Haber

Ayetel Kürsi Faziletleri Hadislerle Birlikte

Ayetel Kürsi* Medine’de inmiştir.

* Bakara Suresi’nin 255. Ayetidir.

Ayetin ismi içerisinde “kürsi” kelimesi geçtiği için  bu ayete “Ayetel Kürsi”  denilmektedir. Kürsi kelimesi; yüksekçe yer, koltuk, saltanat gibi anlamlara gelmekle birlikte, manevi anlamı ise; ilim, güç ve sultan demektir. Bilineceği üzere buradaki kullanımı, Allah-ü Teala’nın şanına layık büyüklükte, anlamını sadece kendisinin bildiği varlık manasında kullanılmıştır. Ayetel Kürsi Kuran-ı Kerim’de ayrıca bulunan bir sure değil, Bakara Suresi’nin 255. Ayetini oluşturan bir duadır. Bir gece vakti inen Ayetel Kürsi’yi Peygamber Efendimiz (S.A.V) Zeyd Bin Sabit’i çağırarak yazdırmıştır.Ayetel Kürsi kaynaklarda Âyetü’l-Kürsî, Sûretü’l-Kürsî, A‘zamu’l-Âyât, Âyetü’t-Tevhid, Âyetü Sıfatillah ve Na’tillah, el-Âyetü’l-Hâfiza, el-Âyetü’l-Velâye.. gibi geçen, adlarla da bilinmektedir.[1]

Nüzul Sebebi

Bir rivâyete göre Ayetel Kürsi, Peygamber Efendimiz’in (S.AV) anlattığı bir kıssanın ardından indirilmiştir. Bu kıssa şöyledir ; Ebû Hureyre (R.A) şöyle rivâyet etmiştir: “Resûlüllah’ı (S.AV) dinledim, minberi üzerinde Hazreti Musa’dan (Aleyhisselâm) haber veriyordu. İsrailoğulları Hazreti Musa’ya: ‘Ey Musa! Senin Rabbin uyuyor mu?’ diye sordular. Hazreti Musa da onlara: “Allah’tan (Celle Celâluhû) sakınınız’ deyip onları böyle sorulardan menetmeye çalıştı. Bunun üzerine Allah (Celle Celâluhû) bir meleği Musa’ya (Aleyhisselâm) gönderdi. Üç gün üç gece onun uyumamasını sağladı. Sonra ona iki şişe verdi. Her birisi bir elindeydi. Onları korumasını emretti. Zaman zaman Musa uyuyor, elleri birbirlerine vurulacak şekle yaklaşınca uyanıp onları birbirinden uzaklaştırıyordu. Sonunda şişeleri birbirine değdirecek tarzda uyudu ve şişeleri kırdı. Allah (Celle Celâluhû) Musa’ya (Aleyhisselâm): ‘Eğer ben uyusaydım elinden düşen iki camın helak oluşu gibi, gökler ve yerler böylece düşer, helak olurlardı’ diye vahyetti.” Âyetü’l-Kürsî işte bu kıssanın anlatılışının ardından indirilmiştir.[2]

Ayetel Kürsi indiği gece Hazreti Ali’nin oğlu Muhammed bin Hanefiyye’den aktarılana göre, yeryüzünde birtakım olağanüstü hâller yaşanmış, dünyada bulunan putlar yere düşmüş, krallar da dengelerini kaybederek taçlarını düşürmüşlerdir.

Ayetel Kürsi’nin Konuları

Ayetel Kürsi’de mana olarak Allah-ü Teala’nın (C.C) ilim ve hakimiyet sırrından bahsedilmektedir. Yukarıda kelime anlamı olarak bahsi geçen “kürsi” ile Yüce Allah’ın (C.C) saltanatını ve hükümdarlığının açık ve net anlatılmasını dikkat çekmek gerekir. İçerisinde kimi açıkça kimi gizli bir şekilde 17 kere Yüce Allah’ın ismi geçen Ayetel Kürsi ‘de temel konu Allah-ü Teala’nın hak ve diri oluşu, ölümden uzak oluşu ve tek başına tüm evrene hükmettiği anlatılmaktadır.Yine bununla bağlantılı olarak tevhid mesajı da verilmektedir diyebiliriz.

[1] Ali Muslu, s.47-49; Nazilli Muhammed Hakkı, s.126-139

[1] Âlûsî, 2/8-9; Ali Arslan, 2/227-239

Ayetel Kürsi’nin Faziletleri ve İlgili Hadisler

  • Ayetel Kürsi Kuran-ı Kerim’de manen oldukça önemli bir yere sahiptir bunu Seleme İbni Kays(RA)’dan rivayet edilen şu hadisle anlayabilirz; “Allah’u Teâlâ, ne Tevratta, ne İncil’de, nede Zebur’da Ayet’el Kûrsi’den daha büyük bir Ayet indirmedi.”[3]
  • Yine Yüce Allah’ın kudretinin zikredildiği bu duada kötü varlıklardan korunacağını da ; “Bakara Sûresinde bir Ayet vardır ki Kuran Ayetlerinin Efendisidir. Şeytan olan herhangi bir evde okunursa (şeytan) o evden çıkar. (O Ayet) Ayet-el Kûrsi’dir.” [4]Hadisinden anlayabiliriz.
  • İç sıkıntılar, manevi darlıklar için de ; Peygamber Efendimiz buyurdular ki “Her kim Ayet-el Kûrsi’yi ve Bakara Sûresinin sonunu sıkıntılı(kederli) anında okursa Allah C.C. ona yardım eder”[5]
  • Ayetel Kürsi okunduğunda bereket arttırır bunu da bu hadisle destekleyebiliriz; Efendimiz(SAV) buyurdu ki; “Sen Ayet-el Kûrsi’den neredesin? O herhangi bir yemek veya katık üzerine okunursa mutlaka Allah C.C. o yemek ve katığın bereketini çoğaltır.”[6]
  • Efendimiz(SAV) buyurdu ki; “Her kim, her farz namazın arkasından Ayet-el Kûrsi’yi okursa, Cennete girmekten onu ancak ölüm men eder.Her kim onu yatacağı zaman okursa, ALLAH’u Teâlâ ona kendi evi, komşusunun evi ve etraftaki evler hakkında güvence verir.”[7]

 

Tüm bu büyüklüğünü ve faziletlerini anlattığımız dua,  bu bahsi geçen mevzular için de okunabileceği gibi, sadece Allah-u Teala’yı (C.C) anmak, ismini zikrtmek adına da okunabilir.  namaz içinde sure şeklinde okuyabileceğimiz  gibi, namazda tesbihden önce de okuyabiliriz. Aynı zamanda bu ayeti namaz dışında dua olarak , ihlas suresi, nas suresi ve felak sureleri ile birlikte okumanın da iyi olduğu söylenebilir. Yine olmasını istediğimiz dilek ve dualarımızda, dert ve sıkıntılarımızda tüm samimiyetimizle, içten tevekkülle bu duayı okuyarak Yüce Allah’a sığınabiliriz.

[1] Ali Muslu, s.47-49; Nazilli Muhammed Hakkı, s.126-139
[2] Âlûsî, 2/8-9; Ali Arslan, 2/227-239
[3] SUYUTİ
[4] BEYHAKİ
[5] Suyuti, Dürrül Mensûr
[6] SUYUTİ
[7] BEYHAKİ

islamalimi

2012 tarihinden bu yana değerli ekibimiz doğru bilgiler ile siz ziyaretçilerimize faydalı olmak adına çalışmaktadır. Mevla imkan verdiğince çalışmaya devam edeceğiz. Selam ve Dua ile...

Sorular & Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu