Akaid

Allah’ın Varlığının Delilleri

Yüce Mevlamız olan Allah’ın Varlığının Delilleri konusunda açıklayıcı ve bilgilendirici bir konu.

İnsanın Varlığı Allah’ın Varlığının Delillerinden Biridir

Bir bölüm İslam alimine göre insandaki Allah inancı, zorunlu ve yaratılıştan olduğu için Allah’ın varlığına dair dışarıdan deliller aramaya, mantıki ve akli deliller sunmaya hiçbir ihtiyaç yoktur. Yaratılışı bozulmamış, aklı karışmamış olan her insan Allah’ın var ve bir olduğunu bilir ve anlar. İslam dininde ki deliller yalnızca insanı uyarmak, bilgiyi ve şuuru geliştirmek içindir. Basit bir örneği şöyle verebiliriz. Mıknatıs ile demir birbirine yaklaşınca mıknatıs demiri çeker. Çünkü bu onun tabiatında gizlenmiştir.

İnsanında bu özelliği bozulmadığı sürece yaratılışının gereği gerçekleşecektir. Çünkü insan aklıyla ve bilgisiyle  alemleri yaradan Allah’ın varlığını anlayacak şekilde yaratılmıştır.

İnsan Allah’ın Varlığını Anlayacak Şekilde Yaratılmıştır

İnsan sadece iç ve dış dünyada Allah’ın varlığını ispat eden şeylere bakarak Allah’ın varlığını anlayabilecek değerde yaratılmıştır. Ayrıca insanın yaratılışı da Allah’ın varlığının açık bir delilidir. İslam alimlerinin çoğuna göre insan, öz benliğinde ve de dış dünyada Allah’ın varlığını gösteren deliller üzerinde durup düşünüp Allah’ın varlığına ulaşmak durumundadır.

“O’nu gözler idrak edemez. Ancak O, gözleri idrak eder” (el-Enam 6/103)

Mealindeki ayet, Allah’ın duyularla doğrudan doğruya idrak edilemeyeceğini bildirir. Ancak duyular, Allah’ı tanıyacak olan akla, gönle kalbe malzeme temin etmekteler. Bu malzeme de yaratılmış olan her şeydir, dünyanın ahenk ve düzenidir. Bunlar Allah’ın varlığını gösteren belirtiler, izler ve delillerdir. İnsan, aklı ile bu belirti, iz ve delillerden hareketle yaratıcıyı bulmaya çalışır. Ayette şöyledir:

“İnsanlara ufuklarda ve kendi nefislerinde ayetlerimizi göstereceğiz ki, onun gerçek olduğu, onlara iyice belli olsun…” (Fussılet 41/53; ayrıca bu konu ile alakalı konunun altında yer verdiğimiz ayetlere de başvurunuz..

Allah’ın Varlığının Delilleri Hakkında Önemli Notlar

İslam dininde Allah’ın varlığına delalet eden insanı bu konuda düşünmeye iman etmeye çağıran Kur’an ayetlerini ve hadisleri özenle incelenmiştir.

  • Hem de dış dünyayı ve hemde insanın yaratılışını gözlemleyen alimler, Allah’ın varlığını ispatlamak için insanın fıtraten Allah inancına sahip olduğunu ortaya koymuşlardır.
  • Alemin ve alemdeki varlıkların sonradan yaratılmış olup yaratıcıya muhtaç olduğu gayet açıktır.
  • Zira bir varlık olan alemin var olması için bir nedene ihtiyaç olduğu da her akıl sahibini anlayabileceği bir konudur.
  • Tabiatın büyük bir ahenge ve de şaşmaz bir düzene sahip olup bir yaratıcının eseri olmasının gerektiği gibi kimi deliller ortaya koymuşlardır.

Allah’ın Varlığının Delilleri Hakkındaki Ayetler

Müminun 23/12-14;
23.12 – And olsun, biz insanı, çamurdan (süzülmüş) bir özden yarattık.
23.13 – Sonra onu az bir su (meni) halinde sağlam bir karargaha (ana rahmine) yerleştirdik.
23.14 – Sonra bu az suyu “alaka” haline getirdik. Alakayı da “mudga” yaptık. Bu “mudga”yı da kemiklere dönüştürdük ve bu kemiklere de et giydirdik. Nihayet onu bambaşka bir yaratık olarak ortaya çıkardık. Yaratanların en güzeli olan Allah’ın şanı ne yücedir!

Furkan 25/47;
25.47 – O, geceyi size bir örtü, uykuyu istirahat zamanı ve gündüzü de hareket ve çalışma vakti yapandır.

Rum 30/20-22;
30.20 – Sizi topraktan yaratması, O’nun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Sonra bir de gördünüz ki siz beşer olmuş (çoğalıp) yayılıyorsunuz.
30.21 – Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de O’nun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır.
30.22 – Göklerin ve yerin yaratılması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olması da O’nun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda bilenler için elbette ibretler vardır.

Ayetler Bize Rabbimizi En Güzel Şekilde Anlatmaktadır

Yasin 36/37-40;
36.37 – Gece de onlar için bir delildir. Gündüzü ondan çıkarırız, bir de bakarsın karanlık içinde kalmışlardır.
36.38 – Güneş de kendi yörüngesinde akıp gitmektedir. Bu, mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen Allah’ın takdiri (düzenlemesi)dir.
36.39 – Ayın dolaşımı için de konak yerleri (evreler) belirledik. Nihayet o, eğrilmiş kuru hurma dalı gibi olur.
36.40 – Ne güneş aya yetişebilir, ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzmektedir.

Kaf 50/6-10).
50.6 – Üstlerindeki göğe bakmazlar mı? Onu nasıl bina ettik, nasıl donattık! Onda hiçbir düzensizlik ve eksiklik yoktur.
50.7 – Yeryüzünü de yaydık ve orada sabit dağlar yerleştirdik. Orada her türden iç açıcı çift bitkiler bitirdik.
50.8 – Bütün bunlar, içtenlikle Allah’a yönelen her kulun gönül gözünü açmak ve ona öğüt ve ibret vermek içindir.
(9-10) Ve gökten bir mübarek su indirdik, sonra onunla bahçeler ve biçilen ekin danelerini bitirdik. Ve uzunca boylu hurma ağaçları da (yetiştirdik) ki, onlar için birbiri üstüne konmuş muntazam salkımlar (tomurcuklar) vardır.

sitemizde yer alan Allah’ın Varlığına Deliller Nelerdir? ve Allah’ın Varlığı ve Birliği İle İlgili Ayetler başlıklı konuları da ziyaret edebilirsiniz.

islamalimi

2012 tarihinden bu yana değerli ekibimiz doğru bilgiler ile siz ziyaretçilerimize faydalı olmak adına çalışmaktadır. Mevla imkan verdiğince çalışmaya devam edeceğiz. Selam ve Dua ile...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu