Akaid

Ağız Alışkanlığıyla Yemin Etmenin Hükmü Nedir?

Halk arasında ağız alışkanlığı ile söylenmekte olan yerli yersiz yemin etmenin hükmü nedir?

Cevap: İslam dininde yemin etmek mubah bir davranıştır ve bir Müslümanın gereksiz yere yemesi etmesi veya gereksiz yere yemin etmesi doğru bir davranış değildir. Zira her Müslüman ağızından çıkan her söze dikkat etmeli ve söylediği sözlerin bilincinde olmalıdır.

Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de, gereksiz yere yemin etmenin hoş bir durum olmadığı şöyle bildirilmiştir.

“Yemin edip duran kimseye boyun eğme.” buyrulmuştur (Kalem, 68/10).

İnsanların dil alışkanlığı ile söylemekte olduğu “Vallahi”, “billâhi” gibi sözler İslam dininde lağv yani, hükümsüz yemin sayılmaktadır. Bu konu ile alakalı Kur’an- ı Kerim’de şöyle buyrulmuştur.

“Allah kasıtsız olarak ağzınızdan çıkıveren yeminlerinizden (lağv yemininden) dolayı sizi sorumlu tutmaz.” (Mâide, 5/89)

Yüce Mevla’mız böyle gereksiz yere daha doğrusu kasıtsız yapılan yemin nedeni ile kefaret gerekmediğini ayeti kerime açık bir dille bildirilmiştir. Fakat şu da bir gerçek ki bir Müslümana sadece ağız alışkanlığıyla gereksiz yere sürekli yemesi kötü bir alışkanlıktır ve bu alışkanlığı en kısa zamanda içerisinde terk etmesi gerekmektedir.

Fakat şu noktada çok önemlidir. Ağız alışkanlığı olmaksızın bir kasıt olmasa da bir kimsenin gelecek bir zamandaki herhangi bir iş için yemin etmesi, mün’akid yemindir. Bu nedenle bu şekilde yapılan yeminler gerçekleşmediği taktirde kefaret gerekmektedir. Bu tür yeminler kasıt olmadan söylense dahi yemin-i lağv sayılmaz ve dolayısı ile kefaret gerekmektedir. (Kâsânî, Bedâi, Beyrut 1973, III, 3; Merğînânî, el-Hidâye, III, 3). Bu konu ile alakalı Yemini Yerine Getirmemenin Günahı ve Kefareti Nedir? başlıklı konuyu ziyaret edebilirsiniz.

islamalimi

2012 tarihinden bu yana değerli ekibimiz doğru bilgiler ile siz ziyaretçilerimize faydalı olmak adına çalışmaktadır. Mevla imkan verdiğince çalışmaya devam edeceğiz. Selam ve Dua ile...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu