İslam Alimi

Çile Ne Demek?

Çile Ne Demek?Çile kelimesini nasıl anlamalıyız?

Cevap: Çile kelimesi Farsça sözlükte kırk anlamındaki “çihl” kelimesinden türemiş bir kelimedir.Çile kelimesi Tasavvufî bir kavram olarak ise nefsin gereksiz yüce Rabbin emirlerine ters arzulardan uzaklaşarak ruhun temizliğine pak haline ulaşabilmek için tenha, ıssız bir yerde halktan uzaklaşarak, hakka yakınlaşmak için bu iş için müsait bir yere kırk gün kırk gece sıkı bir perhiz (yani gıdadan olabildiğince uzak durmak) ve mahrumiyet döneminden geçme anlamında kullanılmaktadır.

Çile süre içerisinde yeme-içme, uyku ve dünyaya ait kelamı azaltarak nefis terbiyesi olabildiğince sağlanır. Tasavvuf kaynaklarımızda, çile uygulamasına Hz. Musa aleyhis selamın vahiy almak için kırk gece Tûr dağında kalarak ibadet ettiğine işaret etmekte olan A’râf, 7/142 âyeti ile Bakara, 2/51 ve Mâide, 5/26 âyetlerini delil gösterirler.Bu ayetler şöyledir.

Çile Konusunda Bahsi Geçen Ayetler

1.7.142 – Musa’ya otuz gece süre belirledik, buna on (gece) daha kattık. Böylece Rabbinin belirlediği vakit kırk geceye tamamlandı. Musa, kardeşi Harun’a, “Kavmim arasında benim yerime geç ve yapıcı ol. Sakın bozguncuların yoluna uyma” dedi.

2.2.51 – Hani, biz Mûsâ ile kırk gece için sözleşmiştik. Sizler ise onun ardından (kendinize) zulmederek bir buzağıyı tanrı edinmiştiniz.

3.5.26 – Allah, şöyle dedi: “O hâlde, orası onlara kırk yıl haram kılınmıştır. Bu süre içinde yeryüzünde şaşkın şaşkın dönüp dolaşacaklar. Artık böyle yoldan çıkmış kavme üzülme.”

Allah c.c. katında yüce makamlara ulaşma yolunda dünya ve nimetlerinden uzaklaşmak ve nefse acı çektirmek niyetiyle evlenmemek, devamlı oruç tutmak , geceleri ise sabahlara deyin namaz kılmaya karar veren üç sahabe (Buhârî, Nikâh, 1.),bunun yanı sıra Osman ibn Maz’ûn’un kendisini iğdiş etmek istemesi (Buhârî, Nikâh, 8; Müslim, Nikâh, 6, 7.), Ebû İsrâil’in çok sıcak bir günde güneş altında ayakta oruç tutması, Hazreti Peygamber Efendimiz tarafından reddedilmiştir (Buhârî, Eymân, 31; İbn Mâce, Keffaret, 21). Bunun yanı sıra Kuran’ı Kerimde dünya nimetlerinden ölçülü bir şekilde faydalanılması emredildiğinden (el-A’râf, 7/33; el-Kasas, 28/77.) dolayı bir insanın fıtratına aykırı düşen hal ve hareketleri onaylamak mümkün değildir. (M.C.)

2.Çile Konusunda Bahsi Geçen Ayetler

1.7.33 – De ki: “Rabbim ancak, açık ve gizli çirkin işleri, günahı, haksız saldırıyı, hakkında hiçbir delil indirmediği herhangi bir şeyi Allah’a ortak koşmanızı ve Allah’a karşı bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır.”

2.28.77 – “Allah’ın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu ara. Dünyadan da nasibini unutma. Allah’ın sana iyilik yaptığı gibi sen de iyilik yap ve yeryüzünde bozgunculuk isteme. Çünkü Allah, bozguncuları sevmez.”

Fakat gerçek tasavvuf ehlini sınırları aşmadan yapmış olduğu çile ise bu daireye girmemekte ve nefsi terbiye yolunda faydalı olmaktadır.


Warning: Division by zero in /home/islamali/public_html/wp-includes/comment-template.php on line 1439
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ