Sözlük

Ala, Ali ve Müteal Ne Demektir?

Yükselme manasındaki alâ, en büyük, en yüksek anlamlarına gelmektedir. Ali ve müteal kelimesi ise yüce ve yüksek demektir. Allah’ın sıfatlarından olan alâ; en yüce, en şerefli; Müteal, ise çok büyük noksan sıfatlardan beri olan, gücü olarak da her şeyden üstün olan demektir.

Ala” kelimesi Kuran’da 4 ayette geçmektedir:

1. Ayet “Ancak yüce Rabb’inin rızasına ermek için (malını) verir”
2. Ayet “En yüce sıfatlar Allah’ındır” (Kehf, 18/80),
3. Ayet “…Göklerde ve yerde en yüce sıfatlar O’nundur.” (Rûm, 30/27). Allah’ın büyüklüğü güçlü olması itibariyledir. Alâ Kuran’da diğer varlıkların sıfatı olarak da kullanılmıştır. (Taha, 20/68; Saffat,

Ali ismi Kuran’da 9 ayette azim, kebir ve hakim isimleriyle beraber geçmektedir:

“…O, yücedir, uludur” (Bakara, 2/255; Şura, 42/4)
“…Gerçekten ancak Allah, yücedir, büyüktür” (Enbiya, 21/30; Sebe’, 34/23)
“…O yücedir, hikmet sahibidir” (Şura, 42/51; Zuhruf, 43/4)

Müteal yücelikte mübalağa ifade etmekte “(Allah) görüleni ve görülmeyeni bilendir. Pek yücedir” (Rad, 13/9)
Ali ve Müteal isimleri, Allah’ın noksan sıfatlardan beri, her şeyden büyük ve üstün olduğunu anlatmaktadır. O’ndan daha büyük, ve üstün hiçbir varlık olmamaktadır. En yüce o’dur. Zatı, gücü, ilmi, mülkü, rahmeti, mağfireti, azabı gibi bütün sıfat ve fiilleriyle en büyük Rabbimizdir.

Ala”, Kuran’ın 87. suresinin ismidir. İlk ayeti “sebbihisme Rabbike’l-alâ” (Rabb’inin yüce adını tesbih et) diye başlamaktadır. Peygamber Efendimiz (s.a.v), namazların secdelerinde üç defa bu sûre okunduğu zaman, da “sübhane Rabbiye’l-a’lâ” diye tesbihatta bulunmuşlardır. (Ebu Davud, Salat, 153, I, 549) Nahl suresinin 60 ve Rum suresinin 27. ayetlerinde geçen “el-meselü’l-alâ” kelimesi, en büyük sıfatlar demektir. Allah’ın tüm isim ve sıfatları büyüktür. Allah’ın bu sıfatı, Kur’ânı kerimde “teâlâ” (yüce oldu) fiiliyle de ifade edilmiştir. “Gerçek melik Allah pek yücedir, (teala) O’ndan başka ilah yoktur.” (Müminûn, 23/116; İsrâ, 17/43; En’âm,

islamalimi

2012 tarihinden bu yana değerli ekibimiz doğru bilgiler ile siz ziyaretçilerimize faydalı olmak adına çalışmaktadır. Mevla imkan verdiğince çalışmaya devam edeceğiz. Selam ve Dua ile...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu