AhiretYazarlar

Cehenneme Atılacak 3 Kişi

Cehenneme atılacak 3 kişi şehit, alim ve cömert! Peygamber Efendimiz (s.a.v), hadis-i şerifte şöyle buyuruyor;

“(İnsanların, yaşadığı hayatın hesabını vermek için Allah’ın huzurunda toplanacağı) Kıyamet gününde, ilk defa bir şehid hakkında hüküm verilir. Allah Teâlâ ona dünyada vermiş olduğu nimetleri hatırlatır, o da hatırlar ve bunlara kavuştuğunu itiraf eder. Cenâb-ı Hak:

Allah (c.c) Bu 3 Kişiye Hesap Soracaktır Bunun İlki Şehitlerdir

  • Peki, vermiş olduğum bunca nimete karşılık sen benim için ne yaptın? diye sorar. Şehit de;
  • Senin dinin yolunda çarpıştım, şehit düşünceye kadar Senin uğrunda cihad ettim, (en değerli varlığımı, canımı İ’la-yi Kelimetullah için feda ettim) diye cevap verir. Allah Teâlâ kendisine;
  • Yalan söylüyorsun. Sen, “(vay be) ne kadar (babayiğit ve) cesur bir adam” desinler diye savaştın, (senin savaşırken niyetin buydu ve senin vefatından sonra da hakkında böyle) söylendi, (sen niyetinin karşılığını aldın) buyurur. Sonra emrolunur da o kişi, yüzüstü sürüklenerek cehenneme atılır. (Müslim, İmâre 152.)

Cehenneme Atılacak İlim Ehli

Bu defa ilim öğrenmiş, öğretmiş ve Kur‘an okumuş bir kişi huzura getirilir. Allah Teâlâ ona da verdiği nimetleri hatırlatır. O da hatırlar ve itiraf eder. Ona da:

  • Peki, vermiş olduğum bunca nimete karşılık sen benim için ne yaptın? diye sorar. Âlim kimse de;
  • “İlim öğrendim (ve öğrendiğim ilmi, istifade etsinler diye Senin kullarına) öğrettim ve senin rızân için Kur’an okudum.” cevabını verir. Allah Teâlâ kendisine;
  • Yalan söylüyorsun. Sen “vay be ne âlim bir insan, ne güzel anlatıyor,” desinler diye ilim öğrendin. Kur’an-ı Kerim’i de, “ne güzel okuyor” desinler diye okudun. Bunlar da zaten senin hakkında dünyada iken söylendi, (sen de niyetinin karşılığını aldın). buyurur. Sonra da emrolunur o da yüzüstü sürüklenerek cehenneme atılır.

Cehenneme Atılacak Zengin Kişi

Daha sonra Allah’ın kendisine her çeşit mal ve imkân verdiği bir kişi getirilir. Allah Teâlâ verdiği nimetleri ona da hatırlatır. O da hatırlar ve itiraf eder.

  • Peki, vermiş olduğum bunca nimete karşılık sen benim için ne yaptın? diye sorar. O zengin kimse de;
  • “Verilmesini sevdiğin, razı olduğun hiç bir yerden malımı esirgemedim, (fakire, fukaraya, yetime ve darda kalmışa) infak ettim ve sadece senin rızânı kazanmak için harcamada bulundum” der. Allah Teâlâ ona da;
  • Yalan söylüyorsun. Halbuki sen, bütün bu yaptıklarını “ne kadar cömert bir insan, ne kadar hayırsever bir adam” desinler diye yaptın. Bu da zaten senin için söylendi, buyurur. Bu üçüncü kişi de diğerleri gibi yüzüstü sürüklenerek cehenneme atılır.”

Bu Durumlardan Kendimize Ders Çıkarmalıyız

Şehide, âlime ve cömerde böyle muamele yapılırsa bizim halimiz ne olacak? Allah Teâlâ bizleri bu dünyada kazanmış görünüp de ahirette kaybeden kullarından eylemesin. Amin

Değerli dostlar, bu hadis-i şeriften şu dersleri çıkarıyoruz;

1- Başta ibâdetler olmak üzere bütün hayırlı amellerimizden sevap elde edebilmek için onları sadece Cenab-ı Allâh’ın rızâsını kazanma niyetiyle yapmamız gerekir.

2- Gâye Cenâb-ı Allâh’ın rızâsı olmadıkça -haddi zâtında- en makbûl olan ameller dahi sahibine fayda sağlamamaktadır.

3- Dini, çıkarlarına ve menfaatlerine âlet edenler, kimlikleri ve makamları ne olursa olsun, ahirette “yalan söylüyorsun” diye azarlanacak ve cezaya çarptırılacaklardır.

4- Müslümanlar olarak ibâdet ve amellerimizde gösteriş ve desinler kaygısından sıyrılıp, yaptıklarımızı “Allah bilsin yeter” seviyesine gelmedikçe, kaliteli bir iman hayatı yaşamamız mümkün değildir.

Peygamber Efendimiz (s.a.v), hadis-i şerifte şöyle buyuruyor; “Azîz ve celîl olan Allah’ın rızasını, hoşnutluğunu kazanmaya yarayan bir ilmi, sırf dünyalık elde etmek için öğrenen kimse, kıyamet günü cennetin kokusunu bile alamaz.”(Ebû Dâvûd, İlim 12; İbni Mâce, Mukaddime 23)

Ebû Hüreyre (r.a.)’den rivâyete ettiği bir diğer hadis-i şerifte Rasûlullah (s.a.v.), şöyle buyurdu: “Hüzün kuyusundan Allah’a sığının.” Ashab-ı Kiram Efendilerimiz sordular;

“Hüzün kuyusu nedir, Ey Allah’ın Rasûlü?” Rasûlullah (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurdu: “Cehennem’de bir vadinin adıdır. Cehennem, günde yüz defa ondan Allah’a sığınır.” Bunun üzerine Ashab-ı Kiram Efendilerimiz sordular;

“Ey Allah’ın Rasûlü, oraya kimler girecek?” Buyurdu ki: “Gösteriş için Kur’an okuyup gösteriş için kulluk yapanlar oraya girecektir.” (Tirmizî, Zühd 48)

Âyet-i kerimede Rabbimiz şöyle buyurur;

“Dünya hayatını ve onun ziynetini isteyenlere, orada işlediklerinin karşılığını tastamam veririz. Onlar orada bir eksikliğe de uğratılmazlar. İşte (haktan ayrılan, âhireti unutan, dünya menfaatleriyle yetinen) o kimseler için âhirette ateşten başka bir şey yoktur. (Dünyada) yaptıkları (iyi) şeyler heder olup gitmiştir. Zaten bütün yapageldikleri şeyler boştur.”

(Hûd, 11/15-16)

Allah Teâlâ bizleri sadece O’nun rızasını gözeten ve O’nun rızasına ulaşmak için gayret eden samimi kullarından eylesin. Âmin.

Cehenneme Atılacak 3 Kişi Hakkında Video Sohbet

Konu ile alakalı olan Cehennemin İsimleri başlıklı konudan da istifade edebilirsiniz.

Murat Toksöz

Hafız olan yazarımız şu anda İmam Hatip olarak dini görevini sürdürmektedir. Sitemizde ve youtube kanalından takipçilerine bir çok faydalı bilgiler sunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu