Abdest

Abdest Hakkında Bilgiler

Bu konuda inanç hayatımızda büyük önem taşıyan ve temizliğin başı olan abdest hakkında bilgiler bulabilir ve istifade edebilirsiniz.

Cevap: Peygamber (s.a.v) buyurdular ki: “Namaz üç bölümdür; bir bölümü taharettir, bir bölümü ruküdür, bir bölümü de secdedir. Artık onları hakkıyla eda edenin namazı da kabul edilir, diğer amelleri de kabul edilir. Namazı reddedilenin ise diğer amelleri de reddedilir”.(Mecma’uz-zevaid,salat:203)
Farsça bir kelime olup, ab ve dest kelimelerinden oluşan ve “el suyu” anlamına gelen abdest, belirli ibadetlerin yapılmasının ön şartı olan ve kendisi de ibadet olarak görülen bir nevi hükmi temizliktir. Abdest belli organları usulüne göre yıkamaktan ve mesh etmekten ibaret olan bir temizlik ve ibadettir.

İslam dininde abdestin manevi birçok faydaları ve sevapları olduğu gibi, maddi olarak da pek çok yararları vardır. Beş vakit abdest alan İslam dinine mensup bir Müslüman temizliğe riayet etmiş ve temizliği alışkanlık haline getirerek kendisini, birçok hastalıklara sebebiyet verecek kirli hallerden korumuş olur. Abdestle ilgili olarak Kuran-ı Kerim’de, “Ey iman edenler! Namaza kalktığınızda yüzlerinizi ve dirseklere kadar kollarınızı yıkayın. Başınızı mesh edin ve topuklara kadar ayağınızı yıkayın. Eğer su bulamazsanız temiz toprakla teyemmüm edin” buyrulur. (Maide 5/6)

Abdest başlı başına maddi temizlik özelliği taşıyıp sağlık açısından bir dizi faydalar içermekle birlikte esasen hükmi temizlik işlemi ve arınma yoludur. Bunun için de fıkıh dilinde maddi kirlilikten temizlenme yani “necasetten taharet” olarak anılır; hükmi kirlilik olan hadesten temizlik ise birer hükmi temizlik usulleri olan abdest ve gusülle olur. Abdest ile ağız, diş, burun, el, yüz ve ayaklar gibi kirlenmeye ve dışarıdan gelecek mikroplara en açık olan organlar günde birkaç defa su ile temizlenir. Bu sayede vücudun sinir sistemi ve kan dolaşımı daha düzenli hale gelir ve vücuda fiziki-tıbbi birçok fayda sağlar. Ayrıca abdest, namaz ibadetini ifa etmek için Allah’ın huzuruna çıkacak olan müminin manevi ve ruhi hazırlığı ve temizliği de demektir.Bu yüzden abdest, maddi temizlikle manevi temizliği birleştirici, Müslümana manevi yönden destek ve güç sağlayan bir öneme sahiptir.

Bir fiilin abdest sayılabilmesi için onda bulunması zorunlu olan dört tane ana şart vardır. Buna abdestin farzları diyoruz. Bu farzlar mutlaka yapılması gereken, yapılmazsa abdestin tamam olmayacağı şartlardır.Bunlar, Kur’an-ı Kerim’den öğrendiğimiz kadarıyla dörttür. (Mâide5/6)

Abdestin Farzları

Abdestin Farzlarını şu şekilde sıralayabiliriz.

1. Yüzü yıkamak.
2.Kolları dirseklerle birlikte yıkamak.
3.Başı mesh etmek.
4.Ayakları topuklarla birlikte yıkamak.

Şafii mezhebine göre niyet ve tertipte abdestin farzlarındandır.

islamalimi

2012 tarihinden bu yana değerli ekibimiz doğru bilgiler ile siz ziyaretçilerimize faydalı olmak adına çalışmaktadır. Mevla imkan verdiğince çalışmaya devam edeceğiz. Selam ve Dua ile...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu