Ahiret

Ebedi Cennet Hayatı

Kuranı Kerim de Allah’ın ayetler de buyurduğu gibi Cennet mucizeleri ve bu mucizelere ulaşabilmek için de hayattayken yaptıklarımızdan sorumlu olmamız için bizleri uyarmaktadır. İnsanlar bu hayatın güzelliklerine çok fazla alışarak ve ne yaptıkları konusunda da fikir sahibi olmadan, hiç düşünmeden hareket ederek ahiret hayatını asla düşünmezler.

Kuranı kerim de geçen şu ayette “ Allah onlara, altından ırmak akan cennetler hazırladı. İçlerinde ebedi kalacaklar. İşte o büyük kurtuluş budur” buyurarak cennetin güzelliklerini ve insanları kendilerini kurtuluşa eriştirmek için, cennet hayatın da ebedi yaşayabilmek için bu hayatta kendilerini devamlı sorguya çekerek, öbür hayata kavuştuklarında cennet hayatının güzelliklerine erişebilmek devamlı kendilerini iyiye ve doğruya götürmeleri gerekir. İyi ve güzel davranışlar da bulunmak, insanın kurtulmasını sağlar ve onu kötü düşüncelerden uzak tutar. Bu hayatta yapılan yanlışlar ve işlenen büyük günahlar kişiyi ahiret hayatın da kurtuluşa değil cehennem azabına götürebilir.

Tevbe suresi/ 72. ayette “ Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara, altlarından ırmaklar akan cennetler vaad buyurdu” ayeti insanların iyiye yönelmeleri konusun da kendilerine çeki düzen vermeleri ve Allah yoluna yönelmeleri, böylelikle bu hayatta iyi işler yaparak kendilerini ahiret hayattın da cennete hazırlamaları gerekir. İnsanlar bazen boş işler peşinde koşarlar ve günahlara bulaşırlar ama farkın da bile olmazlar. Kişi kendini iman yoluna götüren faydalı işlerle uğraşmalı ve kendini cennet hayatına hazırlayarak cehennem azabından da kendini korumalıdır. Allah ayetler de buyurmuştur ve cennet hayatının sonsuz ebedi güzelliklerinden bahsetmiştir, insanlar buna rağmen hala boş işler peşinde koşarak kendilerini günahlardan koruyamıyorsa yazıktır gerçekten çünkü, sadece bu hayatı düşünürler ve kendilerini ahiret hayatında kurtarmak için uğraşmazlar.

Enbiya/ 29.ayette içlerinden kim: “ ben, O’ndan başka bir ilahım” derse, biz ona cehennemi ceza olarak veririz. Zalimleri biz böyle cezalandırırız. Bu ayet çok şey anlatmaktadır ve insanlar kendilerini büyük görmeyerek ve çirkinleşerek zalim olmamak için sürekli iyiye ve güzele yönelmeli böylelikle de kendilerini cehennem azabından korumalıdırlar. Kuranı kerim de geçen ayetler ve hadisler açıkça göstermektedir ki ahiret hayatın da ebedi güzelliklere erişebilmek için bu hayatta devamlı iyiye yönelmeli ve çirkin işlerden uzak olarak zalimleşmemelidir. Allah, insanları uyarmıştır ve cennet hayatın da insanlara sunduğu güzellikleri onlara anlatarak kendilerini sadece imana uymaları konusun da uyarmıştır. İnsanlar, bu hayatta iyiye ve güzele ulaşarak yanlışlardan oldukça fazla kaçarak ve asla zalimleşmeden, kötülerle bir olmadan sadece imanlı bir şekilde iyi yola yönelirse anca o zaman cennettin güzelliklerinden faydalanabilir.

Allah Kuranı kerim de geçen ayet ve hadisler de ahiret hayatını, cennetin güzelliklerini ve ebedi bir yaşamın olduğunu fakat cehennemin de olduğunu ve zalimlerin, kötülerin cehennemle cezalandırılacağını belirterek, insanların kendilerini bu hayatta sürekli sorgulamaları ve böylelikle kötülüklerden uzaklaşarak kendilerini cennet hayatının ebedi güzelliklerine hazırlamaları gerektiğini sürekli belirtmiştir. İnsanlara düşen görev bu konu da daha duyarlı olarak kendilerini imanlı bir şekilde iyi yola sokmaları be bütün kötülüklerden kaçarak sürekli de tövbe içersin de olmaları gerekmektedir…

islamalimi

2012 tarihinden bu yana değerli ekibimiz doğru bilgiler ile siz ziyaretçilerimize faydalı olmak adına çalışmaktadır. Mevla imkan verdiğince çalışmaya devam edeceğiz. Selam ve Dua ile...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu