Aile

Evlenecek Olan Kıza Anne Nasihati

Şüphe yok ki her anne kızının evliliğinde mutlu ve huzurlu olmasını istemektedir. Şu da var ki bir gelin adayı kızın mutlu ve huzurlu olabilmesi eşinin ve çocuklarının yani, yeni kuracağı yuvanın huzur ve mutluluğuna bağlıdır. Bu nedenle bin anne kızı ile tecrübelerini paylaşmalı ve kızının ailesinde huzurlu olmasına vesile olacak nasihatlerde bulunması bir adeta annelik görevidir. İslam dinide bu nasihatlere çok önem vermiştir.

Bir anne bu nasihatleri yaparken aynı zamanda bir dini görevini de yerine getirerek sevapta kazanmaktadır. Şimdi sizlerle örnek bir anne olan Ümâme bint-i Hârisin kızına yapmış olduğu nasihati aktaralım. Bu nasihatler her anne için örnek teşkil etmektedir.

Ümâme bint-i Hâris, kızı Ünâs evlenmeden önce şöyle nasihat etmiştir: Bak güzel yavrum!

Nasihat bir kimsenin edep, terbiye, asalet ve haysiyetine bakılarak verilecek bir şey olsaydı, benim sana nasihatte bulunmama gerek olmazdı. Lakin tavsiye nasihat, bilen bir kimseye hatırlatma, bilmeyen bir kimseye ise anlatarak öğretmeye denilmektedir. Bu nedenle nasihat her halukar da faydalıdır. Güzel kızım! Eğer bir kız, anne babasının maddi durumu nedeniyle kocaya muhtaç olsaydı, senin evlenmene gerek olmazdı. Fakat durum böyle değildir. Zira erkekler kadınlar için yaratıldığı gibi kadınlarda erkekler için yaratılmıştır. Sen anne ve babanın evinden, bilmediğin, alışmadığın bir kimsenin evine gitmek üzeresin. O halde yanına gideceğin kimsenin rızasına önem ver, hizmeti gör, o da seni sevsin ve hoşnut olman için elinden ne geliyor ise yapsın. Tabi buda sana verdiğim nasihatlere uymana bağlıdır.

Sana şimdi tam on tane nasihat vereceğim ki bunları ezberleyerek gereğince hareket et. İnşaallah kocan ile güzel geçinmeye muvaffak olursun:

1. Kocan sana yiyecek ve giyecek olarak ne getirir ise gönülden kabul et ve gönlünü alacak sözler söyle.
2. Senden istediği şeyleri yap, yasakladığı şeyleri ise yapma. Onun sözünü dinleyerek kendisine bağlı ve itaatkar ol.
3. Üstünü ve başını özellikle evini gayet temiz tutmaya önem göster.
4. Görüldüğünde veya kokusu alındığında insanın hoşuna gitmeyecek şeylerden uzat dur ki, kocanın gözünden düşmene vesile olmasın.
5. Evinin reisi olan kocanın yatacağı, yemek yiyeceği vakitleri iyice takip ederek bilmelisin. Çünkü açlık insanı ateşlendirir, uykusuzluk ise öfkelendirir.
6. Kocanın mal mülkünü önemle muhafaza et ve sakın israf veya telef etme ve kocanın malını bu tür durumlardan koru.
7. Kocanın itibar ve haysiyetini önemle gözeterek akrabalarını sevmesen dahi onun hatırı için hürmet göster ve hizmette kusur etme.
8. Hiçbir konuda eşine isyan ve muhalefet etme ve bir düşüncen var ise güzellikle ısrar etmeden dile getir.
9. Eşinin aile sırrını kimseye hatta annene bile anlatma. Eğer böyle yapmaz isen sana kin beslemesine sebebiyet verirsin ve huzurun bozulur.
10. Güzel kızım, sakın kocan dertli veya kederli iken yanında rahat ve neşeli durma, onun ferah ve neşeli vaktinde de kederli durma. Bu aranızda ki muhabbeti azaltır.
Kaynak: Mehmed Zihnî Efendi, Meşhur Kadınlar, I, 52-53.

Evlenecek olan kıza anne nasihati ile ilgili Hadisler

Bir annenin bu güzel nasihatlerinden sonra sizlere evlenecek olan kıza anne nasihati hakkındaki hadis i şerifleri aktararak konumuzu noktalayacağız. Bu hadisler bil hassa anne ve babalara büyük müjdeler içermektedir.

“Her kim üç kız çocuğunu veya kız kardeşlerini himaye ederek büyütür, güzelce (İslam ahlakına göre) terbiye eder, (hayırlı bir eş ile) evlendirir ve onlara lütuf ve iyiliklerini devam ettirir ise, o kimse cennetliktir.”(Ebû Dâvûd, Edeb, 120-121/5147; Tirmizî, Birr, 13/1912)

“Her kim iki kız çocuğunu yetişkinlik çağına gelinceye kadar büyütüp (İslam ahlakına göre) terbiye eder ise, kıyamet günü o kimseyle ben yan yana bulunacağız.”(Müslim, Birr, 149)

“Her kim kız çocuklarını yetiştirme yüzünden bir sıkıntıya uğrar da (buna rağmen) onlara iyi bakarsa, bu çocuklar onları cehennem ateşinden koruyan bir siper olur.” (Buhârî, Zekât 10, Edeb 18; Müslim, Birr 147)

islamalimi

2012 tarihinden bu yana değerli ekibimiz doğru bilgiler ile siz ziyaretçilerimize faydalı olmak adına çalışmaktadır. Mevla imkan verdiğince çalışmaya devam edeceğiz. Selam ve Dua ile...

Bir Soru & Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu