Ahiret

Cennetin İsimleri

Ahirette Müminlerin ebediyyen kalacakları mekan olan cennet Kuran ı Kerimde farklı isimlerle anılmıştır. Bunun hikmetlerinden biride kulların dünya gözüyle anlaşılması çok zor olan cenneti isimleri ile daha iyi anlamalarını sağlamaktır. Şimdi bu güzel isimleri ve manalarını açıklayalım.

Cennet: Bu isim ebedi saadet yurdunu ifade eder ve Kuran’da, Peygamberimizin çeşitli hadislerinde, İslami eserlerde yer almaktadır. Sayacağımız isimler içerisinde en çok kullanılan cennet isimdir ve bu terim muhtevası geniş bir terimdir. Kuran’ı Kerimde 147 yerde “Cennet” ismi geçmektedir. İslam dininde özendirici anlatım ve tasvirler genel olarak bu isimle ifade edilmektedir. Diğer isimler tekil ve özel bir yer için kullanıldığı halde, cennet ismi genel olarak kullanılmaktadır.

Cennetin Diğer İsimleri

Cennetü’l-me’vâ: Allah yolunda şehit ve mümin kulların barınağı olan cennet bir ayette şöyle zikredilmiştir. “İman edip güzel amel işleyenlere gelince, onlar için Me’vâ cennetleri vardır.” (Secde: 32/19)
Ayrıca bakınız. Necm: 53/15.

Cennet-i adn: En geniş anlamı ikamet etme, ikamet edilen yer demek olan adn ismi, Kuran ı Kerimde 11 ayette geçmektedir. “Adn” ismi cennetin belli bir bölümünün ifade ettiği gibi çoğul şeklinde de kullanılmıştır ki buradan onun bazı ayetlerde cennetin tamamını ifade ettiği de anlaşılmaktadır. İlgili bir ayeti kerime şöyledir: “Şüphesiz ki, iman edenler ve güzel amel işleyenler yok mu, işte onlar mahlukatın en hayırlısıdır. Onların Rableri katındaki mükafatı, zemininden ırmaklar akan, içinde devamlı olarak kalacakları Adn cennetleridir. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Ondan razı olmuşlardır. Bu, Rabbinden korkan O’na saygı gösterenler içindir.” (Beyyine: 98/7-8)
Ayrıca bakınız. et-Tevbe: 9/72; er-Ra’d: 13/23; en-Nahl: 16/31.

Darü’l-huldy: Ebediyen kalınacak olan yurt gibi manaların yanı sıra, “ev, konak, şehir, yurt ” gibi manalara gelen “dâr” kelimesi, Kuran’da dâru’l-huld (ebediyet / sonsuzluk yurdu), dâru’l-âhire (ahiret yurdu), akıbetü’d-dâr, ukbe’d-dâr (dünya yurdunun sonu) terkipleri ile de cennet anlamında yer almaktadır.
Ayrıca bakınız. Fussilet: 41/28. Fatır: 35/35. Bakara: 2/94; En’am: 6/32; Yusuf: 12/109.

Firdevs: Her nimeti içerisinde barındıran cennet bahçesi olan ve özellik ile, içerisinde üzümler, bağlar, bahçeler bulunan mekan anlamına gelmektedir. İki ayeti kerimede geçmektedir. Firdevs, ismi cennetin bütününü ifade ettiği gibi, ortasını ve en değerli bölgesini de ifade etmektedir. “Şüphesiz, iman edip güzel amel işleyenler için barınak olarak Firdevs cennetleri vardır.” (Kehf : 18/107) [4] Ayrıca bakınız. Mü’minûn: 23/11.

Darü’s-selam: İçerisinde bulunanların esenlik bulacakları yurt manasına gelen bu mekan maddi ve manevi afetlerden, hoşa gitmeyecek şeylerden korunan anlamındaki selam ile dar/yurt kelimelerinden oluşan bu terkip, Kuranda iki ayette cennet yurdunun adı ve tabakası olarak yer almaktadır.
“Halbuki Allah, Dârü’s-Selâm’a çağırıyor ve O, dilediği kimseleri dosdoğru bir yola hidayet buyurur.” (Yûnus: 10/25)
Ayrıca bakınız. En’am: 6/127.

Dârü’l-mukame: Ebedi olarak kalınacak olan yer manasına gelen bu isim asıl durulacak yer, ebediyen kalınacak yurt anlamına gelmektedir. Dârü’l-mukameye giren kullar yüce Allah’a hamd ve şükür sırasında bulundukları mekan için kullanılan bir tabir olabileceği alimlerimiz tarafında ifade edilmiştir.
“O (Rab) ki lütfuyla bizi Dârü’l-Mukameye / asıl oturulacak yurda (cennete) yerleştirdi. Artık orada bize ne bir yorgunluk dokunacak, ne de orada bize bir usanç gelecektir.” (Fâtır: 35/35)

Cennatü’n-naîm: Sayısız ve sonsuz nimetler ile dolu olan bu cennet 13 ayeti kerimede geçmektedir. Arapça dilinde “refah, huzur, mutluluk” manalarına gelen ve nimet kelimesinden daha geniş bir manaya sahip olan naim ismi, insan oğlunun mutluluk bulduğu maddi ve manevi güzellikleri ifade etmektedir. Bu açıdan cennâtü’n-naîm; mutluluklarla dolu cennetler manasına gelmektedir. “Beni cennetü’n-naîmin vârislerinden kıl” (Şuarâ: 26/85)
Ayrıca bakınız. el-Mâide: 5/65; et-Tevbe: 9/21; Yunus: 10/9. İnfitar: 82/13; Mutafiffín: 83/22.

El-makamü’l-emin: İçerisinde bulunanların güvende olacağı makam. Adından da anlaşılacağı gibi El-makamü’l-emin yani, “emin bir makam” olan bu cennet içerisindekiler sonsuza dek her şeyden emin olarak bir yaşam süreceklerdir.

Cennet hakkında daha geniş bilgiyi Cennet Hakkında Bilgi başlıklı konuda bulabilirsiniz.

islamalimi

2012 tarihinden bu yana değerli ekibimiz doğru bilgiler ile siz ziyaretçilerimize faydalı olmak adına çalışmaktadır. Sitemizde kendini kanıtlamış yazarlarda mevcuttur. Sizde bu yazarlar arasına girmek isterseniz bize ulaşın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu