Ayetler

Allah Katında Tek Din İslamdır Ayeti

Allah katından tek din İslam’dır ayetini nasıl anlamalıyız ve bu ayet hakkında özet bir açıklama yapar mısınız. Cevap: Allah (c.c) katında tek din İslamdır ayeti hakkında özet bir konu… Allah katında tek din İslamdır konusunda ki ayet kimi zaman tartışmalara neden olmakta hatta bazı kesimler tarafından görmemezlikten gelinmektedir.Önce bahsi geçen ayeti kerimeyi nakledelim.

Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 3.19 – İnneddîne ındallâhil islâm, ve mahtelefellezîne ûtul kitâbe illâ mim bağdi mâ câehumul ılmu bağyem beynehum, ve mey yekfur biâyâtillâhi feinnallâhe serîul hısâb.

Diyanet Meali : 3.19 – Şüphesiz Allah katında din İslam’dır. Kitap verilmiş olanlar, kendilerine ilim geldikten sonra sırf, aralarındaki ihtiras ve aşırılık yüzünden ayrılığa düştüler. Kim Allah’ın ayetlerini inkar ederse, bilsin ki Allah hesabı çok çabuk görendir. (Âl-i İmran Suresi, 19)

Bahsi geçen ayeti kerimenin tamamı yukarıda zikredildiği üzeredir.Ayetten de anlaşıldığı üzere İslam öncesi toplumlarda kendilerine ilahi bir din nasip edilen insanlar dinlerini değiştirmişlerdir ve böylece sahip oldukları dinlerin hükmü kalkmıştır.Yüce Mevla’mız Kuran ı Kerim i ve İslam dinini göndererek önceki dinlerin hükmünü kaldırmıştır.Çünkü insanların dinlerini değiştirmeleri nedeniyle sahip oldukları dinleri Yüce Mevlamızın onlara göndermiş olduğu dinden çıkarak başka bir şey halini almıştır. Bu hikmetle Yüce Mevlamız bu ayeti kerime ile insanlığa 3 tane mesaj vermektedir.Bunları şöyle sıralayabiliriz.

1. Eski dinlerin içerisine yanlış işler sokulduğu…
2. Yüce Mevlamızın eksik bir dini asla kabul etmeyeceği ve bu nedenle insanlığa merhamet ederek İslamı nasip ettiği…
3. Yarın ahirette ve bu gün dünyada İslam’dan başka hiçi bir dinin geçerli olmayacağına ve diğer eski dinlerin hükmünün kalktığı mesajını vermektedir.

Bu ayet aslında bu kadar açık ve anlaşılabilir bir ayettir.Fakat günümüzde dünya ilişkilerinden dolayı diğer dinlere mensup insanlarla yapılan görüşmeler çok olduğundan ve diğer dinlere mensup insanların sözleri etkili olduğundan bu ayet farklı yorumlanmaya çalışılmakta veya görmemezlikten gelinmektedir.

Halbuki İslam dininde diğer bütün dinlere saygı vardır ve zorlamada yoktur.Fakat bir Müslüman İslam dininden başka hiç bir dinide kabul ve geçerli görmemektedir.Bir Müslümanın bu inancı karşısındaki insanın inancına bir saygısızlığa asla neden olmayacaktır ve olmamaktadır.

Bahsi geçen ayeti kerime ile alakalı İbn Kesir şöyle bir tevsir de bulunmaktadır. “Allah katında din İslam’dır” ayetinin manası şöyledir: Allah(c.c), İslam’dan başka hiç kimseden başka bir şey kabul etmemektedir. Bu da Hazreti Muhammed’e (sav) kadar olan Allah’ın(c.c) peygamberleri vasıtasıyla gönderdiği her şey demektir.”

Yani Yüce Mevlamız bu ayeti kerime ile İslam’a kadar olan bütün inançların hükmünü kaldırmıştır ve İslam’ı tek din olarak belirlemiştir.

islamalimi

2012 tarihinden bu yana değerli ekibimiz doğru bilgiler ile siz ziyaretçilerimize faydalı olmak adına çalışmaktadır. Mevla imkan verdiğince çalışmaya devam edeceğiz. Selam ve Dua ile...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu