Ahiret

Dirilme (Ba`s) ve Ahiret Halleri

Bu konuda İslam dini inancında dirilme (Ba’s) ve ahiret halleri hakkından kaynakları ile bilgilere ulaşabilirsiniz.

“Ölüp öbür aleme gittikten sonra yeniden dirilmek” manasına gelmekte olan ba’s kelimesi, ahiret aleminin çok büyük ve mühim olaylarından biridir. Kıyametin gerçekleşmesinin ardından İsrafil (a.s.) sur denen boruya ikinci kez üfürecek ve tüm yaratıklar yeniden diriltilecekler. İslam Dininin inancında yeniden dirilme, beden ve ruh ile gerçekleşecektir. İnsanoğlu, vefat ederek çürüdükten sonra, Allah insan bedenine has gerçek parçaları bir araya getirecek ve de ruhu kendisine geri verecektir.

Kuran-ı Kerim’de şöyle buyrulur “Şüphesiz ayetlerimizi inkar edenleri gün gelecek bir ateşe sokacağız. Onların derileri pişip acı duymaz hale geldikçe derilerini başka derilerle değiştiririz ki, acıyı duysunlar…” (en-Nisa 4/56) bu ayet ile hesabın nasıl gerçekleşeceğini anlıyoruz. İnsanoğlunun dilinin, elinin ayaklarının kendisine şahitlik yapacağını buyuran ayetlerde şunlardır. “O gün (Ahiret günü) ki aleyhlerinde dilleri ve elleri ve ayakları yaptıklarına şehadet edecektir. O gün (Ahiret günü) Allah, onlara kesinleşmiş olan cezalarını tastamam olarak verecek ve onlar Allah’ın apaçık bir gerçek olduğunu bileceklerdir.” (en-Nur 24/24-25) Kuran ı Kerimde ölümün ardından yeniden dirilmeyi inkar edenlere tekrar dirilmenin aklen mümkün olduğunu ve gerçekleşeceğini önemle anlatmakta ve bu delilleri şöyle ispatlamaktadır:

Dirilme ve Ahiret Halleri Hakkında Deliller

1. Varlığı hiç yoktan var edenin, tekrar var etmesi muhakkak mümkündür. Misal olarak bu ayetler verilir:“Kendi yaratılışını unutarak bize karşı misal getirmeye kalkışıyor ve: Şu çürümüş kemikleri kim diriltecek? diyor. De ki: Onları ilk defa yaratmış olan diriltecek. Çünkü O, her türlü yaratmayı gayet iyi bilir” (Yasin 36/78-79).
“Ey insanlar! Eğer yeniden dirilmekten şüphede iseniz, şunu bilin ki, biz sizi topraktan, sonra nutfeden (sperm), sonra alakadan (aşılanmış yumurta), sonra organları önce belirsiz, (sonra) belirlenmiş canlı et parçasından yarattık ki, size (kudretimizi) gösterelim. Ve dilediğimizi belirlenmiş bir süreye kadar rahimlerde bekletiriz. Sonra sizi bir bebek olarak dışarı çıkarırız. Sonra güçlü çağınıza ulaşmanız için (sizi büyütürüz). İçinizden kimi vefat eder. Yine içinizden kimi de ömrün en verimsiz çağına kadar götürülür, ta ki bilen bir kimse olduktan sonra bir şey bilmez hale gelsin…” (el-Hac 22/5).

2. Zor olanı halk eden, basit olanı tabi ki yaratabilmektedir. Gök yüzünün yer yüzünün yaratılışı, insanoğlunun yaratılmasından çok daha zordur. Göğü ve yeri bir şeye yaslanmadan uzayda tutan Allah, insanı ölümün ardından yeniden diriltmeye şüphesiz ki, elbette kadirdir: “Gökleri ve yeri yaratan ve bunları yaratmakla yorulmayan Allah’ın, ölüleri diriltmeye de gücünü yeteceğini düşünmezler mi?…” (el-Ahkaf 46/33). “O ilkin mahluku yaratıp sonra da tekrar diriltecek olandır ki, bu ona göre (birinciden) pek daha kolaydır…” (er-Rum 30/27).

3. Cansız biçimde olan yeri canlandıran Allahü Teala insanoğlunu da muhakkak diriltebilir: “Sen yeryüzünü de ölü ve kupkuru görürsün. Fakat biz onun üzerine yağmuru indirdiğimiz zaman, o harekete gelir, kabarır, her çeşitten iç açıcı bitkiler verir. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. O ölüleri diriltir, yine O her şeye hakkıyla kadirdir. Kıyamet vakti de gelecektir. Bunda şüphe yoktur. Ve Allah kabirlerdeki kimseleri diriltip kaldıracaktır” (el-Hac 22/5-7).

4. Herhangi şeyi tersine çeviren o şeyi benzerine de çevirebilir. Örneğin suyun çok miktarda bulunduğu yemyeşil ağaçtan ateşin çıkışı, imkansız olmasına rağmen, ateşi ağaçtan çıkaran Allah, insanoğlunu yeniden diriltebilir: “Yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran O’dur. İşte siz ateşi ondan yakıyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini yaratmaya kadir değil midir? Evet elbette kadirdir. O, her şeyi hakkıyla bilen yaratıcıdır” (Yasin 36/80-81).

Peygamberimiz bazı hadisi şeriflerinde, ölümün ardından yeniden diriltme hakkında şöyle buyurmuştur: “İnsanın kuyruk sokumu kemiği (acbü’z-zeneb) dışındaki her şeyi, ölümünden sonra çürüyüp yok olacaktır. Kıyamet günü tekrar diriltme bu çürümeyen parçadan olacaktır” (Buhari, “Tefsir”, 39/3; Müslim, “Fiten”, 141, 142).Hadislerde kıyametde insanoğlunun diriltileceği, kabrinden ilk Hazreti Muhammed’in kalkacağı bildirilmiştir. (Buhari, “Tefsir”, 39/3; İbn Mace, “Cenaiz”, 58) Diğer bir hadisi şerifte “Her kul, öldüğü hal üzere diriltilir” buyurmaktadır (Müslim, “Cennet”, 83).

islamalimi

2012 tarihinden bu yana değerli ekibimiz doğru bilgiler ile siz ziyaretçilerimize faydalı olmak adına çalışmaktadır. Mevla imkan verdiğince çalışmaya devam edeceğiz. Selam ve Dua ile...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu