Genel

Anne, Baba Sağlıklarında Mallarını Çocuklarına Bağışlayabilirler mi?

Miras konusu aileler arasında birçok sıkıntılara yol açabilmekte.Bu nedenle Anne, Baba sağlıklarında mallarını çocuklarına bağışlayabilirler mi?

Cevap: Kişi, mülkiyetinde olan mal üzerinde istediği gibi harcama hakkına sahip olduğundan, çocuklarından biri için bağışta bulunurken diğerlerinin rızasını almak zorunda değildir. Bununla beraber, anne babanın çocuklarına karşı önemli görevlerinden biri de aralarında bir ayırım yapmadan onlara karşı eşit muamelede bulunmaktır.

Bu davranış, onların görevi olduğu gibi çocuğun da en doğal hakkıdır. Çocukların kız-erkek veya büyük-küçük olması bu sonucu değiştirmez. Hazreti Peygamber (s.a.v.),“Allah’a karşı sorumluluk bilinci içinde olun ve çocuklarınız arasında adaletli davranın.” (Buhârî, Hibe, 12–13; Müslim, Hibât, 13) buyurmuştur.

Ayrıca başka rivayette belirtildiğine göre, sahabeden Beşir b. Sa’d, oğlu Nu’mân’a bir hibede bulunmak ve Hazreti Peygamber’i (s.a.s.) de şahit tutmak istemişti. Fakat Hazreti Peygamber (s.a.v.); “Öteki çocuklarına da bir şey bağışladın mı? “ diye sormuş, hayır, cevabını alınca da, “Allah’tan korkun ve çocuklarınız arasında adaletli davranın.” (Buhârî, Hibe, 12–13; Müslim, Hibât, 9–19) buyurmuştur.

Anne, baba, çocukları için bağışta bulunurken eşitliğe riayet etmelidir. Çocuklardan biri veya bir kısmının, tedavisi imkansız olan bir hastalığı olması, ya da engelli olması, büyük borç altında bulunması, ailesi çok kalabalık olup geçim sıkıntısı çekmesi, ilmi faaliyetlerde bulunup da ihtiyaç içinde olması gibi nedenlerle bazılarının ötekilerden daha muhtaç durumda olmaları durumunda, kendilerine ihtiyaçları oranında daha fazla verilebilir.

Fakat mümkün olduğu takdirde bu konuda diğer çocukların da rızalarının alınması daha uygun olur. Tüm bunlara rağmen, doğru olmamakla birlikte kişi çocuklarından birisine ya da bazılarına mal vermiş ise bu tasarruf hukuken de geçerlidir. (Mâverdî, el-Hâvî, VII, 544–545; Kâsânî, Bedâi, VI, 127; İbn Kudâme, el-Muğnî, VI, 298–300; Şirbînî, Muğni’l-Muhtâc, II, 401)

islamalimi

2012 tarihinden bu yana değerli ekibimiz doğru bilgiler ile siz ziyaretçilerimize faydalı olmak adına çalışmaktadır. Mevla imkan verdiğince çalışmaya devam edeceğiz. Selam ve Dua ile...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu