Ayetler

Cehennem İle İlgili Ayetler

Cehennem hakkında Kuran ı Kerimde birçok ayeti kerime zikredilmiştir. Yüce Mevlamız dünya hayatı içerisinde olan insanın en iyi anlayabileceği şekilde ayetler ile hak edenleri içine atacağı Cehennem hakkında bilgiler vermiştir. Şimdi bu çok kıymetli ayeti kerimeleri zikredelim. Biz bu bilgileri aldığımız taktirde hem cehennem hakkında bilgiler edineceğiz hemde inşaallah bu ayetler bizlere çok şiddetli Cehennem azabından korunmamıza vesile olacaktır.

 • el-Mürselât Suresi 77/32-33
  77.32 – Şüphesiz cehennem, her biri saray büyüklüğünde kıvılcımlar saçar.
  77.33 – Bunlar sanki birer kızıl devedir.
 • el-Furkan Suresi 25/12
  25.12 – Bu ateş onları uzak bir mesafeden görünce onun müthiş kaynamasını ve uğultusunu işitirler.
 • el-Arâf Suresi 7/40-41
  7.40 – Ayetlerimizi yalanlayanlar ve o ayetlere uymayı kibirlerine yediremeyenler var ya, onlara göklerin kapıları açılmaz. Onlar, deve iğne deliğinden geçinceye kadar cennete de giremezler! Biz suçluları işte böyle cezalandırırız.
  7.41 – Onlar için cehennem ateşinden döşek, üstlerinde de cehennem ateşinden örtüler var. İşte biz zalimleri böyle cezalandırırız.
 • el-Kehf Suresi 18/29
  18.29 – De ki: “Hak, Rabbinizdendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin.” Biz zalimlere öyle bir ateş hazırladık ki, onun alevden duvarları kendilerini çepeçevre kuşatmıştır. (Susuzluktan) feryat edip yardım dilediklerinde, maden eriyiği gibi, yüzleri yakıp kavuran bir su ile kendilerine yardım edilir. O ne kötü bir içecektir! Cehennem ne korkunç bir yaslanacak yerdir.
 • İbrahim Suresi 14/50
  14.50 – Gömlekleri katrandandır. Yüzlerini de ateş bürüyecektir.
 • el-Mü’minûn Suresi 23/104
  23.104 – Ateş yüzlerini yalar ve onlar orada sırıtır kalırlar.
 • el-Meâric Suresi 70/15-16
  70.15-16) Hayır (ne mümkün)! Şüphesiz cehennem, derileri kavurup çıkaran alevli ateştir.
 • el-Hümeze Suresi 104/6-7
  104.6-7 O, Allah’ın, yüreklere işleyen tutuşturulmuş ateşidir.
 • el-Karia Suresi 101/9-11
  101.9 – İşte onun anası (varacağı yer) Hâviye’dir.
  101.10 – Sen Hâviye’nin ne olduğunu ne bileceksin?
  101.11 – O, kızgın bir ateştir.

et-Tahrîm Suresi 66/6
66.6 – Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. O ateşin başında gayet katı, çetin, Allah’ın kendilerine verdiği emirlere karşı gelmeyen ve kendilerine emredilen şeyi yapan melekler vardır.

el-Vakıa Suresi 56/42-44
56.42-44 Onlar, iliklere işleyen bir ateş ve bir kaynar su içindedirler. Ne serin ve ne de yararlı olan zifirî bir gölge içinde!.

 • en-Nisâ Suresi 4/56
  4.56 – Şüphesiz ayetlerimizi inkar edenleri biz ateşe atacağız. Derileri yanıp döküldükçe, azabı tatmaları için onların derilerini yenileyeceğiz. Şüphesiz Allah, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
 • es-Sâffât Suresi 37/64-66
  37.64 – O, cehennemin dibinde biten bir ağaçtır.
  37.65 – Onun meyveleri sanki şeytanların kafalarıdır.
  37.66 – Cehennemlikler ondan yiyecekler ve onunla karınlarını dolduracaklardır.
 • el-Vâkıa Suresi 56/53-55
  56.53 – Karınlarınızı ondan dolduracaksınız.
  56.54 – Üstüne de o kaynar sudan içeceksiniz.
  56.55 – Kanmak bilmez susamış develerin suya saldırışı gibi içeceksiniz.
 • en-Nebe Suresi 78/24,25
  78.23-25 Onun içinde devirlerce kalacaklardır. Orada bir serinlik, içilecek bir su tadamazlar. Ancak bir kaynar su ve bir irin tadarlar.
 • el-Mutaffifîn Suresi 83/15
  83.15 – Hayır, şüphesiz onlar, kıyamet günü Rablerini görmekten mahrum bırakılacaklardır.
 • en-Nisâ Suresi 4/137, 168
  4.137 – İman edip sonra inkar eden, sonra inanıp tekrar inkar eden, sonra da inkarlarında ileri gidenler var ya; Allah, onları bağışlayacak da değildir, doğru yola iletecek de değildir.
  4.168 – Şüphesiz inkar edenler ve zulmedenler (var ya), Allah onları asla bağışlayacak ve doğru yola iletecek değildir.

Böylece Kuran ı Kerimde geçen Cehennemle ilgili ayeti kerimeleri aktarmış olduk. Rabbimiz cümle ümmeti Muhammedi muhafaza eylesin.

islamalimi

2012 tarihinden bu yana değerli ekibimiz doğru bilgiler ile siz ziyaretçilerimize faydalı olmak adına çalışmaktadır. Mevla imkan verdiğince çalışmaya devam edeceğiz. Selam ve Dua ile...

Sorular & Yorumlar

 1. Müslüman insanlar bir müddet sonra cehennemden çıkıcakmı herhangi bir ayet varmı acaba…… teşekkürler

  1. İlgi ve alakanız için teşekkürler. Kaf Suresinin 50/32-33 ayetleri cennetle ilgilidir, bu nedenle konu içerisinden çıkarılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu