İslam Alimi

İsimler

Azmi ismi bir erkek ismidir. Azim kelimesine bağlatılı olan bu isim ola azimli, kasıt, niyetlilik...
Arapça ve Farsça kökenli olan Abuzer ismi bir erkek ismidir. Kısaca anlamı altın suyudur. Altın...
Abidin ismi Arapça bir erkek ismidir. Kısaca manası çok dindar inançlı ve çokça ibadet eden...
Abdurrahman ismi kısaca Rahman olan Allah’ın kulu demektir. Rahman ismi esmaül hüsna içerisinde yer almaktadır...
İslam aleminde en çok kullanılan isimlerden biri Abdullah isminin kısaca anlamı “Allah’ın kulu” demektir. Bu...
Abdülkerim ismi Arapça bir erkek ismidir. Anlamı ise keremi bol ve sonsuz, cömert en ziyade...
Abdülhamit ismi bir erkek ismidir ve Arapça bir isimdir. Esma ül hüsnaya dayanan bu isim...
Abdulbaki ismi bir erkek ismidir ve Arapça kökenlidir. Anlamı isi sonsuz ebedi olan vede ölmenin...
Abdulaziz bir erkek ismidir ve kökeni Arapçadır. Anlamı ise çok büyük ve aziz oluşu ile...
Abdi ismi Arapça bir isimdir ve kul manasına gelen abd kelimesinden türemiştir. Manası ise Kulluk...