Ahiretİsimler

Cennetin İsimleri ve Anlamları Nelerdir?

Ahirette Müminlerin ebediyyen kalacakları mekan olan cennetin isimleri Kuranı Kerimde farklı isimlerle anılmıştır. Bunun hikmetlerinden biride kulların dünya gözüyle anlaşılması çok zor olan cenneti isimleri ile daha iyi anlamalarını sağlamaktır. Şimdi bu güzel isimleri ve anlamlarını açıklayalım.

Kuranda Cennet İsminin Anlamı

 Bu isim ebedi saadet yurdunu ifade eder ve Kuran’da, Peygamberimizin çeşitli hadislerinde, İslami eserlerde yer almaktadır. Sayacağımız isimler içerisinde en çok kullanılan cennet isimdir ve bu terim muhtevası çok geniş bir terimdir.

Kuran’ı Kerimde 147 yerde “Cennet” ismi geçmektedir. İslam dininde özendirici anlatım ve tasvirler genel olarak bu isimle ifade edilmektedir. Diğer isimler tekil ve özel bir yer için kullanıldığı halde, cennet ismi genel olarak kullanılmaktadır.

Cennetin İsimleri Nelerdir?

Şimdi sizlere Cennetin isimleri hakkında maddeler halinde bilgiler sunacağız. Bu cennetin 8 ismi kaynaklarımızda Cennetin 8 kapısı veya 8 katı olarak bilinmektedir. Önce bu isimlere yer verelim daha sonra haklarında bilgiler verelim.

  • Cennetül Meva
  • Cenneti Adn
  • Darül Huld
  • Firdevs
  • Darüs Selam
  • Darül Mukame
  • Cennatün Naim
  • El Makamül Emin

1. Cennetül Meva

Salih amel işleyenlerin, Allah yolunda şehit olanların ve mümin kulların barınağı olan bir cennettir. Meva cenneti huzuru temsil etmektedir. Konu ile alakalı ayeti kerimeler şöyle zikredilmiştir.

“İman edip güzel amel işleyenlere gelince, onlar için Meva cennetleri vardır.”

(Secde: 32/19)

Ki onun yanında huzur içinde kalınacak cennet vardır.

Necm: 53/15

2. Cenneti Adn

En geniş anlamı ikamet etme, ikamet edilen yer demek olan Adn ismi, Kuran ı Kerimde bir çok ayette geçmektedir. “Adn” ismi cennetin belli bir bölümünün ifade ettiği gibi çoğul şeklinde de kullanılmıştır. Buradan onun bazı ayetlerde cennetin tamamını ifade ettiği de anlaşılmaktadır. Bu cennetin altından akan ırmakların ve çeşitli şerbetlerin aktığı kaynaklarımızda yer almaktadır. İlgili bir ayeti kerime şöyledir:

“Şüphesiz ki, iman edenler ve güzel amel işleyenler yok mu, işte onlar mahlukatın en hayırlısıdır. Onların Rableri katındaki mükafatı, zemininden ırmaklar akan, içinde devamlı olarak kalacakları Adn cennetleridir. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Ondan razı olmuşlardır. Bu, Rabbinden korkan O’na saygı gösterenler içindir.”

(Beyyine: 98/7-8)

Adn Cennetiyle ilgili diğer ayetler için ayrıca bakınız. et-Tevbe 9/72, Rad 13/23, Nahl 16/31.

3. Darül Huld

Ebediyen kalınacak olan, yurt gibi anlamların yanı sıra, “ev, konak, şehir, yurt ” gibi anlamlara gelmektedir. “Dâr” kelimesi, Kuran’da Darul Huld (ebediyet / sonsuzluk yurdu), darul ahire (ahiret yurdu), akıbetüd dar, ukbed dar (dünya yurdunun sonu) terkipleri ile de cennet anlamında yer almaktadır.

De ki: “Bu mu daha iyidir, yoksa Allah’a saygılı olanlara vaad edilen ebedi (Huld) cennet mi?” İşte bunlar için cennet bir ödül ve nihai durak olacaktır.

Furkan 15

4. Firdevs

Her nimeti içerisinde barındıran Firdevs cennet bahçesi olan ve özellik ile, içerisinde üzümler, bağlar, bahçeler bulunan mekan anlamına gelmektedir. İki ayeti kerimede geçmektedir. Firdevs, ismi cennetin bütününü ifade ettiği gibi, ortasını ve en değerli bölgesini de ifade etmektedir. Peygamber Efendimiz hadisinde Cenneti isterken Firdevs cennetini isteyin buyurmuştur. Bu cennet ile alakalı örnek bir ayeti kerime şöyledir.

“Şüphesiz, iman edip güzel amel işleyenler için barınak olarak Firdevs cennetleri vardır.”

(Kehf : 18/107)

Firdevs Cennetiyle ilgili diğer ayetler için ayrıca bakınız. Müminun: 23/11.

5. Darüs Selam

İçerisinde bulunanların esenlik bulacakları yurt anlamına gelmektedir. Darüs Selam cenneti maddi ve manevi afetlerden, hoşa gitmeyecek şeylerden korunan anlamındaki selam ile dar/yurt kelimelerinden oluşan bu terkip, Kuranda iki ayette cennet yurdunun adı ve tabakası olarak yer almaktadır.

“Halbuki Allah, Darüs Selam’a çağırıyor ve O, dilediği kimseleri dosdoğru bir yola hidayet buyurur.”

(Yunus: 10/25)

Darüs Selam Cennetiyle ilgili diğer ayetler için ayrıca bakınız. En’am: 6/127.

6. Darül Mukame

Ebedi olarak kalınacak olan yer anlamına gelen bu isim asıl durulacak yer, ebediyen kalınacak yurt anlamına gelmektedir. Darül Mukame’ye giren kullar yüce Allah’a hamd ve şükür sırasında bulundukları mekan için kullanılan bir tabir olabileceği alimlerimiz tarafında ifade edilmiştir. Özetle, içerisinde bulunanların her an şükür içerisinde olacakları Cennet demektir.

“O (Rab) ki lütfuyla bizi Darül Mukameye / asıl oturulacak yurda (cennete) yerleştirdi. Artık orada bize ne bir yorgunluk dokunacak, ne de orada bize bir usanç gelecektir.”

(Fatır: 35/35)

7. Cennatün Naim

Sayısız ve sonsuz nimetler ile dolu olan bu cennet bir çok ayeti kerimede geçmektedir. Arapça dilinde “refah, huzur, mutluluk” anlamlarına gelen ve nimet kelimesinden daha geniş bir manaya sahip olan Naim ismi, insan oğlunun mutluluk bulduğu maddi ve manevi güzellikleri ifade etmektedir. Bu açıdan Cennetün Naim; mutluluklarla dolu cennetler manasına gelmektedir. Örnek bir ayeti kerime şöyledir.

“Beni cennetün naimin varislerinden kıl”

(Şuara 26/85)

Cennatü’n Naim Cennetiyle ilgili diğer ayetler için ayrıca bakınız. Maide: 5/65, Tevbe: 9/21, Yunus: 10/9, İnfitar: 82/13. Mutafiffín: 83/22.

8. Makamül Emin

İçerisinde bulunan insanların güvende olacağı makam anlamına gelmektedir. Adından da anlaşılacağı gibi El-makamü’l-emin yani, “emin bir makam” anlamına gelmektedir. Bu Cennet’in içerisindekiler sonsuza dek her şeyden emin olarak bir yaşam süreceklerdir.

﴾51-53﴿ Allah’a itaatsizlikten sakınanlar ise güvenli bir (Makamül Emin) yerdedirler; dostlarla karşı karşıya ipekli ve sırmalı elbiseler giymiş olarak cennetlerde ve pınar başlarındadırlar.

Duhan 51-53

Cennet isimleri hakkında verdiğimiz bu bilgilerden sonra Cennet konusunda daha geniş bilgiyi Cennet Hakkında Bilgi başlıklı konuda bulabilirsiniz.

Cennetin isimlerini burada öğrenmiş olduk. Peki, Cehennemin isimlerini öğrenmek ister misiniz?

Cennetin İsimleri Sıkça Sorulan Sorular

Kaç Çeşit Cennet Vardır? İsimleri Nelerdir?

Cennetin Kuranı Kerimde geçen Sekiz ismi vardır. Bu güzel isimler şöyledir.
1. Cennetül Meva
2. Cenneti Adn
3. Darül Huld
4. Firdevs
5. Darüs Selam
6. Darül Mukame
7. Cennatün Naim
8. El Makamül Emin

islamalimi

2012 tarihinden bu yana değerli ekibimiz doğru bilgiler ile siz ziyaretçilerimize faydalı olmak adına çalışmaktadır. Mevla imkan verdiğince çalışmaya devam edeceğiz. Selam ve Dua ile...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu