AkaidEfendimizPeygamberlerYazarlar

Peygamberler Hakkında Bilinmesi Gereken Vacipler

Peygamberlere İman

Ve rusülihi:

Îmânın dördüncü şartı, Allâhü Teâlâ’nın peygamberlerine îmân etmektir

Peygamberlerin evveli Âdem aleyhisselam, âhiri; son peygamber bizim peygamberimiz Muhammed aleyhisselamdır. Bu ikisinin arasında ne kadar peygamber geldi ise hepsinin peygamberliği haktır ve gerçektir

Kurân-ı Kerîm’de ismi geçen yirmi sekiz peygamber vardır ki bunları bilmek herkese vaciptir:

Âdem, İdris, Nuh, Hûd, Sâlih, İbrahim, Lût, İsmail, İshak, Yakub, Yûsuf, Eyyûb, Şuayb, Mûsâ, Hârûn, Dâvûd, Süleyman, Yûnus, İlyas, Elyesâ, Zülkifl, Zekeriyya, Yahyâ, Îsâ, Üzeyr, Lokman, Zülkarneyn -bu üçünde ihtilaf olundu, bazıları peygamberdir dediler ve bazıları evliyadır dediler-. Âhiri, son peygamber Muhammed aleyhisselam’dır.

Peygamberler hakkında vacib olan sıfatlar beştir:

  1. Sıdk: Bütün peygamberler sözlerinde doğrudurlar.
  2. Emânet: Bütün peygamberler emîndirler.
  3. Teblîğ: Bütün peygamberler Allâhü Teâlâ’nın emirlerini ve yasaklarını noksansız olarak ümmetlerine ulaştırıp beyan ederler.
  4. Fetânet: Bütün peygamberler kâmil akıl ve zekâ sahibidirler.
  5. İsmet: Peygamberler günahtan uzaktır. Peygamberler yalandan, hıyanetten, emir veya yasağı gizlemekten, ahmaklıktan, büyük ve küçük günahtan uzaktırlar.

Bizim peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a.v.) diğer peygamberlerden Üstün olan sıfatları:

  1. Bütün peygamberlerden efdaldir (üstündür).
  2. Bütün insanlara ve cinlere gönderilmiştir.
  3. Hâtemül enbiyadır. Yani, bütün peygamberlerin en sonuncusudur, ondan sonra peygamber gelmeyecektir.
  4. Bütün âlemlere rahmet olarak gönderilmiştir.
  5. Dîni, kıyâmete kadar devam edecektir.

Muhammed Raşid Akbay

Sözlük konusunda araştırmalar yaparak sizlere bilgiler vermekteyim. Bunların çoğu ise isim anlamlarından oluşmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu