Akaid

Allah Korkusu Nedir?

Yüce yaratıcımız karşı olan ve Allah korkusu diye zikredilen,Allah korkusu nedir? Bu konu hakkında bilgi verir misiniz?

Sözlük anlamı olarak korkmak, bilinen, bilimeyen veya hissedilen herhangi bir şeyden dolayı irkilmek, bir tehlike karşısında endişe içerisin de olarak kalbin üzülmesidir. Allah (c.c) korkusu ise, İslam dininde olan terim olarak, “Yüce Allah’ın sonsuz büyüklüğü ve yüceliği karşısında irkilmek, Yüce Allah’ın sınırsız kemaline karşı duyduğumuz veya mutlaka duymamız gereken büyük muhabbetin bazı davranışlarımız ile zarar göreceği düşünmek ve kaygıyı taşımaktır.”

İslam dininde Allah korkusunun önemi büyüktür ve bu korku Kuran’ı Kerimde teşvik edilen korkulardandır. Mevla’mız şöyle buyurmaktadır.
1.“Eğer müminler iseniz benden korkun.” (Al-i İmran, 3/175)
2. “Ey kullarım! Benden korkun, sakının.” (Zümer, 39/16)

Mevlamız bu ayeti kerimelerden de anladığımız üzere kendisinde korkulması emredilmiştir. Fakat burada bir nokta vardır ki Allah korkusu; bir insanın karanlıktan, açlıktan veya düşmandan korkması gerektiği gibi bir korku çeşidi değildir. Bir İnsan, isyanı nedeniyle Allah’ın rahmet, mağfiret, rıza, sevgi… ve nimetlerinden mahrum olmaktan; o büyük ilaha hesap vermekten, dünya ve ahirette azabına uğramaktan korkar ve korkmalıdır.

Kuran’da Allah’ın gıyabında, makamından, vaadinden ve azabından korkmak söz konusudur. Örnek:
“Sen ancak Zikr’e (Kuran’a) uyanı ve görmediği halde Rahman’dan korkan kimseyi uyarırsın. İşte onu bir bağışlanma ve güzel bir mükafatla müjdele.” (Yasin, 36/11)

İşte bu korku Allah’ı görmeden ve huzuruna varmadan korkmaktır.

Allah’ın Makamından Korkmak

1. “Rabbinin huzurunda (hesap vermek üzere) duracağından korkan kimseye iki cennet vardır.”(Rahman, 55/46 )
2. “Kim de, Rabbinin huzurunda duracağından korkar ve nefsini arzularından alıkoyarsa, şüphesiz, cennet onun sığınağıdır.” (Nazi’at, 79/40-41)
Allah’ın makamından korkan Müslümanlar, cennetle müjdelenmişlerdir. Yüca Allah’ın makamını manası ise insan ve cinlerin kıyamet gününde hesap vermekten Allah’ın huzurunda durmaktan yani günahlarından dolayı korkulmasıdır. Allah, kullarının gizli ve aşikar yaptıklarını bilmektedir. Her insanlar Allah’ın denetimi ve gözetimi altındadır.

Allah’ın Vaadinden ve Azabından Korkmak

“Onlardan sonra sizi elbette o yere yerleştireceğiz. Bu, makamımdan korkan ve tehdidimden sakınan kimseler içindir.” (İbrahim 14/14) Allah’ın rızasından, cennetinden ve nimetlerinden mahrum kalarak, lanete ve azaba düşmekten korkmaktır.

Allah, bütün müminlere cennet, kafir ve münafıklara ise cehennem vaadinde bulunmuştur. “Allah, erkek münafıklara, kadın münafıklara ve kafirlere, içinde ebedi kalmak üzere cehennem ateşini va’detti. O, onlara yeter. Allah, onlara lânet etmiştir. Onlar için sürekli bir azap vardır.” (Tevbe, 9/68) Allah’ın azabından korkmak konusunda ise de şu ayeti örnek olarak verebiliriz. “Bir de senden, iyilikten önce kötülüğün acele gelmesini istiyorlar. Oysa onlardan önce ibret alınacak birçok azap gelip geçmiştir. Şüphesiz Rabbin, insanların zulümlerine rağmen bağışlama sahibidir. Bununla beraber Rabbinin azabı pek şiddetlidir.” (Ra’d 13/6)

Şüphesiz Allah, suçsuz yere hiç bir kulunu cezalandırmaz. Ancak günahkar insanlar cezayı hak edecek bir suç işledikleri takdirde cezaya uğrarlar ve asıl ceza yeri ahirettir. Şu da var ki Allah, murat ettiği taktirde dünyada da insanları çeşitli şekillerde ıslah olmaları için cezalandıra bilmektedir. Bilindiği üzere geçmiş kavimlerden bazıları inkar ve isyanları nedeniyle cezalandırılmışlardır.

Allah Korkusu

Yüce yaratıcı olan Allah’u tealladan korkmak celal sıfatlarına, vaad ve azabına yöneliktir. Mevlamızın buyurduğu üzere şüphesiz “Allah kullarına zerre kadar zulmetmez.” (Nisâ, 4/40) Fakat Yüce Allah, birliğini, meleklerini, kitaplarını, ayetlerini ve insanlara göndermiş olduğu Peygamberlerini inkar edenleri cezalandıracağını Kuran’da bildirmiştir. Şüphe yok ki İsyankar insan, tövbe ederek af diler ise bağışlanır. İnkar, isyan ve zulmüne devam eder ise de cezalandırılır. İşte anlaşılıyor ki bir insan, bahsettiğimiz inkar, isyan ve zulüm nedeniyle Allah’ın cezalandırmasından korkar ve korkmalıdır. Yüce yaratıcımız Allah, kendini bağışlayan ve de cezalandıran olarak tanıtmıştır. Bu şeçimi ise akıl sahibi insana bırakmıştır. Allah korkusu insanın, Mevlanın mağfiret ve rızasından nasipsiz kalma, acı ve şiddetli azabına uğrama endişesi taşımaktır. Her insan Allah korkusu deyince bunu anlaması gerekmektedir.

Kuran’ı kerimde Peygamberlerin, alimlerin, akıl sahibi insanların, muttakilerin, salihlerin, namazlarını kılanların, hayırda yarışanların ve kurtuluşa eren müminlerin, bütün varlıkların Allah’tan korktukları bildirilmiştir.Bura de Peygamberlerin korkusuna bir örnek verelim ki bizde buradan yola çıkarak kendimize bir pey çıkaralım.
“Daha önce gelip geçen o peygamberler, Allah’ın vahiylerini tebliğ eden, Allah’tan korkan, başka hiç kimseden korkmayan kimselerdir. Allah, hesap görücü olarak yeter.” (Ahzab, 33/39)

Allah’tan korkan ve İslam dinine tabi insanlar Peygamberin uyarısına uyarlar, iman ile salih ameller işlerler. Çok önemlidir ki Kuran’ı Kerimden öğüt alırlar ki bu öğütlere Kuran geçen kıssalar bir örnektir. Allah’tan korkanlar Allah ve Peygamberin emirlerine gönülden uyarlar ve Kuran okununca derin bir ürperti kalplerini sarar. Allah’ın zikriyle yumuşarlar ve günahları kesinlikle terk ederler. Allah’tan korkan bir insan, hırsızlık, hainlik, iftira, zulüm ve işkence gibi şeyler yapamaz, cana kıymaz, içki içemez ve kumar oynayamaz. Hiç kimsenin bulunmadığı yerde dahi Allah’ın olduğunu bilirler. Namazını kılarla, oruçlarını tutarlar, zekatlarını verirler ve haccı terk edemezler.Dolayısı ile İslam dinine dair hiçbir görevini ihmal edemez. Bunun nedeni ise Allah korkusudur.

Özetle, Allah korkusu taşıyan bir kimse, ibadetlerine devam eder, bütün günahlardan olabildiğince sakınır, olaki bir günaha düşer ise üzülür ve hemen vakit kaybetmeden günahından tövbe eder. Devamlı nefsini hesaba çekerek ahlakını güzelleştirmek için gayret eder.

islamalimi

2012 tarihinden bu yana değerli ekibimiz doğru bilgiler ile siz ziyaretçilerimize faydalı olmak adına çalışmaktadır. Mevla imkan verdiğince çalışmaya devam edeceğiz. Selam ve Dua ile...

Sorular & Yorumlar

  1. Kardeşlerim bende sizin gibi aynı soruyla konuyu incelemiştim. Söyle eklemek isterim su belgeseller de izlediğimiz (varlığı artık kesin olan) dünya, ay gezegenler ve evren ne kadar büyük ve bunları yaratan Allah ne kadar büyüktür. Tesadüf olmasına imkan yoktur.

  2. Abi ben Allah korkusu nasıl artılır diye merak ediyordum, fakat buradaki bilgilerde güzel teşekkürler….

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu