır? diye soruldu. Rasülullah (sav) şöyle buyurdu: “Kocası baktığı zaman onu neşelendiren, bir şey istediği zaman ona itaat eden, ne kendisinde ne de malında, kocasının hoşlanmayacağı şeyi bulundurmayan kadındır”.

islamalimi

2012 tarihinden bu yana değerli ekibimiz doğru bilgiler ile siz ziyaretçilerimize faydalı olmak adına çalışmaktadır. Mevla imkan verdiğince çalışmaya devam edeceğiz. Selam ve Dua ile...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu