AhiretAkaidİsimler

Ahirete İman Nedir? Ahiretin İsimleri Nelerdir?

İslam sözlüğünde Ahiret demek “en son veya son gün” anlamına gelmektedir. Peki, Ahirete İman Nedir? Kuranda Ahiretin isimleri nelerdir? Şimdi bu konular hakkında bilgiler verelim.

Ahiret Günü Neler Olacak?

Ahiret terim olarak, hazreti İsrafil’in (a.s.) yüce Allah’ın vereceği emri ile, kıyametin kopabilmesi için sura ilk kez üflemesi ile başlayacak olan ebedi bir hayat anlamına gelmektedir.

İsrafil aleyhisselamın sura 2’ci kez üflemesiyle insanlar Allah tarafından diriltilip hesap verecek, ardından dünyada olan iman amellerine göre ceza Ya da mükafat görecek, cennete girecekler cennete, cehennemlikler de cehenneme girip kalacaklardır. Ahiret alemine iman etmek iman şartlarından biridir.

Genellikle Kuranı kerimde “el-yevmü’l-ahir” yani (son gün) şeklinde, Allah’a imanla birlikte geçmiştir. Bu ahiret inancının iman esasları için çok fazla önemli olduğunu gösterir. İnsanoğlundaki sorumluluk duygusu insanı, yaptıklarının mükafatını göreceği ahiret alemine inanmaya sevk etmektedir.

Ahirete İnanmak Farz mıdır?

İslam dininde Ahiret alemine inanmayan kimse Kuranın ayetlerini inkar ettiğinden kafir olur: “…Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse o tam manasıyla sapıtmıştır” (en-Nisa 4/136) mealindeki ayet bu konuyu açık belirtmektedir.

Yüce Kuran-ı Kerim’in bir çok ayeti kerimesinde bu fani dünyanın geçici, ahiret aleminin ise ebedi ve kalıcı olduğu, insanoğlunun dünyanın geçici heveslerine kanmamalarını, daha hayırlı ve de kalıcı ahiret mutluluğunu yakalamaları gerektiği bizlere vurgulanmakta. Bununla birlikte Kur’an, dünyanın da ihmal edilmemesi gerektiğini, lakin ahiretin de dünyada kazanılacağını, ahiret aleminde mutlu olmanın, dünyadaki yaşayışa bağlı bulunduğunu açıkça ifade etmektedir:
“…Şüphesiz bu dünya hayatı geçici bir eğlencedir. Ama ahiret, gerçekten kalınacak bir yurttur” (el-Mü’min 40/39),
“Allah’ın sana verdiğinden (O’nun yolunda harcayarak) ahiret yurdunu da iste; ama dünyadan da nasibini unutma…”
(el-Kasas 28/77).
“Fakat siz (ey insanlar) ahiret daha hayırlı ve daha devamlı olduğu halde dünya hayatını tercih ediyorsunuz” (el-A`la 87/16-17),

Kuranda Ahiretin İsimleri

Ahirete iman nedir konusunda ahiretin Kuranda geçen isimleri hakkında bilgi vermekte fayda vardır. Özetle, bu isimler şu şekildedir.

1. El Yevmül Ahir

Bu isim son veya son gün manasına gelmektedir.

2. Yevmül Bas

Bu mübarek isim isi dirilmelerin olacağı gün.

3. Yevmül Kıyame

Bu isim ise kıyamet günü demektir.

4. Yevmüd Din

Bu isim ise ceza yani karşık ve iyilik günü manasına gelmektedir.

5. Yevmül Hisab

Hesap günü manasına gelen bu isim insanlığın amellerinin hesaplanacağı gündür.

6. Yevmüt Telak

Bu isim ise kulların yüce Mevlasına kavuşma günü demektir.

7. Yevmül Hasre

Hasret ve pişmanlık günü. Zira bir çok kul bu günde yaptıkları kötü işlerden pişmanlık duyacaklardır.

Peygamber Efendimiz (s.a.v) de ahiret durumlarıyla alakalı çok hadisi şerifi vardır. Özellikle kıyamet alametleri, kabir hayatı, mahşer, hesap, mizan, sırat, şefaat, cennet cehennemle ilgili çok sayıda hadisi şerifi bulunmaktadır.

islamalimi

2012 tarihinden bu yana değerli ekibimiz doğru bilgiler ile siz ziyaretçilerimize faydalı olmak adına çalışmaktadır. Mevla imkan verdiğince çalışmaya devam edeceğiz. Selam ve Dua ile...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu