Nikah

Erkeğin Sebep Olmadan, Karısını Boşaması Doğru Olur mu?

Hocam bir erkeğin geçerli bir sebep olmadan, karısını boşaması doğru olur mu bu konuda beni bilgilendirir misiniz?

Cevap: Değerli Ziyaretçimiz, Kur’ân-ı Kerim’de erkeklerle kadınların yani eşlerin güzel geçinmeleri emredilmiştir. Mutluluk ve sevgi kadın ve erkeğin karşılıklı fedâkârlık göstermeleriyle gerçekleşir. Erkek hanımının kimi huylarını beğenmeyebilir. Ancak bunları asla bir geçimsizlik vesilesi yapmamalıdır.Eşinin bir huyunu beğenmesse belki başka bir iyi huyunu beğenir.

Allah Teala boşanmayı elbette helal kılmıştır. Ancak Bu boşanma Müslümanların, aşırı geçimsizlik sonucunda doğan büyük sıkıntılardan kurtulmalarını mümkün kılmak içindir. Boşanmaya izin verilmiş olması, dileyenin keyfine göre istediği zaman karısını boşayabileceği anlamına asla gelmez. Evlilik de yaşanan problemlere huzursuzluklara karşı Allah´a tevekkül edilerek sığınarak sabretmek gerekir.

Karı Koca arasında geçimsizlik illaki çıkabilir. Eşler bu geçimsizliği evvela kendileri halletmeye çalışmalıdırlar. Eğer bunu başaramazlarsa iki tarafın ailelerinden birer hakeme danışmaları gerekir. Alimlerin çoğunluğu böyle buyurmuşlardır.

Kuranı kerimde bu konuda şöyle buyruluyor: “Hakemler eğer barıştırmak isterlerse, Allah eşlerin aralarını bulur, düzeltir.” ( Nisa, 4/35.)

Hakemler tüm gayretlerine rağmen barışmayı sağlayamazlarsa problemleri çözemezlerse boşanma devreye girer. Anlaşılıyor ki, boşanma bir zaruretin, neticesinde mubah kılınmış.

Kur’ân-ı Kerim’de, yine şöyle geçmektedir: “Kadınlar size itaat ederlerse, aleyhlerine bir yol aramayın.” (Nisa, 4/34.)buyrularak sebepsiz boşama yasaklanmıştır.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)de şöyle buyurmuştur: “Evleniniz, fakat boşamayınız. Çünkü Allah zevke düşkün erkeklerle zevkine düşkün kadınları sevmez.” (Aclûnî, Keşfu’l-Hafâ, I/304) Mevla’mızın, helal kıldığı şeylerin en sevimsizi talaktır.” (İbn Mâce, nikâh 1; beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, VII/322; Hakim, Müstedrek, II/196)

Karı Koca birbirleri için dayanılmazbir yük haline geldikleri zaman boşanmaya baş vurmaları mübahtır. Şayet kadın, sözleri ve davranışlarıyla kocasını incitmeyi, kırmayı adet haline getirmişse ya da namazlarını kılmıyorsa erkeğin hanımını boşaması müstehabdır.

Nitekim İbn Mesud (r.a.)şöyle rivayet etmiştir: “Kadının mehri üzerimde bir borç olarak Allah’ın huzuruna varmam, benim için namaz kılmayan bir kadınla birlikte yaşamamdan daha hayırlıdır.”

Erkeğin erkeklik organını kaybetmesi ya da cinsi gücünü yitirmesi gibi evlilik hayatını devam ettirme imkânından mahrum kalması durumunda şayet kadın boşanmak isterse, boşaması üzerine vâcib olur. Özetle bir erkek karısını sebepsiz yere keyfi için dilediği gibi boşayamamaktadır.

islamalimi

2012 tarihinden bu yana değerli ekibimiz doğru bilgiler ile siz ziyaretçilerimize faydalı olmak adına çalışmaktadır. Mevla imkan verdiğince çalışmaya devam edeceğiz. Selam ve Dua ile...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu