Ahiret

Cehennem Hakkında Bilgi

Kelime manası olarak cehennem kelimesi “derin bir kuyu” manasına gelmektedir . Ahirette yapılacak büyük hesap sonrası iman etmemiş olan kafirlerin ebedi olarak kalacakları yerdir.

Cehennemde, günahkar Müslümanlar günahları ölçüsünde cezaları kadar azap çekecek ve belli bir zaman orada kalacaklar. Fakat belli bir süre oluşu asla küçümsenmemelidir. Zira cehennemde bir an bile kalmak, kişiye çok uzun ve dayanılmaz gelecektir.

Cehennemin İsimleri

Kuran ı kerimde azap mekanı olan cehennem 7 isim ile anılmıştır. Cehennem derin ve büyük hesap kuyusu anlamına gelmektedir
1. Nar: Ateş.
2. Cahim: Son derece şiddetli ve büyük, alevleri kat kat yükselen kızgın ateş.
3. Haviye: Düşenlerin bir çoğunun asla geri dönemediği büyük hesapsız uçurum.
4. Sair: Çılgın, zaptetmek mümkün olmayan ateş.
5. Leza: Dumanın olmadığı ve katıksız alev.
6. Sakar: Çok büyük kızgın ateş.
7. Hutame: Obur, aç ve kızgın ateş. Kaynaklarımızda bu 7 ismin, Cehennemin 7 tabakası olduğu bilgisi yer almaktadır..

Kuranı Kerimde Cehennem

Yüce kitabımız Kuranı Kerimde Cehennem ve içerisinde yaşanılacak olan hayat hakkında şu şekilde bahsedilir. Biz size şimdi ayetlerden örnekler vereceğiz. Daha detaylı bilgi için Kuran ı Kerim meallerine başvurabilirsiniz.

Suçlular yani günahkarlar cehenneme vardıklarında, cehennem onlara büyük kıvılcımlar saçar.

(el-Mürselât 77/32-33)

Cehennem uzaktan gözüktüğünde onun kaynaması ve uğultusu bütün günahkarlar tarafından işitilir.

(el-Furkan 25/12)

İnkarcılar ise ateşten olan örtü ve yatakları ile (el-Arâf 7/40-41) Cehennemlik olanları her taraftan kuşatan (el-Kehf 18/29) insan yüzlerini dağlayan ve şiddetle yakan (İbrâhim 14/50; el-Mü’minûn 23/104) deriyi soyarak kavuran (el-Meâric 70/16), yüreklere (büyük bir dert ile) çöken (el-Hümeze 104/7) kızgın ateş dolu bir çukurdur. (el-Karia 101/9-11).

Cehennemin Yakıtı Günahkar İnsanlar Olacak

Yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem (et-Tahrîm 66/6) kendisine atılanlardan asla bıkmayacaktır (Kaf 50/33). Dolayısı ile insan içine derinden işleyen bir sıcaklık ve kaynar su içinde, serin ve hiç hoş olmayan bir kara dumanın gölgesinde bulunacak. Cehennemliklerin (el-Vâkıa 56/42-44) derileri her yanışında, azabı tatmaları için yenilenecek. Daha sonra derileri başka deriler ile değiştirilecektir. (en-Nisâ 4/56).

Onların yiyeceği zakkum ağacı (es-Sâffât 37/64-66) içecekleri ise kaynar su ve irindir (el-Vâkıa 56/53-55; en-Nebe’ 78/25). Orada hiç bir serinlik bulamadıkları gibi içecek güzel bir şey de bulamayacaklardır (en-Nebe’ 78/24). Yüce Rabbimiz bizleri bu dehşetli azaplardan muhafaza eylesin.

Cehennemden Kötüsü İse Mevla’mızın Cemalinden Mahrum Kalmak

Yüce Allah’ı (cemalini) görmekten mahrum kalacak inkarcılara (el-Mutaffifîn 83/15) Yüce Allah asla rahmet etmeyecek (en-Nisâ 4/137, 168), cehennem azabı ise onları ebedi olarak kuşatacaktır. Cehennemde günahlar işlemiş ve dünyada tövbe etmemiş olan günahkar müminler ise ebedi kalmayacaklardır.

Fahri Kainat Peygamberimiz’in hadis i şeriflerinde buyurduğu üzere günahkar müminler cezalarını çektikten sonra cennete konulacaklardır (Buhârî, “Rikak”, 51; “Tevhîd”, 19; Tirmizî, “Birr”, 61; İbn Mâce, “Mukaddime”, 9).

Kuranı Kerimde Cehennem hakkında geniş bilgi için Cehennem İle İlgili Ayetler başlıklı konuyu ziyaret edebilirsiniz.

Cehennem Azabı Hem Beden Hemde Ruh İçindir

Ahiret hayatında ruh, beden ile birlikte olacaktır. Bu neden ile günahkarlar ve kafirler cehennem azabını ruh ve bedenleri ile birlikte çekeceklerdir.

Ebedi olan yani sonsuz olan cehennem hayatı konusu hafife alınmamalıdır. Söz konusu olan acı, ıstırap, azap, ateş ve sair şeyler bu dünyadakilere kesinlikle benzetilemez. Bu konunun iç yüzünü biz insanların bilebilmesi mümkün değildir. Zira bu bilgi Allah mahsustur. Özetle, yukarıda zikrettiğimiz ayetlerden anlaşılacağı üzere bu dünyada gördüklerimiz bizlere sadece küçük bir ışık tutmaktadır.

islamalimi

2012 tarihinden bu yana değerli ekibimiz doğru bilgiler ile siz ziyaretçilerimize faydalı olmak adına çalışmaktadır. Mevla imkan verdiğince çalışmaya devam edeceğiz. Selam ve Dua ile...

Bir Soru & Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu