Sözlük

Bab Ne Demek? Osmanlıcada Bab Nedir?

Bab kelimesi Sözlükte “kapı, vesile ve konu” gibi anlamlara gelmektedir. Aynı zamanda Bab bir kitabın bölümlerine ve bunun yanı sıra Arapça fiil çekim kalıplarının her birine denmektedir.

Bab Ne Demek? Hakkında Detaylı Bilgi

Bu kelime bilhassa Şiilik mezhebinde çok kullanılmıştır. Bununla birlikte günümüze Osmanlıcadan miras kalmıştır. Günümüzde de azda olsa bu kelime kullanılmaktadır. Ancak Türk toplumunda bu kelime tam olarak Şiilerin kullandığı genel anlamın dışında kullanılmaktadır. Bu nedenle Bab kelmelisini doğru anlayabilmemiz için önce bu kelimenin tarihini inceleyelim ve daha sonra günümüze gelelim

Farklı Anlamlara Göre Bab Kelimesi

Şiilik mezhebinin ilk dönemlerinde Bab kelimesi, kıdemli ve yetkili talebeler için kullanılmıştır. Daha sonra ki zamanlarda bu kelime, 12. imamın çeşitli nedenlerden dolayı gizlenmesinden sonra, imamlarla buluşarak, emirlerini inananlara ulaştıran kişi anlamında kullanılmıştır. Bu isim imam ile halk arasında irtibatı sağlayan kişilere verilmiştir.

Zaman içerisinde Bab kelimesi, gelişi beklenen, gelmesi yakın olan ve Allah’ın c.c ortaya çıkaracağı değerli ve önemli bir kişiye unvan olmuştur.

Nusayrîliğin kurucusu Muhammed b. Nusayr en-Nemirî (ö. 883), 11. İmam Hasan el-Askeri’nin babı olduğunu söylemiştir. Aynı zamanda 12 büyük imamın nurunu ve Hazreti Muhammed’in (s.a.v) hakikatini yansıtan ve kamil Şii olduğunu ileri süren, Şeyhilik adlı Şii tarikatının kurucusu Şeyh Ahmet el-Ahsai ve bu tarikattan etkilenerek Babilik adlı dini ekolün kurucusu olan Mirza Ali Muhammed’de imamların babı olduklarını iddia etmiştir.

Şeyhilere inancına göre 12 imam, marifetullaha (Yüce Mevlayı tanımaya) açılan kapılardır. İsmaililere göre ise, dini hiyerarşide bir rütbedir. Dürzilerde ise, “el-aklü’l-külli” ile irtibatı sağlayan dini otoriteyi ifade etmektedir. Bab fikrinin Şii gurublar da ortaya çıkmasıda, Hazreti Peygamber’e nispet edilen “Ben ilim şehriyim Ali (r.a) ise o şehrin kapısıdır. ” (bk.Aclunî, I, 235-236) sözün etkisi büyük olmuştur. (İ.K.)

Osmanlıcada Bab Kelimesi ve Yazılışı

Osmanlıcadan günümüze kadar gelen ve azda olsa kullanılan bir kelimedir. Bu kelime konunun başında naklettiğimiz gibi “kapı, vesile ve konu” gibi anlamlarda kullanılmaktadır. Genel itibari ile ise aynı özelliklerdeki kelime topluluğuna verilen bir isimdir. Bununla birlikte Osmanlıcada bab nedir sorusunun cevabına şu bilgileri eklemekte fayda vardır.

Bununla birlikte Osmanlı ilim kültüründen günümüze gelen bu kelimenin diğer bir anlamı şöyledir. Kitaplarımızda geniş kapsamlı eserlerin içerisinde yer alan bölüme verilen isimdir. Bu değerli eserler ana bölüm ve içerisinde yer alan bablara ayrılmaktadır. Bizim günümüzde duyulan en yaygın anlamı ise budur.

Sitemizde yer alan sözlük kategorisinde faklı kelimelerin anlamalarına ulaşabilirsiniz.

islamalimi

2012 tarihinden bu yana değerli ekibimiz doğru bilgiler ile siz ziyaretçilerimize faydalı olmak adına çalışmaktadır. Mevla imkan verdiğince çalışmaya devam edeceğiz. Selam ve Dua ile...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu