İsimler

Arapça kökenli bir isim olan Haşmet Büyüklük, görkem Kibarlık, zariflik nezaket Alçak gönüllülük manasına gelmektedir.
Arapça kökenli bir isim olan Haşim Kıran, ezen, parçalayan ve de Ekmek doğrayan manasına gelmektedir.
Arapça kökenli bir isim olan Hasbi İsteyerek yapan ve karşılık beklemeksizin yapılan iş manasına gelmektedir.
Arapça kökenli bir isim olan Hamit Övülmeye değer Hamd eden, şükreden manasına gelmektedir. Bu anlamlar...
Arapça kökenli bir isim olan Hikmet Bilgelik Neden ve de gizli neden Allah’ın biz kullarca...
Arapça kökenli bir isim olan Hami Koruyan, muhafaza eden koruyucu, himaye eden.  Kayıran, kayırıcı manasına...
Arapça kökenli bir isim olan Hamdi ismini genellikle Allah’ı övmeye, Allah’a şükretmekle alakalı olarak kullanırız....
Arapça kökenli bir isim olan Haluk İyi güzel ahlak sahibi, iyi huylu kimse, geçimli kimse...
İbranice kökenli bir isim olan Harun Parlayan ışık saçan manasına gelmektedir. Ayrıca Hazreti Musa’nın ağabeyi...
Arapça kökenli bir isim olan Halis Karışık olmayan, saf, olan katışıksız İçten ve de, samimi...
Arapça kökenli bir isim olan Halim Yumuşak huylu ve de sert olmayan manasına gelmektedir. Bu...
Arapça kökenli bir isim olan Halit sürekli, sonsuz ve de ebedi manalarına gelmektedir.
Arapça kökenli bir isim olan Haldun ebediyen Sonsuz olan, ebedi olan manalarına gelmektedir.
Arapça kökenli bir isim olan Hakkı Doğrulukla, hakla ve de adaletle alakalı kişi anlamına gelmektedir.
Arapça kökenli bir isim olan Gazanfer İri aslan ve de Yiğit, yürekli, kuvvetli adam Manalarına...
Arapça kökenli bir isimi olan Gaffar ismi çok bağışlayıcı olan ve bağışlayan anlamlarına gelmektedir. Bu...
Arapça kökenli bir isim olan Garip isminin anlamları şöyledir: Yabancı Kimsesiz,  Zavallı Şaşılacak, tuhaf. Dokunaklı,...
Arapça kökenli bir isim olan Gani çok Zengin, çok varlıklı ayrıca Bol veren. anlamlarına gelmektedir....