Akaid

Büyük Günah Kavramı

İlmihalde yer alan ve her kulu ilgilendiren Büyük Günah Kavramı hakkında açıklayıcı bir konu. Bu konuda İslam dininde büyük günah ve büyük günah nedir? gibi sorularında cevaplarına ulaşabilirsiniz.

Arapça dilinde kebire, kebair kelimesi ile ifade edilen büyük günah kavramı, bozgunculuğa neden olan, hakkında (ayeti kerime veya hadis i şerif) bulunan, işleyen kimsenin dünyada veya ahirette cezalandırılmasına sebep olan suçlar ve davranışlara denilmektedir.

Büyük günahların büyüğü Allah’a şirk koşmak ve inkar etmektir. Peygamberimiz bir hadisinde, “Size büyük günahların en büyüklerinden haber vereyim mi? Onlar: Allah’a ortak tanımak, ana babaya itaatsizlik ve yalancı şahitliktir” (Buhari, “Edeb”, 6; Müslim, “iman”, 38; Tirmizi, “Tefsir”, 5) buyurmuş, başka hadislerinde “Mahveden yedi günahtan sakınınız. Onlar: Allah’a ortak koşmak, sihir yapmak, haksız yere adam öldürmek, yetim malı yemek, riba (faiz), savaştan kaçmak, iffetli ve iman sahibi bir kadına zina iftirasında bulunmaktır” (Buhari, “Vesaya”, 23; Müslim, “iman”, 38; Ebu Davud, “Vesaya”, 10) diyerek, büyük günahların yedi tanesini zikretmiştir. Bir başka hadiste büyük günahların sayısı dokuz olarak belirtilmiş, ana babaya itaatsizlik ve Mescid-i Haram’da yapılması yasak bir işi işlemek de bunlara eklenmiştir (Ebu Davud, “Vesaya”, 10).

Gönlünde inancı olduğu halde inancını diliyle söyleyen, fakat çeşitli nedenlerle ameli terk eden, dolayısıyla şirk ve küfür dışındaki büyük günahlardan birini işleyen kimse, işlediği günahı helal saymıyorsa mümindir, kafir değildir. Ancak büyük günah işlediğinden ceza görecektir. Fakat bu kişi için tövbe kapısı açıktır. Yüce Allah böyle bir kimseyi ahirette dilerse affeder, şefaat olunmasına izin verir, dilerse de günahı ölçüsünde cezalandırır. sonucunda ise, kalbinde inancı bulunduğu için cennete girdirir.

Sahabelerden Ebu Zer el-Gıfari’nin anlattığına göre, Hz. Peygamber: “Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur deyip de bu inancı üzere ölen kişi cennete girer” buyurmuş, Ebu Zer, “O kişi zina yapsa, çalsa da mı?” diye sormuş, “Evet, zina yapmış, hırsızlık etmiş de olsa cennete girer” cevabını vermiştir. Ebu Zer soruyu üç defa tekrar edip aynı cevabı alınca, dördüncü sorusunda Allah elçisi, “Ebu Zer bu durumdan hoşlanmasa bile o kimse cennete girer” buyurmuştur (Buhari, “Tevhid”, 33; “Rikak”, 16; Müslim, “iman”, 40; Tirmizi, “iman”, 18).
İlmihal Anasayfa

islamalimi

2012 tarihinden bu yana değerli ekibimiz doğru bilgiler ile siz ziyaretçilerimize faydalı olmak adına çalışmaktadır. Mevla imkan verdiğince çalışmaya devam edeceğiz. Selam ve Dua ile...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu