Kuran, Tefsir

Asr Suresi Anlamı Türkçe ve Arapça Okunuşu

Namazlarımızda çokça okuduğumuz namaz surelerinden biridir. Asr Suresi Anlamı Arapça ve Türkçe okunuşu hakkında bilgilere ulaşabilirsiniz.

Asr Suresi Nedir?

Bu sure adını, birinci ayetinde geçmekte olan “Asr” kelimesinden almıştır. Genel anlam itibari ile “zaman, dönem ve ikindi vakti” gibi anlamlarına gelmektedir. Arapça dilinde “Asr” kelimesi bir zaman dilimi anlamına gelmektedir. Asr suresi 3 ayetten oluşmaktadır ve Mekke’de inmiştir.

Asr Suresi Arapça Okunuşu

Mushaf sıralamasında 103., nüzul sıralamasında ise 13. suredir.

Asr Suresi
Kuranda Asr Suresinin Türkçe ve Arapça Okunuşu

Asr Suresi Türkçe Okunuşu

  1. Vel asr
  2. İnnel insane le fi husr
  3. İllellezıne amenu ve amilus salihati ve tevasav bil hakkı ve tevasav bis sabr

Asr Suresi Anlamı Nedir?

Rahman ve Rahim olan Allah´ın adıyla

  • 1-2. And olsun zamana ki, insan gerçekten ziyan içindedir.
  • 3. Ancak, iman edip de salih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka (Onlar ziyanda değillerdir).

Asr Suresi Hakkında Bilgi

Surenin temel olarak işlemiş olduğu konular. İnsan oğlunun ziyanda olduğu, bir kul için İmanın ve amelin şart olduğu gerçeği ortaya koyulmaktadır. Bununla birlikte Yüce Mevla kullarına Hakkı ve sabrı önemle tavsiye etmektedir.

Surenin temel mesajları ise şunlardır:

  • İnsanın sahip olması gereken dört özellik zikredilmektedir. Bunlar iman, iyi amel, hakkı tavsiye ve sabra sarılmaktır.
  • İnsanın ziyan içerisinde bir ömür sürdürdüğü ve yarın hesap gününde büyük bir pişmanlık duyacağı şimdiden haber verilmektedir.
  • İmanın tek başına yetmediği ve imanın amel ile yaşanabileceği belirtilmiştir.
  • İnsanlar birbirlerine hak ve hukuk dairesi içerisinde davranmaları gerekmektedir. Bununla birlikçe çevresinde ki insanları Hak ve hukuk konusunda tavsiyeler vermelidirler. İslam dinini tolum olarak yaşamanın gerekliliği vurgulanmıştır. Sabır edenlerinde yarın ahirette sabırlarının karşılığını alacakları açık bir dille ifade edilmiştir. Sabır etmenin insana değer kattığı bu yüce surede vurgulanmıştır.

islamalimi

2012 tarihinden bu yana değerli ekibimiz doğru bilgiler ile siz ziyaretçilerimize faydalı olmak adına çalışmaktadır. Mevla imkan verdiğince çalışmaya devam edeceğiz. Selam ve Dua ile...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu