Akaid

Allah’ın Sıfatları

Şimdi Yüce Rabbimiz ve yaratıcımız olan Allah’ın Sıfatları konusunda açıklayıcı bir konu. Zira İslam dinine mensup olan Müslümanlar için bu konu çok önemli bir konudur. Ki bu nedenle İlmihallerde de bu konuya önem ve yer verilmektedir.

Allahü Teala’ya iman etmek demek, O’nun yüce varlığı hakkında vacip zorunlu olan kemal ve yetkinlik sıfatlarıyla, caiz sıfatları bilip, inanmak, zatını noksan sıfatlardan yüce uzak tutmaktır. Allah, şanına layık olan bütün kemal sıfatlarıyla nitelenmiş noksan sıfatlardan münezzehtir.

Allah Teala’nın sıfatlarının tümü ezeli ve ebedi sıfatlardır. O’nun sıfatlarının başlangıcı sonu yoktur. Allah’ın sıfatları, yaratıkların sıfatlarına asla benzemez. Her ne kadar isimlendirmede benzerlik varsa da Allah’ın ilmi, iradesi, hayatı, kelamı; bizim, ilim, irade, hayat ve kelamımıza benzemez. Allah’ın zatını kavrayamadığımız için isim ve sıfatlarıyla tanırız.

Kur’an-ı Kerim “Onu gözler idrak edemez. Fakat O, gözleri idrak eder. O, eşyayı pek iyi bilen, her şeyden haberdar olandır” (el-En`am 6/103)

buyurarak, Allah’ın zatını idrak etmenin, önemini bilmenin imkansız olduğunu açıklamıştır. Hazreti Peygamber de bu konuda şöyle buyurmuştur: “Allah’ın yaratıkları hakkında düşününüz. Fakat Allah’ın zatı hakkında düşünmeyiniz. Gerçekten siz buna hiç güç yetiremezsiniz” (Süyuti, el-Cami`u’s-sag¢r, I, 132; Acluni, Keşfü’l-hafa, I, 311).

Yüce Allah’ın sıfatları iki gruba ayrılır:

1. Zati sıfatlar.
2. Sübuti sıfatlar.

islamalimi

2012 tarihinden bu yana değerli ekibimiz doğru bilgiler ile siz ziyaretçilerimize faydalı olmak adına çalışmaktadır. Mevla imkan verdiğince çalışmaya devam edeceğiz. Selam ve Dua ile...

Bir Soru & Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu