Hadisler

Abdestle İlgili Hadisler

Bu konuda Abdestle İlgili Hadisler ve kaynaklarına ulaşarak istifade edebilirsiniz. Lakin şunu da bilmelisiniz ki hadisi şeriflerde abdest babı hali bir yer almaktadır. Bu nedenle bu konuda abdest konusunda yer alan başlıklardan birkaç hadisi örnek vermekteyiz. Bu konu sizi tatmin etmeyecek seviyede ise Kütüb i Sitteye başvurmalısınız.

İslam Kaynaklarında Yer Alan Abdestle İlgili Hadisler

“Şüphesiz ki benim ümmetim, kıyamet gününde, abdest izlerinden dolayı yüzleri nurlu, elleri ve ayakları parlak olarak çağrılacaktır. Yüzünün nurunu artırmaya gücü yeten kimse bunu yapsın”.

(Buhârî/Vudû-3)

“Namaz üç bölümdür; bir bölümü taharettir, bir bölümü rukudur, bir bölümü de secdedir. Artık onları hakkıyla eda edenin namazı da kabul edilir, diğer amelleri de kabul edilir. Namazı reddedilenin ise diğer amelleri de reddedilir”.

(Mecma’uz-zevaid,salat:203)

“Müslüman veya mümin bir kul abdest alır ve yüzünü yıkarsa, gözleri ile bakarak işlediği her günah abdest suyu veya suyun son damlası ile yüzünden çıkar. İki elini yıkadığında, elleriyle tutarak işlediği her günah abdest suyu veya suyun son damlası– ile ellerinden çıkar. Ayaklarını yıkadığı zaman, ayaklarıyla yürüyerek işlediği her günah abdest suyu –veya suyun son damlası– ile ayaklarından çıkar. Neticede o mümin kul günahlardan temizlenmiş olur.”

(Müslim, Taharet 32)

Abdestin Fazileti

Ebu Hüreyre (r.a) anlatıyor: “Resülullah aleyhissalâtu vesselam buyurdular ki”:

Allah’ın hataları silmeye ve dereceleri yükseltmeye vesile kıldığı şeyleri size söylemeyeyim mi?” “Evet ey Allah’ın Resülü, söyleyin!” dediler. Bunun üzerine saydı:”Zahmetine rağmen abdesti tam almak. Mescide çok adım atmak. (Bir namazdan sonra diğer) Namazı beklemek. İşte bu ribattır, işte bu ribattır. İşte bu ribattır.”

Müslim, Taharet 41, (251); Muvatta, Sefer 55, (1,161); Tirmizi, Taharet 39, (52); Nesai, Taharet 106

İbnu Ömer (r.a) anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:

“Kim abdestli olduğu halde abdest tazelerse, AIlah bu sebeple kendisine on (misli) sevab yazar”.

Tirmizi, Taharet 44, (59).

Hazreti Osman (r.a) anlatıyor: “Resülullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:

“Kim abdest alır ve abdestini güzel yaparsa hataları vücudundan tırnak diplerine varıncaya kadar çıkar dökülür.” Bir başka rivâyette şöyle gelmiştir: “Hazreti Osman (r.a) abdest aldı ve dedi ki:”Ben Resülullah aleyhissalâtu vesselâm’ın şu benim abdestim gibi abdest aldığını, sonra da şöyle söylediğini gördüm: “Kim bu şekilde abdest alırsa geçmiş günahları affedilir, namazı ve mescide kadar yürümesi de nafile (ibadet) olur”.

Buhari, Vudü 25; Müslim, Tahâret 8, (229).

Abdestin Sıfatları

Abdullah İbnu Amr İbni’l-As (r.a) anlatıyor: “Resülullah aleyhissalâtu vesselâm’a bir bedevi gelerek, abdestten sordu. Resülullah ona uzuvların üçer kere yıkanmasını gösterdi. Sonra da:

“Abdest işte böyle alınır! Kim buna bir ziyade de bulunursa, fena bir iş yapmış olur, haddi aşar ve zulüm eder” buyurdu”.

Ebu Davud, Tahâret 51, (135); Nesâi, Taharet 105, (1, 88)

Ebu Ümame (r.a) anlatıyor: “Resülullah aleyhissalatu vesselam abdest aldı ve bunu, yüzünü 3, ellerini 3 sefer yıkayarak, “Kulaklar baştandır ” deyip başını da üç sefer mesh ederek yaptı.” Hammad der ki: “Bu rivayette geçen “Kulaklar baştandır” ibaresi, Ebu Ümme’nin sözü mü yoksa Resülullah’ın sözü mü bilemiyorum”.

Tirmizi, Taharet 29, (37); Ebu Davud, Taharet 50, (134)

Cabir (r.a.) anlatıyor: “Hazreti Ömer (r.a) bana şunu söyledi: “Bir adam Resülullah aleyhissalâtu vesselama gelmişti. Bunun abdest almış fakat ayaklarının üzerinde tırnak kadar bir yeri yıkamadan bırakmış olduğunu gördü. ResüluIlah aleyhissalâtu vesselam, adama derhal müdahale etti:

“Git abdestini güzel kıl!” Adam gidip yeniden abdest aldı, sonra namazını kıldı”.

Müslim, Tahâret 31, (243); Ebu Dâvud, Tahâret 67, (171)

Abdestin Terkiyle İlgili Hadisler

Abdestle ilgili hadisler konusuna abdestin terki bahsi ile devam edelim.

Süveyd İbnu Numan (r.a) anlatıyor: “Hayber Seferine Resulullah ile birlikte çıktık. Hayber yakınlarında olan Sahba’ya vardığımız zaman Resulullah aleyhissalâtu vesselam ikindi namazını kıldı. Namaz bitince yiyecek getirilmesini ferman buyurdu. Sadece kavut getirilmişti. Bunun su ile ıslatılmasını emir buyurdu. Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm)da, biz de ondan yedik. Sonra akşam namazına kalktı. Ağzını mazmaza etti. Biz de ağızlarımızı mazmaza ettik. Fakat abdest almadı”,

Buhari, Vudü 51, 54, Cihâd 123, Megazi 35, 38, Et’ime 7, 9, 51; Muvatta, Tahâret 20, (1, 26); Nesâi, Tahâret 124, (1, 108, 109)

Hazreti Câbir (r.a.) anlatıyor: “Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) çıktı, beraberinde ben de vardım. Ensardan bir kadına uğradı. Kadın ona bir koyun kesti. Bir tabak taze hurma getirdi, ondan yeyip sonra öğle için abdest aldı ve namaz kıldı. Sonra (namazdan) ayrıldı. Kadın ona koyundah arta kalan bir şeyler getirdi. Resulullah (aleyhissalâtu vesselam) onu da yiyerek ikindiyi kıldı, bu sırada abdest almadı”.

Muvatta, Tahâret 25, (1, 27); Tirmizi, Tahâret 59, (80); Ebu Dâvud, Tahâret 75, (191,192); Nesâi, Tahâret 23, (1,108). Bu Tirmizi’nin lafzıdır.

Amr İbnu Ümeyye ed-Damri (r.a.) anlatıyor: “Resulullahı gördüm, elindeki koyun budundan parça kesiyordu, ezan okundu. Hemen et dildiği bıçağı bırakıp namaza koştu, abdest almadı”.

Buhari, Vudü 50, Ezan 43, Cihad 92, Et’ime 20, 26; Müslim, Tahâret 92, (355); Tirmizi, Et’ime 33, (1837)

Sitemizde yer alan Abdest Nasıl Alınır? ve Abdestin Sünnetleri ve Adapları konularından istifade edebilirsiniz.

islamalimi

2012 tarihinden bu yana değerli ekibimiz doğru bilgiler ile siz ziyaretçilerimize faydalı olmak adına çalışmaktadır. Mevla imkan verdiğince çalışmaya devam edeceğiz. Selam ve Dua ile...

Bir Soru & Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu