AbdestSözlük

Abdest Nedir? Kısaca Bilgiler

Abdest ibadeti İslam dininin ayrılmaz bir parçasıdır. Peki, abdest nedir? Şimdi bu konuda kısaca bilgiler verelim.

Abdest Nedir?

Abdest kelimesi Farsça bir kelime olup âb (su) ve dest (el) kelimelerinin birleşmesinden oluşan bir kelimedir. Abdest kelimesi “el suyu” anlamına gelmektedir. Dinimizde yer alan Abdest kavramı Arapça dilinde “güzellik ve temizlik” manalarına gelmekte olan vudû’ kelimesiyle ifade edilmektedir.

Abdest Hangi İbadetlerin Şartıdır?

Abdest Namazın şartlarından biridir ve abdest ile namaz ve Kabe’yi tavaf, tilavet secdesi yapmak gibi birçok ibadeti yapabilmek için, vücudun belirli uzuvlarını Abdestin usulüne uygun olarak yıkamak veya mesh etmekten oluşmaktadır. Abdest ibadeti müstakil bir ibadet değildir.

Bilakis Abdest belli ibadetleri yapmak için vasıta niteliğindedir. Manevi temizlik ve namaz ibadeti önde olmak üzere ibadetlere ruhen ve bedenen hazırlık mahiyetinde olan abdest ibadeti, aynı zamanda maddi bir temizlenme aracıdır.

Kuranda Abdest Nedir?

Maide suresinin 6. ayetinde, abdestin namaz için farz kılındığı Yüce Mevlamız tarafından bildirilmekte ve rükünleri (farzları) sayılmaktadır.Bahsi geçen ayet şöyledir:

“Ey iman edenler! Namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi ve -başlarınıza mesh edip- her iki topuğa kadar da ayaklarınızı yıkayın. Eğer cünüp iseniz, iyice yıkanarak temizlenin. Hasta olursanız veya seferde bulunursanız veya biriniz abdest bozmaktan (def-i hacetten) gelir veya kadınlara dokunur (cinsel ilişkide bulunur) da su bulamazsanız, o zaman temiz bir toprağa yönelin. Onunla yüzlerinizi ve ellerinizi mesh edin (Teyemmüm edin). Allah, size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez. Fakat O, sizi tertemiz yapmak ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister ki şükredesiniz.”

Diyanet Meali: 5.6 –

Abdestin Farzları Nelerdir?

Ayette zikredilen abdestin farzları; yüzü yıkamak, kolları dirseklerle beraber yıkamak, başı mesh etmek ve ayakları topuklarla birlikte yıkamaktır.

Bu şartlara Şafiler, niyet ve tertibi; Hanbeliler, tertip ve uzuvların peş peşe yıkanmasını; Malikiler, niyet ve uzuvların ardar da ovalanarak yıkanmasını ilave ederler. Bu şartlara riayet edilerek alınan abdestin sahih olabilmesi için, abdest uzuvlarında kuru yer bırakılmaması ve deri üzerinde suyun temasını engelleyecek bir şeyin bulunmaması gerekir.”

Usul ve Adabına Göre Abdestin Alınışı

Önce Abdeste niyet edilir ve besmele ile başlanır,
1. Parmak aralıkları da dahil olmak üzere eller bileklere kadar üçer defa yıkanır ve dişler temizlenir.
2. Ağza ve buruna üçer defa su verilip bırakmak sureti ile yıkanır.
3. Yüz ve dirseklerle beraber kollar üçer defa yıkanır.
4. Sağ el ıslatılarak elin iç kısmı ile başın üstü (üçte biri) bir defa mesh edilir. İki elin içi ile başın tamamının mesh edilmesi daha uygun ve güzel olur.
5. Eller ıslatılarak parmaklarla kulakların içi ve dışı, sonra ise başın ense kısmı birer defa mesh edilir.
6. Son olarak, üç defa ayaklar topukları ile birlikte iyice yıkanır. Abdest alırken devamlı yıkamaya sağ uzuvlardan başlamak, suyu ölçülü kullanmak (israf etmemek), abdest esnasında ve sonunda dua etmek, kelime-i şehadet getirmek abdestin sünnetlerindendir.

Bir insanın ön ve arka kısmından herhangi bir şeyin çıkması, vücudun herhangi bir yerinden kan ve irin gibi şeylerin akması (Bu hüküm Hanefi Mezhebi içindir. Şafi mezhebinde kanama abdesti bozmamaktadır), ağız dolusu kusmak, bayılmak, delirmek, uyku ve sarhoşluk gibi şuuru, aklı engelleyen vaziyetler abdesti bozmaktadır.

Bu konu ile birebir ilgili olan Abdest Nasıl Alınır? konusunda abdestin nasıl alınacağına resimli anlatım şeklinde ulaşabilirsiniz.

islamalimi

2012 tarihinden bu yana değerli ekibimiz doğru bilgiler ile siz ziyaretçilerimize faydalı olmak adına çalışmaktadır. Mevla imkan verdiğince çalışmaya devam edeceğiz. Selam ve Dua ile...

Sorular & Yorumlar

  1. Abdest, temizliktir, tamam da temizlik dediğiniz yalnız vücudun dıştan temizliğimindir, Allah’ın senin dış temizliğine işi olmaz, Allah, kulundan Nefs temizliği ister, eğer Nefs’ini temizliyemiyorsan yüz kere yıkansan senin ki abdest sayılmaz. Nefsini temizliyor uzun, mesele burda.

  2. Değerli ziyaretçimiz haklısınız. Fakat şu da var ki mezhep alimleri sizin de düşündüğünüz gibi bu konuları düşünmüşler ve Kuran'dan ve sünneti seniyyeden yola çıkarak bu hükümleri belirlemişlerdir. Hiç bir İslam alimi gereksiz bir yere bir zorluk çıkarmayı istemez. Var olan bütün hükümlerin mutlaka bir dayanağı vardır vede olmalıdır zaten. Fakat her hüküm Kuran'ı kerimden çıkarılmamıştır. Kuran'ı Kerim ışığında sünneti seniyyeden çıkarılan hükümlerde vardır ki bunların hepsi sağlam delillere dayanmaktadır. Selam ve dua ile…

    Alıntı: t.feyzullah örsçelik
    Maide suresi 6. ayette abdestin farzları ve namaz kılmadan önce yapılması emrediliyor. Yani abdest almadan namazın kılınamayacağı kesin. Birçok alim bunun yanında abdestsiz olarak yapılamayacak birçok şeyi de saymaktadır. Her işimizi abdestli olarak yapmak çok güzel. Fakat abdest almadan şunları yapamazsın diye kural koymak için kuvvetli deliller gerekmez mi? Lütfen aydınlatırsanız sevinirim. Saygılar.

  3. Maide suresi 6. ayette abdestin farzları ve namaz kılmadan önce yapılması emrediliyor. Yani abdest almadan namazın kılınamayacağı kesin. Birçok alim bunun yanında abdestsiz olarak yapılamayacak birçok şeyi de saymaktadır. Her işimizi abdestli olarak yapmak çok güzel. Fakat abdest almadan şunları yapamazsın diye kural koymak için kuvvetli deliller gerekmez mi? Lütfen aydınlatırsanız sevinirim. Saygılar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu