İslam Alimi

Sahabeler

Bahsi geçen değerli sahabeler Ashab-ı Bedir olarak anılmaktadır. Bu şanlı sahabeler pek çok müjde ile...
“İslâm’ı ilk önce kabul eden muhâcirler ve ensar ile, iyilikle onlara uyanlar var ya, Allah...
Rasulullah’ın İlk Kızı Hazret-i Zeyneb radıyallahu anhâ Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem efendimizin ilk kızı ve...
Hazreti Fâtıma radıyallahu anhâ Nebîler Efendisinin son çiçeği… Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dünyada...
Seyfullah yani (Allah’ın kılıcı) olarak da bilinen Arap komutan. Hudeybiye anlaşması sonrasında Müslümanlığı oluncaya kadar...
Hazreti Ali’nin;Künyesi: Ebul Hasan ve Ebu Turab Lakabı: Emir ul Muminin Baba adı: Ebu Talib...
Biz burada edebli bir insanın en büyük temsili olan Hazreti Osman’ın (ra)dan sadece bir nebze...
Babasının İsmi: Ebû Kuhafe Osman bin Amr’dır. Annesinin İsmi: Selma binti Sahr bin Amr bin...
Ömer bin el-Hattab İslam Devletinin Ebu Bekir’den sonraki başıdır (634-644). Sünni kaynaklarına göre dört Raşit...