Cennet Hakkında Bilgi

Cennet Hakkında BilgiSözlükte Cennet ismi “bahçe, bitki gibi güzel bitkilerle ve sık ağaçlar ile örtülü mekan” anlamlarına gelmektedir. Terim olarak ise Cennet çeşitli birçok nimetler ile donatılmış olan ve içerisinde yalnızca mümin kulların ebediyen kalacakları ahiret yurduna verilen isimdir. Cennet ve içerisinde ki yaşanacak hayat ebedi ve sonsuzdur.

Kuran’ı Kerimde cennet değişik isimler anılmıştır ki bu isimler onun güzelliğinin daha iyi ifade edilebilmesi ve anlaşılabilmesi için önemlidir. İslam Alimlerimize göre Cennetin tabakaları, katları olması ihtimali olan bu isimleri manaları ile birlikte şöyle sıralayabiliriz:

Cennetin isimleri

  • Cennetü’l-me’vâ: Allah yolunda şehit ve mümin kulların barınağı ve konağı olan cennet mekanı.
  • Cennet-i adn: Sonsuza denk ikamet ve ebedilik cenneti.
  • Darü’l-huldy: Ebediyen kalınacak olan yurt.
  • Firdevs: Her nimeti içerisinde barındıran cennet bahçesidir.
  • Darü’s-selam: İçerisinde bulunanların esenlik bulacakları yurt.
  • Dârü’l-mukame: Ebedi olarak kalınacak olan yer.
  • Cennatü’n-naîm: Sayısız ve sonsuz nimetler ile dolu cennet.
  • El-makamü’l-emin: İçerisinde bulunanların güvende olacağı makam.

Cennet yiyecekleri

Yüce kitabımız Kuran-ı Kerim’i okuduğumuz zaman cenneti ve cennetlikleri şu şekilde anlattığını görmekteyiz: Cennetin, genişliği gökler ile yer kadardır (Âl-i İmrân 3/133), yakıcı sıcağın veya dondurucu soğuğun asla olmayacağı bir yerdir (el-İnsân 76/13). İçerisinde temiz su, tadı asla bozulmayan süt ve süzme bal ırmakları yer almaktadır (Muhammed 47/15), zencefil kokan tatlı su pınarı yani, selsebil (el-İnsân 76/18) ve içtikten sonra misk kokusu bırakan içecekler vardır (el-Mutaffifîn 83/25-26). Cennet içecekleri baş ağrısı vermeyen, sarhoş etmeyen, içenlere türlü türlü zevkler bahşeden ve bembeyaz bir kaynaktan çıkan (es-Sâffât 37/45-47) içeceklerdir. İçildiği taktirde sarhoşluk vermediği gibi ne baş dönmesi yapmaktadır (el-Vâkıa 56/19), ne de günaha itmektedir (et-Tûr 52/23). Cennette akıl almaz türden meyve, hurma bahçeleri, nar ağaçları (er-Rahmân 55/68), bağlar (en-Nebe’ 78/32), üzerinde diken bulunmayan sedir ağaçları, salkımları toplayanların ellerine sarkmış muz ağaçları (el-Vâkıa 56/28-29), çeşit çeşit enfes kuş etleri (el-Vâkıa 56/21) bulunmaktadır.

Cennet Nimetleri

Cennetlik kulların elbiseleri ince ve kalın olmak sureti ile halis ipektendir (el-Kehf 18/31; el-İnsân 76/21), süsleri, takıları altındandır (el-Kehf 18/21; el-Hac 22/23; el-Fâtır 35/33), içerisinde barındıkları evleri güzeldir (et-Tevbe 9/72). Cennetlik kullara hizmet eden ölümsüz gençler (vildan) vardır ve bu gençler güzellikleri sebebi ile saçılmış birer inci gibidirler (el-İnsân 76/19). Bu gençler altın kadeh ve tepsiler ile dolaştırırlar, cennetlik kulların canlarının istediği ve gözlerinin gördüğü, görmediği her nimet orada hazır bulunmaktadır (ez-Zuhruf 43/71). Cennetlikler için altlarından güzel ırmaklar akan, üst üste inşa edilmiş olan köşkler, evler vardır (ez-Zümer 39/20). Cennetlikler için güzellikleri dillere destan tertemiz eşler bulunmaktadır (el-Bakara 2/25; el-Vâkıa 56/35-38; es-Sâffât 37/48-49; en-Nebe’ 78/33). Cennetlikler eşleri ile cennette bulunan gölgelerde tahtlarına kurularak yaslanırlar (Yâsîn 36/56). Yüce Allah kalplerinden kini sökülüp alır, kardeşler gibi karşı karşıya tahtları üzerinde otururlar. Orada olanlara hiçbir yorgunluk, eziyet ve zahmet yoktur (el-Hicr 15/47-48). Cennette yaşayanlar asla boş veya yalan söz işitmezler (en-Nebe’ 78/35).

İnsan akıl ve hayalinin Cennet nimetlerinin almayacağı derecede güzel olduğunu Hazreti Peygamber tarafından kutsi bir hadiste şöyle ifade edilmiştir. “Cenab-ı Hak buyuruyor ki: Salih kullarım için ben, cennette hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve insanın kalbinden bile geçmeyen nice nimetler hazırladım” (Buhârî, “Tefsîr”, sûre 32; Müslim, “Cennet”, 1; Tirmizî, “Tefsîr”, sûre 32). Bu büyük sözden bu konunun dünya bakışı ile anlamanın ne kadar olduğu açık bir dille ifade edilmiştir.

Cennetin Allan’ı Görmek

Şüphe yok ki cennet nimetlerin en büyüğü Allah’ın hoşnutluğunu rızasını kazanmak ve Allah’ın cemali nurunu görmektir. Kuran’ı Kerimde şöyle buyrulmuştur: “… Allah’ın rızası ise hepsinden (bütün cennet nimetlerinden) daha büyüktür. İşte büyük kurtuluş ta budur” (et-Tevbe 9/72). Allah’ın ahirette görülmesi (Rü’yetullahtır). Müminler, yarın ahirette, cennet içerisinde Allah’ı mahiyeti kesin bilinmemekle birlikte göreceklerdir. Kuran-ı Kerimde ahirette müminlerin Allah’ı görecekleri haber verilmiştir : “Yüzler vardır ki, o gün ışıl ışıl parlayacaktır. Rablerine bakacaklardır” (el-Kıyâme 75/22-23)

Bu konuda Peygamber Efendimiz şöyle buyurmaktadır: “Muhakkak ki siz şu ayı görüşünüz gibi, Rabbinizi de göreceksiniz. Ve o sırada izdihamdan ötürü birbirinize zarar vermiş de olamayacaksınız” (Buhârî, “Mevâkýt”, 16; “Tevhîd”, 24; Müslim, “Îmân”, 81; Tirmizî, “Cennet”, 15).

Bir başka hadiste ise, cennete giren müminlere Allah’ın şöyle buyurur “Daha vermemi istediğiniz bir şey var mı?”. Onlar ise cevaben “Daha ne isteyelim?” diyecekler. Bunun üzerine, Allah’ın kendisini müminlere göstereceği, artık müminler için Allah’a bakmaktan daha hoş gelecek bir şeyin bulunmayacağı aynı hadiste bildirilmiştir (bk. Müslim, “Îmân”, 80; Tirmizî, “Cennet”, 16). Rabbim cümle ümmeti Muhammedi bu nimete ulaştırsın.

islamalimi

2012 tarihinden bu yana değerli ekibimiz doğru bilgiler ile siz ziyaretçilerimize faydalı olmak adına çalışmaktadır. Sitemizde kendini kanıtlamış yazarlarda mevcuttur. Sizde bu yazarlar arasına girmek isterseniz bize ulaşın.

Konuyla İlgili

2 Yorum

  1. Efendim, merhaba. Cennet hakkında bilgi yazısının yanındaki resmi kitabımda kapak olarak kullanmak istiyorum. Kitabımın ismi “Ömür yolu” olacak. Bir mahzuru olur mu sizin için. İzniniz var mıdır? Teşekkür ediyor, başarılar diliyorum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu